Dette er beste indiafond i 2024

Du har mange indiafond å velge i mellom. Men hvilke indiafond er best?

Utvalget er stort, og spriket i avkastning mellom dårlige og gode indiafond likeså. Du kan derfor ikke bare velge ett og håpe på det beste. De beste indiafondene virker også å være aktive aksjefond, noe som gjør det enda vanskeligere å velge.

Jeg har derfor laget denne guiden for å hjelpe deg med å finne beste indiafond.

I dette innlegget får du vite:

 • Hva indiafond er
 • Noen grunner til å investere i indiafond
 • Hva jeg mener kjennetegner gode indiafond
 • Hvilke indiafond du har å velge i mellom
 • Hvilke indiafond jeg mener er best

>>Vil du kun ha et fond å spare i?

Hva er indiafond?

Indiafond er fond som investerer i aksjer i selskaper som er børsnotert i India. Dette er aksjefond som fokuserer på det indiske aksjemarkedet, og er fulle av indiske selskaper som Reliance Industries Ltd, Infosys Ltd og mer.

India anses fortsatt som en fremvoksende økonomi, og indiske aksjer utgjør nesten 18% av aksjeindeksen MSCI Emerging Markets (april 2024). Det er den samme aksjeindeksen som indeksfondet KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P følger.

Høyere risiko og mulighet for avkastning

Siden indiafond stort sett investerer i indiske aksjer, er risikoen høyere enn i globale indeksfond. Det betyr at sparepengene dine vil få en mer “ruglete” reise. Men så kan også avkastningen bli høyere, om indiske aksjer skulle gjøre det bedre.

Her ser du hvor mye indiske aksjer utgjør av aksjeindeksen for fremvoksende markeder, MSCI Emerging Markets Index. (Kilde: MSCI)
Her ser du hvor mye indiske aksjer utgjør av aksjeindeksen for fremvoksende markeder, MSCI Emerging Markets Index. (Kilde: MSCI)

Hvorfor investere i indiafond?

Indiske aksjer rir på en bølge av økonomiske vekst i verdens mest folkerike land. Selskapene tjener stadig mer penger, og det har slått ut i stigende aksjekurser på indiabørsen, spesielt de siste årene.

Indiske aksjer har også gjort det bedre enn kinesiske aksjer, og hva vi kaller fremvoksende markeder sett under ett. Fremvoksende markeder vil si aksjemarkedene i land som India, Kina, Brasil, Indonesia, Malaysia og lignende.

Årlig gjennomsnittlig avkastning (i amerikanske dollar) siste ti år:

 • Indiske aksjer (MSCI India): +13,6%
 • Kinesiske aksjer (MSCI Kina: +.1,4%
 • Fremvoksende markeder (MSCI Emerging Markets):+ 6,8%

Indiske aksjer har også slått det globale aksjemarkedet de siste tre årene. Så kanskje blir India en suksess for investorer, noe Kina ikke ble? Tror du på det, så kan det hende at et indiafond er riktig for deg.

Hva kjennetegner gode indiafond?

Indiafond er typisk aktive aksjefond eller børsnoterte indeksfond, som handles over børs. Vanlige indeksfond fant jeg ikke. Fondenes investeringsstrategi, priser og risikoen som forvalterne tar for å skape avkastningen varierer.

Jeg mener at gode indiafond:

 • bør gi høyere avkastning enn sammenlignbare indeksfond, hvis de er aktivt forvaltede. Minst lik, og i så fall til lavere risiko
 • tar risiko som står i forhold til avkastningen de oppnår
 • oppfører seg som forventet, i gode og dårlige tider
 • har forvaltere du kan stole og som kan håndtere risiko
 • har lav pris og en forståelig prisstruktur

Hvilke indiafond kan du velge?

Alle fondene nevnt her kan eies på aksjesparekonto og ingen har valutasikring. Samtidig har jeg utelukket fond med mindre enn 500 millioner kroner under forvaltning. Fond som utbetaler utbytte er heller ikke med.

