Hvordan velge beste fond – Aksjefond

Å velge beste fond kan være utfordrende. Enten det gjelder aksjefond, indeksfond eller børsnoterte indeksfond, så er det mye å vurdere før penger investeres.

Det kan være utfordrende å finne de beste fondene.

Sjelden er det mer sant enn når det gjelder aktivt forvaltede aksjefond. Tilbyderne er mange og forvalterne leverer oftest elendige resultater. Indeksfond er mer forutsigbare slik, da man(oftest) er garantert en avkastning lik indeksen fondet følger. Men heller ikke her er man trygg, da enkelte fond kan avvike betydelig fra referanseindeksen. For ikke å nevne børsnoterte indeksfond, som i tilfeller kan bli svært kostbart for investorer.

Jeg vil derfor i dette, og de to neste innlegge se på hvordan vi kan identifisere de beste fondene. Først ut er aktive aksjefond. Indeksfond og børsnoterte indeksfond vil jeg ta for meg i senere innlegg.

 1. Hvordan velge beste aktivt forvaltede aksjefond
 2. Hvordan velge beste indeksfond
 3. Hvordan velge beste børsnoterte indeksfond

Hvordan velge beste aksjefond

Hvordan-velge-beste-fond-sjimpanse

Å velge gode aktivt forvaltede aksjefond er uhyrlig vanskelig. Og det med god grunn, da forvaltere flest ikke er annet enn en gjeng sjimpanser bevæpnet med dagens næringsliv og dartpiler.

Mange tenker sikkert nå at det bare er å velge blant den tredjedelen som slo markedet i fjor. Det er dessverre ikke så enkelt. Hvilke fond som slår indeks varierer nemlig sterkt fra år til år. Som Ola Kvaløy, professor ved Universitet i Stavanger fant, så er det vanskelig å vite om et fond som har gjort det bra et år vil gjøre det igjen.

Til tross for elendige resultater blant forvaltere flest, så finnes det aksjefond som slår indeks over flere år.

Les også: Hvorfor jeg elsker indeksfond

Hva er et aktivt forvaltet aksjefond?

Det kan ses som en bøtte med håndplukkete aksjer, som forvaltes med mål om å slå en gitt referanseindeks. Forvalter benytter gjerne avanserte metoder i sitt arbeid. Alt fra fundamental- og teknisk analyse til algoritmer tas i bruk for å banke referanseindeksen ned i støvlene. Fordi slike aktiviteter koster penger, så har aktive aksjefond en relativ høy årlig forvaltningskostnad.

Syv råd for å finne gode aksjefond

Ikke bare er gode aktive aksjefond sjeldne. De er også svært vanskelig å identifisere før de blir for store og bukker under vekten av egen suksess. Vi skal nå se hvordan hvordan jeg selv går frem for å bedre oddsen i jakten på de beste fondene.

Les også: Hvordan velge beste indeksfond

 1. Start med et bredt utvalg aksjefond fra ulike forvaltningsselskaper

Fremfor å lete etter det beste enkelt fondet, så starter vi med å se etter gode forvaltningsselskap. Nøkkelen til suksess i det lange bildet finnes nemlig ikke alene i et enkelt fonds siste resultater. I stedet er det noe som synes i organisasjonskulturen hos forvalter.

Et raskt søk etter fond med ønsket eksponering i Morningstars database gir et godt utvalg til å starte med.

2. Forvaltningsselskap

forvalterselskap - fond

Deretter er det tid for å gå forvaltningsselskapene nærmere i sømmene.

a. Vi er ute etter profesjonelle forvaltere, ikke grådige salgsorganisasjoner. Forskjellen på disse er at hvor først nevnte har din avkastning i føresetet, så har den siste salgsbudsjetter.

Mesteparten av finansinstitusjonene her til lands er salgsorganisasjoner. Det gjelder både små og store aktører. Typisk er rådgiverne her raske til å vise til siste års avkastning, mens kostnadene holdes i skuffen.

