Hvordan velge gode indeksfond

Hvordan velge beste fond – Indeksfond

Å velge gode indeksfond er enkelt. Likevel er det et par ting vi må huske på før vi investerer.

Indeksfond er sykt kjedelig.

Faktisk er det så ille at jeg fortsatt har øremerket 10% av aksjeporteføljen til enkelt aksjer. Ellers ville jeg nok ha vandret heden av kjedsomhet. Likevel er det å investere i indeksfond noe av det smarteste vi kan gjøre med pengene våre.

Det er ikke bare å velge blant tredelen som slo markedet i fjor heller. Hvilke fond som slår indeks varierer nemlig sterkt fra år til år, og det er umulig å vite om de som har gjort det bra vil gjøre det igjen.

Ved å kjøpe indeksfond er vi derimot garantert markedets avkastning. Det høres kanskje ikke så imponerende ut?

Men ved å investere i gode indeksfond oppnår vi langt bedre avkastning enn hva aktive forvaltere flest klarer å levere på sikt.

Les også: Hvordan velge beste aktivt forvaltede aksjefond

Hva er et indeksfond?

Et indeksfond er en bøtte verdipapirer satt sammen slik at det gjenspeiler sammensetningen til en gitt referanseindeks. Et godt indeksfond laget for å følge OSEBX, også kjent som hovedindeksen på Oslo Børs vil gi en avkastning omtrent lik denne. Hvis indeksen stiger 20% et år, så vil indeksfond som følger denne være opp omtrent tilsvarende. Jeg sier «omtrent» fordi avkastningen vår blir indeks etter kostnader.

Les også: Hvorfor jeg elsker indeksfond

Syv råd for å finne gode indeksfond

Hvordan finne gode indeksfond

Ja, gode indeksfond er enklere å identifisere enn brukbare aktivt forvaltede aksjefond. Likevel er det et par ting du må tenke på før du setter sparepengene på spill. Vi skal nå se hvordan hvordan jeg selv går frem for å velge de beste indeksfondene.

Les også: Derfor skal du investere i aksjer

1. Finn ut hvilken indeks ønsker du å investere i

Først må du bestemme deg for hvilken aksjeindeks du ønsker eksponering til.

Mulighetene er mange. Det er derfor viktig å forstå hva slags regioner og selskaper som følger med de ulike indeksene. For eksempel består den brede  MSCI World indeksen kun av selskaper fra utviklede land, og ikke hele verden som navnet indikerer. Ønsker du enkel eksponering til alle verdens regioner er det MSCI All Country World Index(verdensindeksen) som gjelder.

Populære aksjeindekser:

2.Finn indeksfond som følger ønsket indeks

Når du vet hvilken indeks du ønsker eksponering til er det på tide å indentifisere et knippe fond som følger denne.

Selv bruker jeg søkeverktøyet på morningstar.no, da det gir tilgang på de fleste fond. Det er også lurt å sjekke ut hjemmesidene til KLP, Storebrand og DNB, og andre forvaltningsselskaper som tilbyr indeksfond for norske privat kunder.

Husk og undersøk om aktuelle fond har valutasikring. For eksempel er KLP AksjeGLobal Indeks 4 sikret til norske kroner(NOK). Hvis det er noe man ikke ønsker, så er det greit å finne ut av det før man investerer sparepengene.

Les også: Valutasikring

Du bør også forstå hva som ligger bak eventuelle «etiske» filtre. For eksempel justerer KLP, DNB og Storebrand alle sine indekser for selskaper som ikke lever opp til deres etiske standard. Typisk betyr det at selskaper som driver med atomvåpen og tobakk ekskluderes fra referanseindeksene.

Les også: Tre utfordringer med sosialt ansvarlige investeringer

3. Forvaltningsselskap

forvaltere av indeksfond

Deretter er det tid for å se nærmere på selskapene bak de ulike indeksfondene.

a. Vi søker dyktige forvaltere

Med «dyktighet» mener jeg ikke forvaltere som slår referanseindeksens avkastning. Men gode indeksforvaltere er kjent for å ha mindre følgefeil(se punkt 4). Det vil si lite avvik mellom indeksens og fondets avkastning etter kostnader. Dette er ønskelig, da det betyr bedre avkastning for oss investorer.

Vi skal derfor se etter forvaltere som klarer å følge referanseindeksen tett over mange år.

Samtidig er det sunt å være skeptisk til ferske aktører. Uten god historikk er det vanskelig å kunne si noe om hvorvidt de vil være gode indeksforvaltere eller ei.

b. Pass opp for kortsiktige aktører

Det er viktig at forvalter har et langsiktig perspektiv på driften av indeksfond. Det siste vi ønsker er å bli tvunget til å realisere gevinst fordi forvalter har bestemt seg for å avvikle fondet.

Pass derfor på at alle indeksfondene som vurderes allerede har en god slump midler under forvaltning.

Fond med mindre enn kr 100 millioner vil sannsynligvis bli avviklet hvis ting ikke tar seg opp relativt raskt.

c. Åpenhet om honorarer og forvaltning

Se om de deler viktig informasjon om avkastning og honorarer med investorene.