La oss undersøke hvordan 14 indiafond lever opp til kravene over:

Jupiter India Select L EUR Acc

 • Pris: 1,39% i året hos Nordnet
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI India
 • Start: Mai 2011
 • ISIN: LU0329070915

Amundi Funds – SBI FM India Equity A2 USD

 • Pris: 1,61% i året hos Kron
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI India 10/40 NR USD
 • Start: Februar 2013
 • ISIN: LU0267983889

Franklin India A

 • Pris: 1,22% i året hos Nordnet
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI India NR USD
 • Start: Oktober 2005
 • ISIN: LU0231203729

DNB Fund – India retail A

 • Pris: 1,38% i året hos Nordnet, pluss 20% av avkastningen utover referanseindeksen og maksimalt 5% av verdiene årlig
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI India NR EUR
 • Start: November 2007
 • ISIN: LU0302237721

Fidelity India Focus A-USD

 • Pris: 1,43% i året hos Nordnet
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI India 8% Capped NR
 • Start: August 2004
 • ISIN: LU0197229882

BGF India A2

 • Pris: 1,31% i året hos Nordnet
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI India 10-40 NR USD
 • Start: Februar 2005
 • ISIN: LU0248272758

Morgan Stanley INVF Indian Equity A

 • Pris: 1,26% i året hos Kron
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI India NR USD
 • Start: November 2006
 • ISIN: LU0266115632

Nordea India

 • Pris: 1,40% i året hos Nordnet
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI India 10-40 NR EUR
 • Start: Mai 2008
 • ISIN: FI0008813233

Danske Invest India A

 • Pris: 1,54% i året hos Nordnet
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI India NR USD
 • Start: Mai 2005
 • ISIN: LU0193801577

Amundi MSCI India II Ucits ETF EUR acc

 • Pris: 0,85% i året, pluss kurtasje kjøp/salg og valutaveksling
 • Type fond: Børsnotert indeksfond, syntetisk replikering
 • Referanseindeks: November 2006
 • Start: MSCI India NR
 • ISIN: FR0010361683

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

 • Pris: 0,65% i året, pluss kurtasje kjøp/salg og valutaveksling
 • Type fond: Børsnotert indeksfond, full replikering
 • Referanseindeks: MSCI India NR
 • Start: Mai 2018
 • ISIN: IE00BZCQB185

HSBC GIF Indian Equity AC

 • Pris: 1,44% i åre hos Nordnet
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: S&P/IFCI India TR USD
 • Start: Mai 2003
 • ISIN: LU0164881194

BNP Paribas India Eq CI NOK Cap

 • Pris: 1,43% i året hos Kron
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI India NR USD
 • Start: Mai 2013
 • ISIN: LU0823428932

Pine Bridge India Equity A

 • Pris: 1,44% i året hos Nordnet
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI India NR USD
 • Start: September 2005
 • ISIN: IE00B0JY6M65

Hva med avkastningen i fondene?

Mennesker sjekker avkastning i indiafond

Enkelte indiafond har gjort det veldig bra. Jupiter India Select L EUR Acc har gitt høyest avkastning siste ti år, fem år, tre år og i 2023. Det er ren utklassing. Franklin India A var tredje best siste ti år og nest best siste fem år, tre år og i 2023.

Disse to aksjefondene har konsekvent levert høy avkastning. Andre, som Pine Bridge India Equity A, har vært bra siste ti år, men middelmådig siste fem og tre år. Det kan tyde på at fondet har levert bra tidligere, for så å ha tapt seg de senere årene.

Aktive aksjefond med høyest avkastning

Akkurat som de to beste fondene har fortsatt å gi høy avkastning, har de dårlige fortsatt å gi dårlig avkastning.

Indeksfondene ligger også bak de beste aktive fondene, unntatt iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) som var tredje best siste fem år. Men jeg forventer ikke bedre enn Amundi MSCI India II Ucits ETF EUR acc over tid, da de følger samme indeks.

Indiske aksjer virker å være et av få områder hvor du bør vurdere aktive aksjefond.