Alle «rådgivere» som setter fokus på siste fem års resultater skal skys som pesten.

Les også: Hvorfor finansrådgiveren ikke er kompis

b. Det handler om å finne forvaltere som fortjener å håndtere pengene våre. Thomas Furuseth i Morningstar Norge har flere tips til hvordan vi gjør det:

 • Undersøk forvaltningsselskapets regulatoriske historie hos Finanstilsynet(andre utenlandske tilsyn) for tegn på snusk.
 • Les et par av forvalters brev til kundene hvis du kan. Er alt «topp» eller er de ærlige på dårlige perioder?
 • Se om de deler viktig informasjon med investorene om forvalter, avgifter og fondenes resultater.
 • Søk i Google for å se om tidligere investorer er forbannet eller føler seg lurt.

Les også: Hvorfor finansrådgiveren ikke er kompis

c. Se etter konsistens mellom «hvordan vi gjør ting her» og hvordan de gjør ting i praksis.

Et aksjefond som for eksempel sier det består av små selskaper bør inneholde nettopp det, og ikke noe helt annet.

Hvis du synes det er utfordrende å finne ut hva forvalter egentlig driver med, så prøv å gjøre deg en mening, men hvis ikke kan det være greit å styre unna.

3. Forvalter

Forvalterselskap

Hvem er personen som styrer skuta, og hvor lenge har han eller hun gjort det?

Rekord avkastning siste ti år betyr lite hvis superforvalteren ble byttet ut med en latsabb i forrige uke. Hvis mennesket bak de gode resultatene ikke lenger er der kan det få konsekvenser for avkastningen.

Selvsagt burde offentliggjøring av forvalter vært vanlig. Selv om forvaltere her hjemme pleier å oppgi slikt, så er det ikke normen i bransjen generelt.

Detaljer om forvalter og hvor lenge personen har sittet i jobben finner du under «forvaltning» i menyen til venstre når du er inne på produktarket for et gitt fond hos Morningstar.

Kanskje har forvalteren kun vært der en kort periode?

I så fall bør du undersøke hva dette mennesket har levert av resultater tidligere.

4. Kostnader har mye å si

Avkastning kan komme å gå, men kostnadene består.

Få ting har mer å si for avkastningen vi sitter igjen med enn kostnader. Disse påløper uavhengig av om forvalter leverer varene eller ei. Ikke bare det, effekten av kostnader på avkastningen vår øker også med tiden.

Alltid ha det i bakhodet når du vurderer aktivt forvaltede aksjefond.

Aktiv forvaltning koster

Prisen for aktivt forvaltede aksjefond er på vei ned. For 2014 var snittet for norske aksjefond 1,4% i årlig forvaltningskostnad, i følge Nordnet. Likevel er det forvaltere som fortsatt tar opp i mot 2% i året for å passe på pengene våre.

Nå høres det kanskje ut som at jeg henger meg opp i småpenger?

La oss si at vi plasserer kr 100.000,- i et globalt aktivt forvaltet fond, som tar 2% årlig i honnorar. Dette er deler av Fuck You pengene våre, så pengene står i 20 år til 8% årlig avkastning før kostnader. Etter 20 år sitter vi igjen med ca. kr 321.000,-. Hadde vi i stedet puttet pengene i et tilsvarende fond med kun 1% i årlig avgift, så ville vi endt opp med ca. kr 387.000,-. Den vesle forskjellen på 1% i årlige kostnader utgjør her en forskjell på hele kr. 65.000,-(se diagram nedenfor)!

Diagram: Effekten av 0, 1, 1.4 og 2 prosent årlig kostnad på avkastningen av kr 100.000,- investert.

Hvordan-velge-fond-kostnader

5. Historiske resultater

Har aksjefondet levert avkastning utover indeks?

Hensikten er å se etter tegn på at forvalteren er dyktig til å plukke aksjer. Selv om historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning, så kan en titt på historikken si noe om personen bare har hatt flaks eller ei.