Alle profesjonelle forvaltere burde fortelle investorene hvor mye de betaler for forvaltningen. Gjør de ikke det, så fortjener de ganske enkelt ikke å forvalte pengene våre.

Dessverre er dette langt fra normen i bransjen.

Så vidt jeg vet er det per i dag bare KLP som deler slik informasjon med investorene(Se utdrag fra kontoutskrift nedenfor).

Bilde: Kontoutskrift fra KLP med forvaltningshonorarer for perioden og hittil i år.

hvordan-velge-indeksfond-kostnader

4. Se opp for indeksfond med følgefeil

Følgefeil handler om hvor mye et indeksfond avviker fra referanseindeksens avkastning.

Jo tettere et fond ligger på indeksen, desto mindre er fondets følgefeil.  Ofte kalles dette indeksfondenes skjulte kostnad, da ethvert avvik fra referanseindeks i negativ retning betyr mindre avkastning til investorene.

Vi skal derfor se etter indeksfond som følger referanseindeksen tett over tid.

Det er nemlig liten vits i å velge det billigste indeksfondet hvis det likevel avviker 1-2% ekstra fra indeksen det er satt til å følge.

Årsaker til følgefeil

 • Kostnader: Et indeksfond vil minst avvike fra referanseindeksen lik forvaltningskostnadene.
 • Sammensetning: Indeksfond som eier alle aksjene i en indeks vil ikke ha følgefeil utover forvaltningskostnadene. De som derimot eier et utvalg av aksjene vil ha følgefeil, da de ikke gjenspeiler indeksen nøyaktig.
 • Forvalter: Gode forvaltere vet hvordan de best kan replisere referanseindeksen, og har lite følgefeil i forhold til de med mindre gode prosesser.

Diagram: Avviket mellom indeks(rød) og fondets avkastning etter kostnader(blått) er følgefeil.

Hvordan veøge beste indeksfond - følgefeil

5. Kostnader har (nesten) alt å si

Når det gjelder indeksfond så er hver krone betalt i kostnader en krone mindre i potensiell avkastning.

Det er derfor viktig å velge indeksfond som følger ønsket referanseindeks til lavest mulig kostnad.

Typisk vil du finne flere indeksfond som følger indeksen(ene) du er interessert i. Fordi avkastningen er referanseindeksen minus kostnader, så blir det bare dumt å betale mer enn nødvendig.

Forvaltningskostnader spiser avkastningen vår

La oss si vi ønsker å investere kr 100.000,- i et indeksfond som er basert på MSCI Emerging Markets indeksen. Alternativene er mange, men vi vurderer KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks 2 og Handelsbanken Emerging Markets Index. Selv om disse indeksfondene følger den samme indeksen, så er det store forskjeller i forvaltningskostnadene. KLP tar 0,3% årlig i honorarer, mens Handelsbanken tar hele 0,85%.

Velger vi fondet fra KLP vil de kr 100.000,- ha vokst til ca. kr kr 441.000,- etter 20 år, gitt 10% årlig avkastning før kostnader. Det er ca. kr 43.000,- mer enn hva vi ville ha sittet igjen med hvis vi gikk for alternativet fra Handelsbanken. Ser vi det over 30 år så gir det billigste indeksfondet hele ca. kr 133.000,- mer i avkastning etter kostnader(se diagram nedenfor).

Diagram: Det er forskjell på 0,3% og 0,85% i årlig kostnad ved forventet årlig avkastning på 10% over tid.

kostnader-har-mye-å-si-indeksfond

6. Forstå indeksfondets sammensetning

Hvordan et indeksfond er satt sammen påvirker kostnadene og hvor tett det vil følge referanseindeksen.

En indeksnær aksjeportefølje kan konstrueres på ulike vis. Det to vanligste tilnærmingene er å:

 • Inkludere alle aksjene i referanseindeksen
 • Velge ut visse aksjer som til sammen forventes å gi avkastning lik referanseindeksen.

Hvordan et indeksfond skrus sammen i praksis avhenger av markedet det skal følge.

Brede indekser, som verdensindeksen(MSCI All Country World Index) består av en rekke dominerende selskaper som til sammen står for brorparten av avkastningen. For eksempel utgjør Apple og Exxon Mobile Corp. henholdsvis ca. 2% og 1% av indeksen. Ved å å fokusere på de store selskapene er det mulig for forvaltere å oppnå tilstrekkelig likhet med indeks med et relativt lite antall aksjer. For smalere markeder, som det norske bør derimot alle selskapene inkluderes for at avkastningen skal gjenspeile indeksen godt nok.

Fordelen med å bare inkludere et utvalg av aksjene er at man unngår de mindre omsettelige selskapene, som ofte er dyre å handle. Ulempen er at indeksfondet vil avvike mer fra referanseindeksen enn om det eide alle selskapene.

 7. Stå for de valgene du gjør

Stå for egne valg av indeksfond

Aldri velg indeksfond du ikke er komfortabel med å investere i, selv etter flere år med elendige resultater. Ulike indekser vil gjøre det bra til forskjellige tider.

For eksempel har fremvoksende markeder vært i kjelleren siden finanskrisen justert for valutaeffekter. Det er likevel ikke synonymt med at det vil fortsette å være så. I mellom tiden har amerikanske aksjer gått til himmels. Selv om mange i finanspressen nå hyler om at fremvoksende markeder er dødt, så vil det sannsynligvis ikke være slik til evig tid.