>>Lær mer: Når bør du velge aktive aksjefond

Årlig gjennomsnittlig avkastning i utvalgte indiafond siste 3 år, 5 år og 10 år.
Årlig gjennomsnittlig avkastning i utvalgte indiafond siste 3 år, 5 år og 10 år.

Hva med risikojustert avkastning?

Jupiter India Select L EUR Acc har hatt størst svingninger og gitt best avkastning.

Fondet skårer også høyest på Sharpe Ratio, som indikerer at den høyere risikoen var verdt det. Du ser det i tabellen under. Jo høyere tall, desto bedre var avkastningen i forhold til størrelsen på svingningene underveis.

Franklin India A kommer også godt ut.

“Små” svingninger og lav avkastning

Fancy risikomål som Sharpe Ratio ikke sier hva som er gode fond. For eksempel skårer BNP Paribas India Eq CI NOK Cap høyt. Svingningene har vært nest minst. Men avkastningen har vært så lav at det ikke er verdt å eie i mine øyne.

Flott med mindre svingninger. Men det hjelper ikke når avkastningen uteblir. Flere av fondene er i samme båt. Enten har de hatt litt større eller litt mindre svingninger enn Franklin India A, men så har avkastningen vært dårligere.

Jeg hiver derfor her ut Danske Invest India A, Fidelity India Focus A-USD, BGF India A2 og BNP Paribas India Eq CI NOK Cap. Pine Bridge India Equity A ryker også ut, da avkastningen virker å ha dabbet av etter noen gode år for lenge siden.

De to indeksfondene går samme vei ut.

Her ser du standardavvik og Sharpe Ratio, som er mål på risiko i fond, for utvalgte indiafond. (Kilde: Morningstar)
Her ser du standardavvik og Sharpe Ratio, som er mål på risiko i fond, for utvalgte indiafond. (Kilde: Morningstar)

Hvordan har fondene oppført seg?

Utbruddet av pandemien i 2020: Jupiter India Select L EUR Ac falt nesten 25% da pandemien brøt ut for alvor i februar 2020.

HSBC GIF Indian Equity AC falt mest, og var ned rundt 33% på det meste. Fondene fra DNB, Nordea og Morgan Stanley lå like etter. Mens Franklin India A og Amundi Funds – SBI FM India Equity A2 USD lå i mellom dem og fondet fra Jupiter.

Her ser du utviklingen i utvalgte indiafond da verden innså konsekvensene av pandemien i februar 2020. (Kilde: Morningstar)
Her ser du utviklingen i utvalgte indiafond da verden innså konsekvensene av pandemien i februar 2020. (Kilde: Morningstar)

2014-2024: Jupiter India Select L EUR Acc steg nesten 430% fra 23. april 2014 til 23. april 2024. Fondet ga høyest avkastning og hadde størst svingninger. Under pandemien lå avkastningen etter, men tok seg opp igjen fra høsten 2022 og i 2023.

Franklin India A steg nesten 390%, og leverte nest høyest avkastning.

HSBC GIF Indian Equity AC derimot ga rundt 290%, og leverte lavest avkastning i perioden. Hakk i hæl var Nordea India med nest lavest avkastning og fondet fra Morgan Stanley med tredje lavest. DNB India leverte omtrent 360% og lå i midten.

Dette var også fondene som falt mest under krisen i 2020. I tillegg var avkastningen lav til middelmådig i de fleste tidsperiodene jeg så på.

De ryker derfor ut her.

Amundi Funds – SBI FM India Equity A2 USD ryker også. Avkastningen har vært blant de dårligste på fem og tre år, og lavere enn indeksfondene. Som med fondet fra Pine Bridge, virker det som at avkastningen sakket av etter noen gode år for lenge siden.

Fondene fra Nordea og Morgan Stanley blir med videre, under tvil.

Her ser du utviklingen i utvalgte indiafond fra 23. april 2014 til 23. april 2024. (Kilde: Morningstar)
Her ser du utviklingen i utvalgte indiafond fra 23. april 2014 til 23. april 2024. (Kilde: Morningstar)

Hva med forvalteren?