Hent opp fondets historikk hos og se på avkastningen etter kostnader. Helst 10 år tilbake hvis mulig. Se deretter hvorvidt det har slått referanseindeksen. Bruker du Morningstar bør du også se hvordan fondet har levert i forhold til snittet for kategorien.

Se etter:

 • Ligger fondet tett på indeksen? I så fall bør vi sjekke kostnadene nøye.
 • Hvis fondet ligger nært/under snitt for kategorien kan det være andre fond vi bør vurdere.
 • Ny forvalter? Det er lite poeng å gå lenger tilbake enn fra der nåværende forvalter begynte.

Utfordringen er at resultatene til forvaltere som slår indeks kan forklares med flaks:

Ut i fra noen titusener investorer vil det være matematisk umulig å ikke finne noen som ved ren flaks slår indeks over tid.

Se det slik. Hvert år kaster forvalterselskapene «udugelige» forvaltere på dør. Ved å sparke de som gjør det dårlig, mens man samtidig beholder vinnerne ender man opp med kun de få som har slått markedet. For oss på utsiden er det umulig å se kirkegården med tusener av avdankede fondsforvaltere.

Det er derfor ikke umulig at forvaltere med fantastiske resultater kun har hatt flaks.

Selv om vi aldri kan være sikre kan sjansen for å ta feil reduseres

– Mange små gevinster kan gi like god avkastning som en stor, men tyder i større grad på dyktighet fremfor ren og skjær flaks, sier førsteamanuensis Helge Nordahl.

Det betyr at vi skal se etter forvaltere som knuser indeks over tid ved å gjøre mange små, men lønnsomme plasseringer.

Dessverre er ikke det så enkelt å undersøke i praksis. Men ved hjelp av fondenes årsrapporter og kalkulator er det fullt mulig for de spesielt interesserte.

Les også: Ubrukelige aksjeanalytikere

6. Se opp for skapindeksfond

Pass deg for fond som tar klekkelig betalt, men som er klin lik indeks.

Disse fondene kjennetegnes ved at de i stor grad inneholder de samme aksjene, og med lignende vektig som referanseindeksen. Undersøk derfor fondets sammensetning og se den i lys av indeksen det er satt til å slå.

Finner du tydelige likhetstrekk er muligheten for at fondet vil slå markedet minimal.

To ting du må undersøke for å avgjøre om et fond er et skapindeksfond:

 • Hvordan aksjefondene gjør det i forhold til indeks(se punkt 5 ovenfor)
 • Hvordan aksjefondene er skrudd sammen i forhold til indeks

Hvis et fond over tid har prestert relativt likt indeksen, så bør vi undersøke hvordan det er skrudd sammen. Dette kan avsløres ved bruk av «active-share» verktøyet fra Morningstar. Hva vi er ute etter er å se etter overlapp i forvalters posisjoner og størrelsen av disse sammenlignet med referanseindeksen.

Les også: Fondsbløffen – Disse aksjefondene skal du ikke eie

7. Stå for de fondene du velger

stå for egne fondsvalg

Aldri velg et aksjefond som du ikke er komfortabel med å vekte deg opp i, selv etter 2-3 år med dårlige resultater. Faktum er at selv verden beste aktive forvaltere har dårlige perioder.

Selv om finanspressen skriker at forvalter har mistet hodet, så husk at å bytte hester tidlig i et løp, som oftest er oppskrift på katastrofe. For ikke å nevne kostbart for deg som investor.

De kloke velger sine aksjefond ut i fra en god prosess for deretter å stå løpet ut!

Oppsummering – Hvordan velge beste aksjefond

Selv om du følger disse rådene er det ingen garanti for å finne de absolutt beste aksjefondene. Som med det meste innen finans, så er ingen ting sikkert. Likevel burde det redusere sjansen for å ende opp med noe skikkelig drit betydelig.

