Hvordan velge aktivt forvaltede aksjefond

Indeksfond er sykt kjedelig. Likevel har jeg en forkjærlighet for disse enkle aksjefondene.

Fordelene ved å investere i indeksfond er mangfoldige, men det kan du lese mer om her. Nå skal vi heller snakke om noe jeg er meget skeptisk til, nemlig aktivt forvaltede fond, som vi jo har en lei tendens til å tape for markedet på sikt. Men nok om det.

Hva er egentlig et aktivt forvaltet aksjefond?

Et aktivt forvaltet aksjefond kan ses som en bøtte med verdipapirer, som driftes med den hensikt å slå en gitt referanseindeks. I motsetning til indeksfond benytter slike fond alt fra fundamentalanalyse, dartkasting og annet hokus-pokus i jakten på å banke indeksen. Fordi slikt koster penger, så har aktive fond en relativ høy kostnad for oss investorer i forhold til indeksfond.

Tanken er at den høye forvaltningskostnaden skal rettferdiggjøres gjennom en bedre avkastning. Dessverre viser fasiten oftest noe annet. Til tross for elendige resultater, så finnes det enkelte fond som evner å gruse markedet på lengre sikt. Dessverre er disse svært sjeldne, for ikke å snakke om vanskelige å identifisere før de blir for store og mister piffen. Likevel finnes det råd for hva man skal se etter for å bedre egne odds i jakten på de beste forvaltede aksjefondene.

Hvordan finne de beste aktivt forvaltede aksjefondene

1. Start med et bredt utvalg av forskjellige fond.

Istedet for å se etter det beste enkelt fondet, så skal vi begynne med å lete etter  gode forvalterorganisasjoner, som tilbyr et bredt utvalg av ulike fond. Grunnen er enkel, nøkkelen til langsiktig suksess synes nemlig ikke de enkelte fonds siste årsresultater. Heller er dette noe vi finner i selve jobb- og organisasjonskulturen.

Man kan se det slik: investeringideer og forvaltere vil med tiden komme å gå, men en persons eller en institusjons karakter er vanskelig å endre. Vi jakter derfor etter organisasjoner som tiltrekker seg de beste menneskene, samt klarer å holde på dem for tiårige karriereløp. Dette er f.eks noe du bør tenke på når du vurderer hva du skal gjøre med dine fondsandeler hos Skagen, som nylig så drastiske endringer i forvalterteamet.

2. Se videre etter konsistens mellom utsagn som «hvordan vi gjør ting her» og hvordan de gjør ting i praksis.

3. For guds skyld, sky alle organisasjoner som forsøker å flytte fokus og hokus over på de siste års resultater som pesten. Husk at dine interesser er langsiktige!

Hva vi leter etter er altså veletablerte forvalterorganisasjoner som kan vise til utmerkete resultater over lang tid, helst flere tiår.

4. Vi er ute etter profesjonelle forvalterorganisasjoner fremfor kommersielle og gribb-aktige salgsorganisasjoner.

Forskjellen på disse er at der først nevnte har avkastning i føresete, så har sist nevnte salgsbudsjetter.

Blant typiske salgsorganisasjoner her til lands finner vi brorparten av de store finansinstitusjonene. Typisk for disse er at deres rådgivere er kjappe til å vise til de siste års avkastning, mens kostnadene gjemmes i skuffen.  Så vidt jeg vet er det her til lands kun KLP som viser de faktiske kostnadene av forvaltning på kundenes kontoutskrifter.

Disse kan også finne på å lansere et fond og annet tjafs kun fordi de tror det vil selge, og ikke fordi det nødvendigvis vil være en god investering for kundene på sikt.

5. Aldri, og da mener jeg ALDRI, velg et aktivt forvaltet fond som du ikke er komfortabel med å vekte deg opp i selv etter 2-3 år med labre resultater. Selv om hylekoret i media roper at forvalter har mistet grepet, så husk at å bytte hester så tidlig i løpet som regel er uproduktivt, for ikke å nevne kostbart.

Kloke investorer velger sine fond ut ifra en gjennomtenkt utvelgelsesprosess for å deretter å stå løpet ut!

6. Pass opp for forvaltere som kun søker å maksimere sjansen for å beholde pengehaugen de har klart å skrape sammen lengst mulig.

Resultatet av slik forvalting er hva vi her til lands populært kaller «skapindeksfond«. De vil si fond som tar seg klekkelig betalt, men som i praksis er skrudd sammen som et indeksfond. Å betale i dyre dommer for aktiv forvaltning for så og ende opp med avkastning tilnærmet lik indeks er i mine øyne dårlig butikk.

Typisk for slike fond er at de i stor grad inneholder de samme aksjene, og med lignende vekting som referanseindeksen. Det kan derfor være kjekt å undersøke fondets portefølje og se den i lys av indeksen fondet er satt til å slå. Er det tydelige likhetstrekk, så er sannsynligheten for at fondet vil banke indeksen ned i kjelleren minimal.

Helt til sist…

Husk at det viktigste for ens fremtidige avkastning er hvilke aktivaklasser man velger å plassere sine penger i. Det vil si at bare ved å velge å investere i aksjefond, så har man økt sine sjanser for en hyggelig avkastning betraktelig. Meravkastningen av å velge rett fond blir nesten litt smått i forhold til det å ta det første steget fra sparing i bankkonto til aksjefond.

Samtidig er det viktig å huske på at kostnader alltid vil ha mye å si for hvilken avkastning man som investor sitter igjen med. Som man sier på godt norsk; avkastning kommer og går, men kostnadene består! Alltid ha dette i bakhodet.

Har du noen egne tips eller kommentarer til hvordan man lettere kan identifisere de beste aktivt forvaltede aksjefondene, så er det flott om du kan dele dette i kommentarfeltet nedenfor.

Lykke til med fondsvalgene!

Les også: Hvorfor jeg elsker indeksfond

Min aksjeportefølje: Aksjeporteføljen

Legg igjen en kommentar