Vi lever i en raskt skiftende verden hvor ingen vet hva som ligger rundt neste sving. Det er derfor utrolig viktig å legge en god plan og holde seg til det, uavhengig av hva for noe galskap markedet finner på.

Les også: Hvordan jeg investerer

Oppsummering – Hvordan velge beste indeksfond

Sånn, der har dere det. En guide til å velge de beste indeksfondene. De som følger rådene bør ha en god sjanse til å finne de virkelig gode fondene.

I motsetning til aktivt forvaltede aksjefond, så er avkastningen i indeksfond relativt forutsigbar. Hva vi investorer sitter igjen med er markedets avkastning minus kostnader. Det er derfor kostnader er så viktig når vi velger indeksfond. Samtidig skal vi ikke bagatellisere hvor viktig det er at forvalter holder avstanden mellom fondets og referanseindeksens avkastning til et minimum. Store avvik her bør være et rødt flagg for enhver.

Les også: Hvordan investere i aksjer(for folk flest)

Syv råd for å velge gode indeksfond:

 1. Finn ut hvilken indeks ønsker du å investere i
 2. Finn indeksfond som følger ønsket indeks
 3. Forvaltningsselskap
 4. Se opp for indeksfond med følgefeil
 5. Kostnader har alt å si
 6. Forstå indeksfondets sammensetning
 7. Stå for de valgene du gjør

Jeg håper ikke dette ble for komplisert. Neste uke skal vi se hvordan vi kan velge de beste børsnoterte indeksfondene. Selv om det er litt av det samme, så blir det hakket verre, da det er flere faktorer som må tas med i vurderingen.

Hvilket av de tre indeksfondene med eksponering til Oslo Børs tror du er best?

View Results

Loading ... Loading ...

Kjære lesere, hvordan går dere selv frem for å finne gode indeksfond? Og hva synes dere om rådene ovenfor?

Tabell: Indeksfond tilgjengelige for norske private investorer.

NavnIndeksForvaltningskostnadAnnet
KLP AksjeVerden IndeksKLP All Country World index0,3%0,12/0,09% gebyr for hhv. kjøp/salg >1mill
KLP AksjeGlobal Indeks 4MSCI World Index sikret til NOK0,3%0,1/0,05% gebyr for hhv. kjøp/salg >1mill + Valutasikret(NOK)
KLP AksjeFremvoksende Markeder 2MSCI Emerging Markets Index0,3%0,2/0,3% gebyr for hhv. kjøp/salg >1mill
KLP AksjeNorge Indeks 2 OSEBX0,2%0,05/0,05% gebyr for hhv. kjøp/salg >1mill
DNB Global IndeksMSCI World0,3%
DNB Norge IndeksOSEBX0,3%
Storebrand Indeks Alle Markeder MSCI All Countries Net Return0,3%0,2% gebyr for kjøp >2mill
Storebrand Indeks Nye Markeder MSCI Emerging Markets Index Net Return0,75%0,2% gebyr for kjøp >2mill
Storebrand Indeks Norge OSEBX0,2%0,2% gebyr for kjøp >2mill
Handelsbanken Europafond Index MSCI Europe Net Return0,4%
Handelsbanken MSCI Emerging Markets IndexMSCI Emerging Markets Index0,85%0,5% gebyr for salg
Handelsbanken MSCI USA IndexMSCI USA Index0,4%
Nordnet Superfondet Norge OBX0
KLP AksjeGlobal Indeks 5MSCI World Indeks0,2%0,1/0,05% gebyr for hhv. kjøp/salg >1mill + ikke valutasikret
KLP AksjeNorden IndeksVINX Benchmark Cap Total Return NOK0,2%0,05/0,05% gebyr for hhv. kjøp/salg >1mill + ikke valutasikret
KLP AksjeEuropa Indeks 3MSCI Europa0,20%0,25/0,05% gebyr for hhv. kjøp/salg >1mill
KLP AksjeEuropa Indeks 4MSCI Europa sikret til NOK0,23%0,25/0,05% gebyr for hhv. kjøp/salg >1mill + valutasikret
KLP AksjeAsia 3MSCI Asia0,2%0,05/0,05% gebyr for hhv. kjøp/salg >1mill
KLP AksjeAsia 4MSCI Asia sikret til NOK0,23%0,05/0,05% gebyr for hhv. kjøp/salg >1mill + valutasikret

55 thoughts on “Hvordan velge beste fond – Indeksfond

 1. Hva er dine tanker om KLP AksjeGlobal LavBeta I vs. KLP AksjeVerden Indeks og DNB Global Indeks i et perspektiv på 30 år?

  Førstnevnte har en forvaltningsavgift på 0.27%, de andre to 0.30%.
  Vurderer å gå for både KLP AksjeGlobal LavBeta og DNB Global Indeks for å ha to typer eksponeringer mot verden, siden det er to typer forskjellige fond som ikke følger samme indeks.