Syv råd for valg av aksjefond:

 1. Start med et bredt utvalg aksjefond fra ulike forvalterselskap
 2. Gå forvalterselskapene etter i sømmene
 3. Hvem er forvalter?
 4. Pass opp for høye kostnader
 5. Se nøye igjennom forvalters historiske resultater
 6. Se opp for skapindeksfond!
 7. Stå for de fondene du velger

Det kan godt hende du synes at å velge aktivt forvaltede aksjefond er komplisert. I så fall er du ikke alene. Jeg synes nemlig selv at det er skikkelig vanskelig. Særlig når man jakter de eksepsjonelle fondene som har best sjanse for å slå markedet på sikt. Og det er jo nettopp disse vi ønsker, ellers kunne vi jo bare valgt indeksfond.

Heldigvis er indeksfond enklere å vurdere. Det skal vi se nærmere på til uken! 😀

Kjære lesere, hvordan går dere selv frem for å finne gode aksjefond? Og hva synes dere om rådene ovenfor?

9 kommentarer om “Hvordan velge beste fond – Aksjefond”

 1. Flott innlegg! Er nok desverre fortsatt slik at de fleste hører på rådgiveren i banken enn å gjøre egne undersøkelser. Nå går ikke jeg heller så grundig til verks, men jeg er en flittig bruker av morningstar som jeg tror er den beste måten så fremt man ikke er spesielt interessert, og ikke minst dyktig i å analysere fond/forvaltere. Nå har jeg blitt veldig interessert i utbyttefond/aksjer, er dette noe du blir å ta for deg i ett av disse innleggene?

  Svar
  • Hei Roy,

   Hyggelig at du likte innlegget.Skal man først investere i aktivt forvaltede aksjefond er det viktig å gå grundig til verks. Å finne forvaltere som på sikt skår indeks har jo vist seg tilnærmet klin umulig. Med denne lille guiden håper jeg å kunne bidra til at de som ønsker aktiv forvaltning øker sin sjanse til å finne de få fondene som leverer varene over tid. Det beste for folk flest er indeksfond.

   Ellers har jeg ikke utbyttefond å på agendaen i nærmeste fremtid. Men takk for tipset 🙂

   Svar
  • Hei Roy.

   Meld deg inn i Shareville (hos Nordnet).
   Det er helt gratis. Der finner du forskjellige grupper du kan følge. Den mest aktive er «vår» gruppe: «Utbytteaksjer for langsiktig sparing».

   Vi er anonyme, men du kan følge reelle handler og porteføljesammensetninger. Med mange kommentarer og spørsmål. Bare som et tips.

   Jeg har vært medlem et år nå, og aksjehverdagen har blitt totalt forandret.

   Svar
   • Hei, Kigen

    Ja jeg har vært innom der et par ganger, og lurer på om jeg ikke har sett navnet ditt før der 🙂 Har lært mye derfra men jeg er i en fase der jeg leser ekstremt mye om utbytteaksjer og utbytte fond, så jeg ønsket bare nok et innput fra noen andre:) SeekingAlpha har blitt min bestevenn og jeg er så smått i gang med $JNJ og $SCHB og så får jeg bare øke på fremover. Men skal ta til meg tipset og stille noen spm i gruppen du nevnte, er MYE jeg lurer på 🙂

    Svar
 2. Mange gode tips her. Spesielt syns jeg det er et viktig poeng at man er nødt til å være tålmodig.. Som du sier kan selv de beste forvalterne tape mot indeksen i perioder.

  Når det gjelder historisk avkastning, finnes det mange eksempler på fond som er gode i mange år, men som deretter blir middelmådige. Dette kan av og til skyldes bytte av forvalter, men ofte er årsaken rett og slett at fondene blir for store. Det er stor forskjell på det å forvalte 100 millioner kroner og det å forvalte 100 milliarder kroner. Strategier som fungerer bra på middels store summer funker ofte ikke like godt på gigantiske summer. En litt alternativ (men opplagt risikabel) strategi er derfor å se etter fond som har knust indeksen i et par-tre år, men som fortsatt ikke har blitt veldig store. Klarer man å finne et slikt fond, kan man i enkelte tilfeller få god meravkastning i noen år før man bør selge seg ut. Skal man først investere i aktive fond, syns jeg dette er en bedre strategi enn det å investere i et fond som har slått indeksen i mange år og som allerede har blitt stort.