Aktive indiafond bør forvaltes av folk som er åpne og som ikke prøver å ro seg unna et dårlig år eller to. Du vil også ha forvaltere som har vært i jobben lenge. Helst uten store endringer i forvalterteamet eller katastrofer underveis.

Slik finner du ut av det:

 • Google forvalterne. Unngå folk som har opptrådt uredelig eller kan knyttes til skandaler.
 • Hvor lenge har ansvarlig forvalter vært i jobben? Du vil ha en dyktig forvalter som har levert gode resultater uten hodeløs risiko over tid.
 • Les et par av fondets investorbrev og rapporter.

Jupiter India Select L EUR Acc forvalterteam: Avinash Vazirani har forvaltet fondet siden fondet ble startet, og sammen med Colin Croft siden 2021.

Franklin India A forvalterteam: Sukumar Rajah har forvaltet fondet siden august 2013.

Morgan Stanley INVF Indian Equity A forvalterteam: Amay Hattangadi har forvaltet fondet siden juli 2020.

Ansvarlig forvalter har vært i jobben i under fem år. Det betyr at fondets avkastning før 2020 ikke kan brukes her, og fondet ryker derfor ut.

Nordea India forvalterteam: Rana Gupta har forvaltet fondet siden desember 2021.

Her har også ansvarlig forvalter vært i jobben i under fem år, og fondet hives ut.

Hvilke indiafond har lavest pris?

Du får Jupiter India Select L EUR Acc til 1,39% i året. Franklin India A koster fra 1,22% i året til 1,35%, avhengig av hvor du kjøper fondet. Jeg har dessverre ikke funnet dem hos andre fondstilbydere, men rop ut om du skulle vite noe annet.

Her ser du hva hva fondene koster årlig hos ulike fondstilbydere:

Nordnet

 • Jupiter India Select L EUR Acc: 1,39%
 • Franklin India A: 1,22%

Kron

 • Franklin India A: 1,35%

Hva er beste indiafond?

Da sitter jeg igjen med to aktive indiafond som begge virker bra:

 • Jupiter India Select L EUR Acc
 • Franklin India A

Dette er aktive aksjefond som har levert god avkastning i forhold til risikoen. Ja, svingningene i Jupiter India Select L EUR Acc har vært crazy. Men så har også avkastningen vært god. Sammenlignbare indeksfond er banket ned i grusen, og det har ikke vært noen negative endringer i forvalterteamene underveis.

Prisen er stiv, men ikke avskrekkende til aktive indiafond å være.

Jeg kunne derfor eid begge. Men tvang du meg, så ville jeg sagt at Jupiter India Select L EUR Acc er det beste indiafondet.

Franklin India A kan være bedre om du ønsker en roligere reise.

Lyst på et mer tilgjengelig alternativ? Da kan du vurdere DNB India.

Jupiters fond nylig fikk fem stjerner av Morningstar. Det er ofte tegn på at den gode avkastningen snart tar slutt. Men fondet er fortsatt lite, rundt 5 milliarder kroner, så avkastningen vil nok ikke tynges av for mye penger med det første.

>>Lær mer: Slik lager du din egen portefølje med fond

3 kommentarer om “Dette er beste indiafond i 2024”

 1. Midt i blinken og godt skrevet. Jeg har kun hatt et mindre beløp i Indiske fond, men ser at det Indiske markedet vokser i styrke og betydning. Ingen kan noe særlig om India vedr politiske og økonomiske forhold. Så her må vi lese oss opp. Jeg bytter Fidelity med Jupiter nå.

  Svar
 2. God og oversiktlig info som vanlig.
  Jeg har vurdert India-fond de siste månedene, men har ikke klart å ta en beslutning pga et par faktorer: India har gått sterkt over tid (vil det fortsette?) samt
  at mitt nest største fond pr. dd er et fremvoksende markeder fond(Klp Fremvoksende Markeder Indeks P).
  Det beste for meg nå hadde vært at India hadde større vekting i indeksen.
  Men jeg teller på knappene…

  Svar

Legg igjen en kommentar