  1. Hei Håkon,

   De tre indeksfondene du nevner har en del likehetstrekk. KLP AksjeGlobal LavBeta og DNB Global Indeks er relativt like. Selv om først nevnte er vektet mot selskaper som svinger lite i verdi, så er det mye av det samme som i DNB fondet. KLP AksjeVerden Indeks består av to deler: 1) KLP AksjeGlobal Indeks og 2) KLP AksjeFremvoksende Markeder, hvorav først nevnte er veldig lik de to andre fondene du nevner. Ser derfor liten grunn til å eie alle disse fondene samlet, da de er relativt like i sammensetning og forventet avkastning.

   Jeg ville ha gjort det enkelt og enten: 1) Kombinert et av de globale fondene med KLP AksjeFremvoksende Markeder for å ha mulighet til å rebalansere, eller 2) Eie kun KLP AsksjeVerden Indeks, og ferdig med det.

   PS: Sammenlign de tre fondene hos Mornignstar, så ser du raskt hva jeg mener.

 2. Hei! Takk for en utrolig informativ og god blogg! Jeg er helt nybegynner på alt som har med investering å gjøre, men å snuble over nettsteder som dette hjelper mye. Jeg har hittil kun spart penger i banken, men nå er jeg omsider klar til å løfte strutsehodet opp av sanden, ta litt mer risiko og plassere sparepengene annerledes. Jeg har bestemt meg for indeksfond i første omgang, og landet på DNB Global Indeks (siden jeg allerede er DNB kunde, og det føles som et trygt og enkelt sted å starte). Har du noen anbefaling om hvor mye man maks bør plassere i ett enkelt fond? Og: Er det best å dele opp kjøpene i flere bolker, eller gå inn med et større engangsbeløp? Uansett, jeg skulle egentlig bare si takk for mye god lesning og inspirasjon! Det er vel mye bloggen din som har gjort at jeg nå har tatt mot til meg og gjort det viktigste: Bestemt meg for å komme i gang 🙂

  1. Hei Bsea,

   Takk for hyggelig tilbakemelding 🙂

   Samtidig er det godt å høre at du endelig har fått hodet opp av sanden! Angående fondssparing. Gjør det så enkelt som mulig. Spareavtale i et globalt indeksfond er en bra start.

   Har du et engangsbeløp som skal plasseres tyder forskningen på at det er like greit å hive alt inn med en gang. Men husk, børsen kan fint ramle utfor i ettertid. Kanskje derfor mange velger å spre det utover, men heller det er ingen forsikring mot midlertidige nedturer.

   PS: Husk at fondssparing skal være langsiktig.

  2. Hei Bsea,

   Jeg anbefaler deg å søke litt mer informasjon fra andre steder før du begynner. Det kan være lurt å høre de som mener at det er ikke tid til å investere på aksjemarked akkurat nå. Selv om fond investering (jeg mener det er feil å kalle det for sparing) skal være langsiktig, vil det ta tid «å få pengene tilbake» dersom markedet går ned.

   Selv om du bestemmer å investere, så burde du være klar til å tape de pengene du investerer. Ikke la din økonomisk fremtid være avhengig av den potensielle avkastningen du kanskje/kanskje ikke får.

   Hilsen Dawid

   1. Hei Dawid,

    En kjapp kommentar: Man vil til enhver tid finne gode argumenter for hvorfor aksjemarkedet skal opp eller ned. Ingen vet hvilken retning det vil gå, verken i dag eller i morgen. Det som dog er ganske sikkert er at det vil trende oppover, i tråd med verdiskapningen i de underliggende bedrifter på sikt. Å spare et beløp månedlig i et globalt indeksfond, som f.eks KLP Verden Indeks er det beste viset for vanlige folk å ta del i denne verdiskapningen. Men ja, tidshorisonten børe være lang(jeg sier 10 år, bankene og VFF sier 5 år) og du MÅ ha mage til å se verdiene halveres uten å selge deg ut på kort sikt.

    1. Hei igjen,

     Jeg så ikke disse kommentarene før nå. Men må bare si at jeg er fullt klar over risikoen 🙂 (At langsiktig perspektiv og toleranse for svingninger er nødvendig). Jeg har ikke investert mer enn cirka 6% av sparepengene mine hittil, så det er en forsiktig start. Om det skulle komme et krakk i nær framtid, har jeg midler til å investere mer (etter et eventuelt fall). Om det skulle gå flere/mange år før markedet faller (hvem vet!) … så er jeg i hvert fall i gang. Mens jeg sakte men sikkert leser og lærer mer, og blir kjent med min egen komfortsone hva gjelder risiko. Enn så lenge er jeg veldig komfortabel, selv med tap.

     Men tusen takk for nyttige/gode innspill!

     Finansnerden, jeg må bare si en ting til til bloggen din: Elsker at du legger ut linker til diverse videre lesning på slutten av innleggene dine. Takk igjen for mye god lesning!

     Bsea

 3. Hei Finansnerden!

  Takk for bra blogg!

  Jeg kjøpte meg opp i et aktivt forvaltet fond med høy kostnader for et par år siden. Har i ettertid lært av både deg og Vidde at det er indeksfond som er tingen hvis man skal tenke langsiktig. Så nå går det kun i grisebillige indeksfond 😉
  Hva ville du gjort med det aktive fondet? Solgt det og reinvestert i et billig indeksfond eller beholdt det dyre fondet for å utsette skatten på avkastningen?