  Svar
  • Hei Vidde,

   Ja, størrelsen på et fond er viktig for hvor stor sjanse det er for at det vil slå indeks. Jo større verdier til forvaltning, desto vanskeligere blir det for forvalter å generere avkastning. Det er nok ikke tilfeldig at Peter Lynch lastet inn håndkleet i Fidelity Magellan. Sammensetning er også viktig å forstå, da enkelte aktivaklasser som verdiselskaper, småselskaper og fremvoksende markeder gjør det bra til ulike tider. F.eks har small cap underperformed siden finanskrisen. Et fond med fokus på småselskaper trenger derfor ikke nødvendigvis å være dårlig selv om det har levert labert de siste 5-6 årene.

   Konklusjonen på denne gjennomgangen må bli at det er vrient å velge riktig aksjefond. Nettopp derfor folk flest burde holde seg til trauste indeksfond, og fokusere på å øke egen inntekt, fremfor å kaste bort tiden på å jakte meravkastning i markedet.

   Svar
 3. Hei igjen finansnerden,

  Artig lesing og mange gode tips. Syntes spesielt det er nyttig å bruke Morningstar sine sider da de er totalt nøytrale, og fokuserer mye på at fondet forvaltning må være transparent. Fant nettopp ut at en eldre person i familien har hatt det gamle DNB Norge fondet i en årrekke, og oppnådd 400% avkastning. Først syntes jeg dette var veldig bra, men så undersøkte jeg nærmere DNB Norge, og mitt inntrykk ble nesten snudd opp ned. Fondet har tapt mot indeks i alle år, og jeg gremmes når jeg tenker på hvor mye av avkastningen som har gått til forvalter, som egentlig ikke har gjort noe annet enn å tape mot markedet, år etter år. Konklusjonen er vel at det er flott å spare i fond, men for all del, man burde gjøre grundig analyse / eller få noen kyndige til å se om fondet over tid slår markedet.

  Svar
  • Hei Arne Magnus,

   Hyggelig å høre at du fant innlegget nyttig. Ja, DNB Norge er blant fondene man absolutt ikke skal eie.

   Når det gjelder valg av aktivt forvaltede aksjefond, så er det en vanskelig øvelse. Selv om man følger rådene mine ovenfor, så er ingen ting garantert. For folk flest er det derfor indeksfond som gjelder.

   Svar
 4. Hei,

  Må starte med og takke for denne siden, den er av stor interresse for meg. Da jeg ønsker og lære mer om sparing/innvestering.

  Sønnen min fikk i dåpsgave av min tante ett Fond i DNB Aktiv 50 på kr 1000,- Etter det har jeg fått opp øynene for dette med fondssparing.

  Så jeg valgte og kjøpe Fond for resten av pengene han fikk i sin dåp. Da dette blir en langsiktig sparing for han. Han fikk 15.000,- da valgte jeg og gjøre dette igjennom nettbanken i Dnb.
  (Da jeg er Dnb kunde) og dele det opp i 3:

  5000,- DNB Aktiv 100
  5000,- DNB Aktiv 30
  5000,- DNB Global.

  Hva er dine tanker om dette valget? Burde jeg satt alt inn i ett Fond, eller er det like så bra og dele det opp som jeg har gjort ( i mitt hode er risikoen mindre). Jeg er helt fersk på dette og setter stor pris på tips og tilbakemeldinger.

  Hva ville du/dere gjort? Jeg tenker også sette av ett fast beløp i mnd, samt putte mine egene sparepenger i fond i nærmeste fremtid. Hva skal jeg velge…..

  på forhånd takk.

  Svar

Legg igjen en kommentar