Når bør du velge aktive aksjefond?

Når bør du velge aktive aksjefond? Det kommer an på hvilken del av aksjemarkedet du ønsker å investere i.

Det globale aksjemarkedet, med teknologikjemper som Apple, Microsoft og Amazon, er analysert i filler. Flere tusen aksjeanalytikere følger med, og det er vanskelig for en fondsforvalter å vite noe ikke andre vet. Men det finnes kroker i aksjemarkedet hvor aktive aksjefond har gitt bedre avkastning enn indeksfond.

Her skal vi se om aktive aksjefond har noe for seg om du skal investere i:

 • Det globale aksjemarkedet
 • Det norske aksjemarkedet
 • Norden store selskaper
 • Nordiske småselskaper
 • Fremvoksende markeder
 • Det indiske aksjemarkedet

Et par ting før du leser videre

Indeksfond er ikke like, og du må sammenligne aktive aksjefond med lignende indeksfond. Det vil si at aktive nordenfond vurderes opp mot nordiske indeksfond, aktive norske aksjefond opp mot norske indeksfond og så videre.

Ellers blir det bare tull.

Minst fem års avkastning

For å kunne sammenligne fond, trengs også minst fem års historikk. Fond med mindre er derfor ikke inkludert. Så savner du et fond, er det sannsynligvis derfor.

Samtidig har jeg fokusert på absolutt avkastning. Det vil si avkastningen du ville fått, uavhengig av størrelsen på svingningene underveis.

Indeksfond for globale aksjer og aktive for norske

Skal du ha et globalt aksjefond bør du vanligvis velge globale indeksfond. For eksempel viste Standard & Poors SPIVA-undersøkelse for 2023 at kun 2% av globale aksjefond i Europa ga bedre avkastning enn den globale aksjeindeksen siste ti år.

Sjansen for at du greier å velge aktive fond som slår det globale aksjemarkedet er derfor liten. Unntak finnes. Men det blir litt som å lete etter “nåla i høystakken”.

Forbrukerrådets analyse av fond fra 2018 kom til samme konklusjon.

>>Lær mer her: Dette er beste globale indeksfond

Her ser du andelen aktive aksjefond i Europa som ikke slo referanseindeksen sin over de siste ti årene.
Her ser du andelen aktive aksjefond i Europa som ikke slo referanseindeksen sin over de siste ti årene.

Aktive aksjefond bra for norske aksjer

De fant også at aktive aksjefond hadde gjort det bedre enn norske indeksfond. Det vil si at aktive aksjefond som investerte i norske aksjer hadde gitt bedre avkastning enn indeksfond som fulgte utviklingen i Hovedindeksen på Oslo Børs.

>>Lær mer her: Aktive aksjefond eller indeksfond?

Indeksfond for nordiske aksjer

Ingen aktive aksjefond som investerer i nordiske aksjer ga høyere avkastning enn indeksen på fem og ti år, ifølge SPIVA-undersøkelsen.

Men stemmer det?

For å undersøke fant jeg frem 17 aktive nordenfond. Dette er aksjefond som investerer i store nordiske selskaper, som Novo Nordisk, Assa Abloy og mer. KLP AksjeNorden Indeks P er full av slike selskaper, og derfor bra å sammenligne med.

0 av 17 aktive nordenfond slo indeksfond

Resultatet? Ingen av de aktive aksjefondene ga bedre avkastning enn KLP AksjeNorden Indeks P over siste fem og ti år.

Samtidig har det noe å si hvilket indeksfond du sammenligner med. Bruk DNB Norden Indeks A, og resultatet endres. Det skyldes at fondet fra DNB følger VINX Benchmark Cap, mens KLPs følger MSCI Nordic Countries IMI Index.

Finansnerdens dom: Sjansen for at du velger et aktivt nordenfond som vil gi høyere avkastning enn et sammenlignbart indeksfond over tid er liten.

Her ser du utviklingen i fem aktive aksjefond som investerer i nordiske selskaper med minst fem års historikk sammenlignet med indeksfond.
Her ser du utviklingen i fem aktive aksjefond som investerer i nordiske selskaper med minst fem års historikk sammenlignet med indeksfond.

Hva med nordiske småselskaper?

Jeg fant kun fem aktive aksjefond som investerer i nordiske småselskaper. Du finner flere om du leter, men få av dem har fem års historikk eller mer.

Sammenlignet med KLP AksjeNorden Indeks P, ga kun ett av de fem aktive aksjefondene bedre avkastning siste fem år, og to var bedre siste ti år.

Her ser du utviklingen i fem aktive aksjefond som investerer i nordiske småselskaper med minst fem års historikk sammenlignet med indeksfond.
Her ser du utviklingen i fem aktive aksjefond som investerer i nordiske småselskaper med minst fem års historikk sammenlignet med indeksfond.

Nordiske småselskaper ikke som de store

Samtidig blir dette feil fordi:

 • Ti år er lite for noe så sært som nordiske småselskaper
 • KLP AksjeNorden Indeks P er ikke riktig å sammenligne med
 • Ingen indeksfond for nordiske småselskaper

Jeg utvidet derfor tidsperioden til nesten 25 år. Samtidig la jeg til aksjeindeksen for nordiske småselskaper, MSCI Nordic Countries Small Cap. Fondet fra BNP Paribas ble tatt ut fordi det ikke hadde tilstrekkelig historikk.