 4. Hei, og takk for en interessant blogg.
  Jeg har nylig fattet interesse for emnet, og har investert litt lommepenger i indeksfond. Jeg ser det du skriver om at indeksfond er effektive men kjedelige. Kan du si noe om hvordan den totale verdien av porteføljen din ville sett ut dersom du hadde kjørt alt i ett globalt indeksfondf.eks. KLP AksjeVerden fra starten, kontra hvordan verdien din er i dag?

  1. Hei Erlend,

   Hyggelig å høre at du liker bloggen. Gøy at du spør. Har sett litt på det. Blir et eget innlegg om det etterhvert, da jeg foreløpig ikke har så mye historikk. Startet først dette prosjektet i fjor, pluss at et par av fondene jeg investerer i ikke har mange årene på rumpa. Er ikke sikkert at det er så stor forskjell. Det er også grunnen til at jeg pleier å si at man kommer langt med å eie kun KLP AksjeVerden Indeks. Slik jeg holder på er for spesielt interesserte.

 5. Jeg ser at du investerer mye i indeksfond. Men hvorfor ikke Delphi nordic og Dnb nordic technology? Dette er aktive fond som slår indeks.

  1. Hei Olav Martin,

   Anbefaler å vurdere nevnte aksjefond etter disse kriteriene: https://www.finansnerden.no/hvordan-velge-beste-fond-aksjefond/

   Gode aktiv aksjefond er sykt vanskelig å identifisere, og det er ikke mange av dem tilgjengelig for oss vanlige dødelige. Det er derfor viktig å gjøre grundig forarbeid før man bestemmer seg hvor pengene skal plasseres.

   Generelt sett leverer aktive forvaltere ujevne resultater og er for dyre. Samtidig er det utfordrende å vite om en forvalter virkelig er dyktig eller bare er heldig for en gitt periode. Selv synes jeg Delphi leverer for dårlige resultater i forhold til kostnadene, mens DNB Nordic Technology nå er full av overprisete selskaper. Bransjefond er forsåvidt lite egnet for fast og langsiktig sparing i mine øyne. Jeg holder meg derfor foreløpig langt unna begge.

   Mer om indeksfond versus aktive forvaltede aksjefond her: https://www.finansnerden.no/hvorfor-jeg-elsker-indeksfond/

 6. Hei. Har nettopp lest innlegget fordi jeg er intr i å vite om index investering/sparing. Lærte mye syns jeg. Jeg lurer på hvordan ting er nå med tanke på dette lille krakket vi opplever for tiden, å investere i 1 eller flere indexfond nå? Går dem på billigsalg nå? Kan du si noen ord hvordan vi som foreløpig ikke har investert enda skal/bør forholde oss?
  Vi har tenkt å slutte med sparing i aksjefond. Skal vi la de pengene ligge der til bedre tider? Og heller start opp fresh med sparing i indexfond?

  1. Hei Arlett,

   Gøy å høre at du fant innlegget om å velge indeksfond nyttig.

   Vanskelig å si hva som er rett for dere. En ting er sikkert, og det er at aksjer er billigere i dag enn de var rett før nyttår. Mer fornuftig priset er markedet blitt, men noe «billig salg» er det ikke enda.

 7. Takk for informativ og interessant blogg! Du har gitt meg siste dyttet til å endelig plassere penger i fond. Jeg er en usofistikert person, så jeg tenker som utgangspunkt kun å opprette en investeringskonto i DNB, og sette penger i KLP Global som du viser til i en del sammenhenger. Foreløpig er det kun snakk om småtterier.

  To spørsmål som likevel melder seg:

  1. Hvordan timer jeg tidspunktet for gå inn? Er dette et gunstig tidspunkt? Jeg tenkte å sette inn 20-30 000 som første innskudd, for så å kjøre månedlig sparing, men synes det er vanskelig å finne ut av hva som er optimalt. Markedene har vel ikke vært veldig gode i det siste, så dette er kanskje et greit tidspunkt?
  2. Dette er kanskje på siden av hva denne bloggen handler om, men hvis jeg ønsker å spare si 1000-2000 månedlig, tar DNB kurtasje på disse innskuddene?

  1. Hei Anders! Hyggelig å høre at du liker bloggen.

   Ikke bry deg om beløpene du setter inn i begynnelsen. Det viktigste er nemlig å komme i gang 🙂

   1. Hvordan time tidspunktet for å gå inn: Jeg kommer til å lage et eget innlegg om dette. Kort sagt = Skal man plassere et engangsbeløp, så er det mye som tyder på at det er best å sette inn hele beløpet med en gang. Mer om det her: http://awealthofcommonsense.com/2015/08/investing-a-lump-sum-at-all-time-highs/

   2. Hvis DNB krever kurtasje for kjøp av fondsandeler, så løp. Bruker dem ikke selv, så kjenner ikke til praksisen der. Uansett skal du aldri godta å betale kjøp/salgsomkostninger for tradisjonelle aksjefond her til lands.

   1. Takk for svar! Har lest og fulgt opp litt videre, og ser nå at det ikke er noe kurtasje på kjøp av fond i DNB. Dessverre kan jeg heller ikke kjøpe disse KLP indeksfondene, kun DNB Global Index og Norge. Så er det spørsmål om jeg gidder styre noe mer med dette, eller ikke bare går for DNB-fondene. Skjønner at du ikke er fan 🙂

    1. Hei Anders,

     DNB Global Indeks er et godt alternativ til KLP. Har faktisk selv vurdert å bytte dette med KLP AksjeGlobal Indeks 4 ved en tidligere anledning, da jeg ikke er fan av valutasikring.

     1. Hei.
      Jeg har blitt morfar, og ønsker å opprette en spareavtale i ett indeksfond.
      Vurderer Dnb global index.
      Har du noen andre forslag?
      Mvh.
      Trond G.

     2. Hei Trond,

      Grattis som nybakt morfar! Jeg hadde gått for KLP AksjeVerden Indeks, da det inkluderer fremvoksende markeder. Set and forget 🙂

 8. Hei. Hvis forvaltningskostnader er det viktigste her og da et minimum av kostnader- hvorfor ikke gå ALL IN I Superfondet? Det er jo gratis!

  1. Hei Bjarne,

   Tror kanskje du har misforstått litt her. Fond velges først ut ifra eksponeringen man ønsker, deretter kostnadene.

  1. Hei SparDeg,

   Hyggelig å høre. Startet vel relativt avansert med porteføljebygging for de over snitt interesserte. Ser nå behov for mer elementære ting, og følger opp med et innlegg om å investere i aksjemarkedet for folk flest ila juli.

   1. Det blir bra? Gjør det så enkelt og lett forståelig som mulig. Veldig inspirerende å lese bloggen din og har i allefall skjønt at jeg vil investere i index fond og ikke la pengene stå på bankkonto i fremtiden. Takk for all inspirerende lesning. Hilsen en bestemor som er i ferd med å forstå det?

 9. Hei!

  Har investert i min portefølje 50% i KLP Global indeks IV og 50% i KLP AksjeNorge Indeks II. Er det lite smart og kun investere i kun to stk og er det andre av KLP sine indeksfond du vil anbefale meg og investere i evt.?

  1. Hei Stian,

   Åssen porteføljen din burde se ut kommer først og fremst an på hva målet ditt med investeringene er, samt din risikotoleranse og tidshorsiont. Personlig ser jeg få grunner til å eie eget indeksfond for Norge, da dette uansett allerede ligger i KLP AksjeGlobal Indeks 4. Likevel kan det finnes argumenter for, som at man ønsker ta del i verdiskapningen i norsk næringsliv.

   1. Jeg ser at du får mye skryt for dine råd. Så jeg prøver meg også med følgende:
    Med 300000kr. på en høyrentekonto som ikke engang gir renter som følger prisstigningen, kunne jeg tenke meg igjen å investere pengene i et fond. Jeg var tidligere inne i Skagenfondene som var OK så lenge det varte.
    I dag ønsker jeg liten risiko på disse sparepengene. Som pensjonist har jeg ingen sparehorisont, bare et ønske om at pengene ikke skal tape seg i verdi så lenge jeg kan ha dem stående urørt. ( 5 – 10 år kanskje. )
    Kan du gi et råd om hvor jeg bør plassere dem?

    1. Hei Tulla,

     Jeg kan ikke gi råd om hvordan du skal plassere pengene dine. Det kommer an på evne til å håndtere risiko og hvor lenge pengene skal være investert. Særlig evne til å tåle risiko er vanskelig å si noe om . Selv tåler jeg å se porteføljen svinge heftig i verdi, da jeg allerede har sittet gjennom både krakk og korreksjoner. Mitt beste råd er derfor å lese deg opp på dette med å investere penger, for så å gjøre opp din egen avgjørelse.

 10. Hei,
  tusen takk for fantastisk blogg. Utrolig spennende lesing.
  Jeg har spart i banken barnetrygd til mine 3 barn. De er nå mellom 20-15 år gamle.
  Men med den latterlig lave rente insa jeg at jeg må ut fra «komfortsonen» og prøve meg i den skremmende aksjemarkedet 😉
  Valget er indeksfond og jeg tror at KLP er valget.
  Men hva tror du:
  1. Er KLP AksjeVerden Indeks den indeksen det er ok å begynne med? Du
  har skrevet om den noen varme ord.
  2. Ville du velge flere fond i tillegg med det samme?
  3. Tror du at f.eks. 20.000kr. per barn er ok beløp å starte med?
  Det er meget vanskelig å bestemme seg i begynnelsen. Selv om man leser så er informasjonsmengde enorm.

  1. Hei Margrete,

   Det er vanskelig for meg å si hva som er rett for deg. Ting som evne til å håndtere svininger og hvor lenge pengene skal stå plassert er viktig å vurdere. Særlig risiko er vanskelig. Går man inn i rene aksjefond må man tåle å se verdien av ens oppsparte midler opp til halvere seg i verdi fra tid til annen. Når det er sagt, så er det sjelden feil å gå for et global aksjefond. Tenker det er viktig å gjøre det enkelt, så fremt man ikke har over snitt interesse for å investere egne penger. Hvor mye man bør starte med er opp til en selv. Start med hva enn du føler deg komfortabel med, og så kan man ta det derfra.