Resultatet? Fire av fire aktive aksjefond ga bedre avkastning enn KLP AksjeNorden Indeks P. Tre av de fire aktive fondene slo også indeksen for nordiske småselskaper.

Store forskjeller i avkastning

Det aktive aksjefondet med høyest avkastning steg rundt 2 350% i perioden. Det er som at 100 000 kroner skulle vokse til nesten 2,5 millioner kroner.

100 000 kroner i aksjeindeksen for nordiske småselskaper kunne blitt rundt 1,6 millioner kroner, om den var investerbar.

Til sammenligning ville 100 000 kroner i KLP AksjeNorden Indeks vokst til omtrent 940 000 kroner. Det er 1,5 millioner mindre enn i det beste aktive aksjefondet og over 700 000 kroner mindre enn aksjeindeksen for nordiske småselskaper.

Finansnerdens dom: Du finner ikke indeksfond for nordiske småselskaper, så her må du velge aktive aksjefond. Kanskje like greit? De fleste aktive aksjefondene har gjort det bedre enn aksjeindeksen for nordiske småselskaper over tid.

Her ser du utviklingen i aktive aksjefond som investerer i nordiske småselskaper, KLP AksjeNorden Indeks og indeksen MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD fra 16. mars til 15. april 2024. (Kilde: Morningstar)
Her ser du utviklingen i aktive aksjefond som investerer i nordiske småselskaper, KLP AksjeNorden Indeks og indeksen MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD fra 16. mars til 15. april 2024. (Kilde: Morningstar)

Indeksfond for fremvoksende markeder

Jeg fant 18 aktive fremvoksende markeder aksjefond. Dette er aksjefond med store selskaper fra land som India, Kina og Indonesia. KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P og Storebrand Nye Markeder Indeks A ble brukt i sammenligningen.

3 av 18 aktive aksjefond slo indeksfond

Resultatet? Kun tre av 18 aktive aksjefond ga bedre avkastning enn indeksfond siste fem år, og fire av de aktive aksjefondene var bedre over ti år.

Forskjellen mellom fondene med best avkastning over ti år var liten. Samtidig gjorde to av fondene med høyest avkastning over ti år det dårlig over tre og fem år. Det kan tyde på at det er utfordrende å velge aktive aksjefond som slår indeksfond over tid.

Finansnerdens dom: Sjansen for at du velger et aktivt fremvoksende markeder aksjefond som gir høyere avkastning enn indeksfond over tid er liten.

Merk at indeksfondene ga forskjellig avkastning i 2023, siste tre og fem år. Men over ti år er avkastningen cirka lik. De følger samme indeks, men gjør det litt forskjellig. For eksempel eier Storebrands fond 249 færre selskaper enn KLPs.

Her ser du utviklingen i 18 aktive aksjefond som investerer i fremvoksende markeder med minst fem års historikk sammenlignet med to indeksfond.
Her ser du utviklingen i 18 aktive aksjefond som investerer i fremvoksende markeder med minst fem års historikk sammenlignet med to indeksfond.

Aktive aksjefond for indiske aksjer

Jeg fant elleve aktive aksjefond som investerer i indiske aksjer. Det børsnoterte indeksfondet Amundi MSCI India II Ucits ETF ble brukt i sammenligningen.

9 av 11 aktive indiafond foran indeksfond

Resultatet? Ni av elleve aktive indiafond ga høyere avkastning enn indeksfond siste ti år. Tre var foran siste fem år, fire siste tre år og åtte i 2023.

Aktive indiafond med høyest avkastning gjorde det også mye bedre enn resten. Samtidig ville kurtasje for kjøp og salg og gebyr for valutaveksling redusert avkastningen i det børsnoterte indeksfondet. Avkastningen ville derfor vært mindre enn hva du ser under.

Finansnerdens dom: Sjansen for velge et aktivt indiafond som vil gi høyere avkastning enn et indeksfond virker god.

Her ser du utviklingen i elleve aktive aksjefond som investerer i indiske aksjer med minst fem års historikk sammenlignet med et børsnotert indeksfond.
Her ser du utviklingen i elleve aktive aksjefond som investerer i indiske aksjer med minst fem års historikk sammenlignet med et børsnotert indeksfond.

Når bør du velge aktive aksjefond?

Indeksfond er typisk et bedre valg enn aktive aksjefond.

Men sjansen for å velge aktive aksjefond som slår sammenlignbare indeksfond virker spesielt god om du skal investere i:

 • Det norske aksjemarkedet
 • Nordiske småselskaper
 • Det indiske aksjemarkedet

For det globale aksjemarkedet, store nordiske selskaper og store selskaper i fremvoksende markeder, er det verre. Ingenting er umulig, og unntak finnes. Men sjansen for at du greier å velge et aktivt aksjefond som gir høyere avkastning enn indeksfond her er liten.

For å oppsummere: Vanligvis bør du velge indeksfond. Men det finnes unntak. For eksempel kan det være lurt å vurdere aktive aksjefond for det norske og indiske aksjemarkedet, samt nordiske småselskaper.

Legg igjen en kommentar