 11. Utrolig inspirerende blogg.
  Har lest igjennom alt. Flere ting flere ganger.
  Er oppe i snart 70.000,- i løpet av 2016.
  Skal ut av slaveriet aka. et høyt huslån minimum 10 år før tiden. Men skal presse på mot 15.
  Har fått dama til å forstå at det ikke handler om gjerrighet. Men vist henne bilder av Bali etc og forklart hvordan livet teoretisk kan bli. 😀
  Forklart at det ikke skal gå på bekostning av et digg liv frem til det.
  Har ikke noe spørsmål egentlig.
  Bare keep up good work.

   1. Jo, har et spørsmål.
    Hvorfor maser media om at det er «nye rekorder» og toppnoteringer på børsene. Er ikke det hele poenget?

    1. Hei Benny,

     Jo. Hehe. De maser om stadige toppnoteringer fordi det har nyhetsverdi. Folk elsker å høre om at ting går deres vei 😉

 12. Hei!

  Takk for fin blogg.

  Jeg er en student med ekstra penger på bok. Jeg har allerede i underkant av 150 000,- i fond (brorparten i indeks, Storebrand og Nordea), og noen hundre tusen på sparekonto + noe i BSU. Er det veldig risikabelt å satse mer i indeksfond? Vil ikke sette alt i aksjer i tilfelle noe skulle skje. Huskjøp skjer ikke før om 3-4 år.

  Er det for kort horisont om pengene skal tas ut om 3-4 år for å kjøpe hus? Alternativet er jo da å ta opp mer lån til huskjøp, men dette vil hvertfall ikke lønne seg med lengre nedbetalingstid og større lån.

 13. På tide å oppdatere listen over indeksfond. 😉 KLP har startet opp KLP AksjeGlobal Indeks V, et ikke valutasikret indeksfond som skal følge MSCI World indeksen. Forvaltningsavgift på 0.2% gjennom Nordnet! 0.1% bedre en DNB global indeks som jeg bruker i dag, håper at DNB følger etter, men har mine tvil.. Får mer og mer sansen for KLP

   1. Jeg har spart opp 100 000kr i klp aksjeverden , har nå flyttet den faste mnd innskuddet over til aksjeglobal V og fremvoksende markeder. Men hva gjør jeg med aksjeverden fondet? Selge det og flytte verdiene over til de nye eller bare la det stå?

  1. Hei Dianna,

   Det gjør du direkte hos fondsleverandøren eller gjennom distributører, som Nordnet og Netfonds.

   1. Hei Finansnerden!

    Tusen takk for fantastisk mye god informasjon! Tenker å investere ganske mye fremover, og har lest en del litteratur på engelsk. Veldig deilig å få det oversatt til norsk kontekst!

    Jeg ser at KLP i utgangspunktet har kjøps- og salgskostnader som strekker seg fra 0,05 til 0,12 %, men at denne er null ved å handle på KLP sine nettsider. Vil disse kostnadene påløpe hvis jeg kjøper gjennom Nordnet? Det virker for meg enklere å ha én investeringskonto hos Nordnet og å gjøre alle kjøp der, slik at jeg kan enkelt kan rebalansere et par ganger i året. Eller er det bedre å ha noe hos KLP, og noe hos Nordnet?

    Hva er egentlig forskjellen?

    På forhånd takk, og takk for veldig gode artikler. Bloggen din har en vanvittig god informasjonsoppbygging med intuitiv struktur.

    1. Hei Anders,

     Hyggelig at du liker bloggen. Kjøp/salg av fond hos KLP er som regel gratis under kr 1 million. Investeringkonto for vanlige aksjefond er bare tull. Aksjesparekonto er rett hjørnet. Ellers er det et fett hvor du har aksjesparekontoen. Vi vet dog ikke helt hvordan det blir, men vet nok mer utover våre.

 14. Hei!
  Helt ny gamet og kommer med noen «dumme» spørsmål 🙂
  1. Hvor stor betydning har egentlig selve valg av typen indeks (dersom man ikke har noen sterke følelser for et spesifikt land/område), hvis man uansett går for et som satser globalt?
  Når det kommer til risikoen ved langsiktig sparing, vil vel dette (omtrent) jevne seg utover tid likevel?
  2. Jeg ønsker å starte med et globalt indeksfond. KLP Aksjeverden har bl.a vært nevnt tidligere.. Jeg føler veldig for KLP Aksjeglobal indeks V, (jeg antar du dessverre ikke vil komme med råd for/mot? 🙂 ), men hvor mye skal man legge vekt på historikken ved valg av fond?
  Det er jo temmelig nyoppstartet (11/16), men det er samme forvaltere som for KLP Aksjeverden Indeks..

 15. Hei og takk for interessant og bra blogg. Jeg er ny i fondsparing og har nylig begynt å spare til pensjon månedlig i indeksfond med et perspektiv på 20 år. Min portefølje er DnB Global, KLP Aksjeverden og Storebrand Norge. Jeg vurderer også å spare i KLP Framtid, KLP AksjeEuropa el KLP Aksje Norge har du noen tanker om KLP Framtid versus de andre KLP fondene jeg nevnte? Setter pris på innspill.

  1. Hei Solveig,

   Hyggelig at du liker bloggen.

   KLP Fremtid er i praksis et fond-i-fond bestående av KLPs egne indeksfond med global eksponering. Litt lik KLP AksjeVerden Indeks egentlig, men med litt annerledes geografisk vekting. Hvis det ikke er snakk om mange millioner som skal investeres, så ville jeg kanskje gjort det enkelt, og holdt meg til et globalt aksjefond.

 16. Hei,veldig informativ blogg du har håper du kan hjelpe litt med hvilke aksjer/fond som lønner seg å ha på de forskjellige aksjesparekonto,investeringskonto og vanlig aksje og fondskonto,jeg er svært langsiktig
  med 80% av porteføljen.
  Har du noen tips?

  1. Hei Tor,

   Hyggelig at du liker bloggen. Aksjesparekonto er for enkeltaksjer og fond med minimum 80 prosent andel aksjer hjemmehørende i EØS. Ingen amerikanske børsnoterte aksjefond inn her altså. Investeringskonto (fondskonto) er gjerne fint for rente-/obligasjonsfond samt aksjefond som betaler mye utbytte hjemmehørende utenfor EØS. F.eks VBR, VTV, EFV, VSS osv. Liker selv å eie enkeltaksjer på vanlig vis – dvs gjennom vanlig aksjekonto/VPS osv. Men den må du nesten ta stilling til selv, da jeg er litt sær.

 17. Hei!
  Takk for super blogg! Mye nyttig info 🙂
  Har nylig lest «Money – master the game» av Tony Robbins – og dykker inn i et hav av interessant informasjon. Nå skal planer spikres og det skal jobbes dedikert mot målet, men så ser jeg at du allerede er i gang..og da tenkte jeg å forhøre meg med deg hva du ville ha gjort basert på min situasjon (spare/sette inn litt og litt..eller ta 1 mill. inn i indeksfond..eller mer? ..ev. andre tanker?).

  Jeg er 40 år, har solgt huset, opprinnelig fra Sverige, men flyttet til Norge som ung med familien, har 0 gjeld, har et par tusen i inntekt fra nettannonser (..og noe renter på sparepenger i bank – hvor noe forsvinner som følge av formueskatt), jobber med å bygge opp eget firma på nett (som forhåpentligvis vil generere noe inntekt fremover – dette firmaet koster meg ingenting pr mnd utenom arbeidstid, da jeg utvikler og gjør alt selv av produkter og tjenester som skal bli leverbrødet etterhvert), leier hybel nå til 5000 kr inkl. alt og lever fornuftig (10-13.000 i totalt budsjett pr. mnd. siden jeg ikke har jobb). Har pr. nå. 2.400.000 i cash i bank.

  Flytter jeg til utlandet, så er det enkelte land hvor jeg kan bo til jeg er ca. 70 og fint klare meg på 2.400.000 (hvor jeg også jobber litt via nett), men skal jeg bo i Norge, så kan ikke pengene bare stå på sparekonto. Pengene bør vel egentlig ikke stå på sparekonto uansett – selv om jeg flytter til utlandet 🙂

  Hva hadde du gjort med 2.400.000 i banken dersom du skulle bo i Norge? Kjøpe tomannsbolig for å bo og leie ut, slik at inntekter fra utleie dekker egne bo-kostnader..eller investere i indeksfond? ..og så satse på at fremtidig egen virksomhet gir meg noen tusen til å leve for?

  Hilsen ei som vrir hodet 🙂
  ..og som ikke ønsker seg tilbake til et vanlig A4-liv med en 9-16 jobb 🙂 (jobba hardt for å komme til 2.4 mill hvor jeg er i dag, etter et tap på 800.000 i 2009 i aksjemarkedet..hvor jeg da var på 0)

  Josefin

  1. Nå tror jag at markedet skal ned. Vi kommer til å få noen år i et Bear-market. Hvordan bør man time kjøp i indeksfond da? Alle indeksfond vil jo da også falle godt.

 18. Tilbaketråkk: Indeksfond - Investikon
 19. Hei, takk for flott blogg med supernyttig info. Jeg har dessverre i altfor mange år vært lat og ikke orket sette meg inn i aksjer og fond. Jeg vil derfor ikke nøle med å karakterisere megselv som relativt ‘grønn’ på dette. Pengene er spart i bank og nedbetaling av bolig. Når boliglån nå stort sett er nedbetalt så ønsker jeg spare/ investere mer i fond, jeg har siste 2 år spart en beskjeden sum hver måned i KLP Aksjeverden Index. (2000 kr). Dette beløpet ønsker jeg nå øke til ca. 8- 10,000 i måneden. Spørsmålet mitt er, anbefaler du sette dette inn i samme fond (jeg har kun dette ene) eller velge 2-3 andre index fond. I såfall hvilke anbefaler du? Jeg har tenkt slik at KLP Aksjeverden Indeks dekker de fleste marked, og at det derfor kanskje ikke er så viktig å spre risiko på f,eks Europa, Norden, Norge osv. Er dette helt feil tenkt?
  Nilsen en ‘grønnskolling’ som behøver litt enkle råd?.

 20. Mye bra informasjon om indeksfond her! Prøver å finne ut mer om de forskjellige fondene, og dette var nok for indeksfond ihvertfall.

Leave a Reply

Your email address will not be published.