Dette er beste globale indeksfond i 2023

Dette er de beste globale indeksefondene i 2023

Her forklarer jeg hvordan du finner gode globale indeksfond til porteføljen din. Du får også vite hvilke jeg mener er best.

Globale indeksfond er aksjefond som gjenspeiler avkastningen i det globale aksjemarkedet etter kostnader. Slike fond eier et bredt utvalg aksjer i store børsnoterte selskaper fra utviklede økonomier, som USA, Tyskland og Japan. Aksjeindeksen fondene forsøker å gjenskape avkastningen i er vanligvis MSCI World.

Selv om de slavisk følger «markedet» er globale indeksfond vanskelig å slå for aktive fondsforvaltere. Her får du ikke aksjeplukking, dyre analytikere og superforvaltere, kun aksjemarkedets avkastning minus kostnader.

Du synes kanskje det er kjipt?

Vel, i praksis vil det si at du slår de fleste aktivt forvaltede globale aksjefond ned i støvlene. For eksempel viser Forbrukerådet i sin analyse av globale aksjefond at:

«Aktive globale fond, Europa-fond og Norden-fond tapte med god margin mot indeksfondene, uansett hvordan man regnet på det.»

Mye tyder derfor på at du bør velge globale indeksfond fremfor aktivt forvaltede alternativer. I hvert fall om du ønsker best mulig avkastning på sparepengene dine.

I dette innlegget forklarer jeg:

 • Hva som kjennetegner gode globale indeksfond
 • Hvordan du identifiserer dem
 • Tre forskjellige vis indeksfond kan være satt sammen på
 • Hvilke globale indeksfond som er best og hvilke bør du styre unna

Hva kjennetegner gode globale indeksfond?

Når du skal velge globale indeksfond må du huske at de ikke er laget likt. De kommer med forskjellige priser og ulike varianter av den globale aksjeindeksen. De varierer også i hvor gode de er til å gjenspeile avkastningen i det globale aksjemarkedet.

Jeg pleier derfor å si at gode globale indeksfond:

 • har lav pris
 • følger en global aksjeindeks som passer deg og det du ønsker å oppnå
 • er gode på å gjenspeile avkastningen i aksjeindeksen de følger

Lav pris

Du ønsker å betale minst mulig for globale indeksfond. Potensialet for avkastning er nemlig begrenset til aksjeindeksen fondet følger etter kostnader. Det er derfor viktig at du betaler så lite som mulig når du investerer i indeksfond.

Hvis ikke kan du gå glipp av flere hundretusen kroner over tid.

Dette er viktig å huske. For eksempel kan globale indeksfond, som KLP AksjeGlobal Indeks, koste fra 0,18% årlig og opp til 0,49% i året avhengig av hvor du kjøper fondet!

Jo, du leste det riktig.

Kjøp globale indeksfond på feil sted, og du risikerer å betale tre ganger mer enn hva du trenger hvert eneste år!

Følger en global aksjeindeks som passer deg

De fleste globale indeksfond følger aksjeindeksen MSCI World, eller en variant av denne. Den består av store børsnoterte selskaper, som Apple, Microsoft og Amazon, fra 23 land i Nord-Amerika, Europa og Asia.

Merk: Norske selskaper utgjør nærmest null og niks av den globale aksjeindeksen.

For bransjer ser fordelingen slik ut:

Fordeling av bransjer i MSCI World

Energiselskaper, mye store oljeselskaper, utgjør rundt 5,3% av den globale aksjeindeksen. Det er gjerne denne delen bærekraftsvariantene pleier å tukle med.

For geografi ser fordelingen slik ut:

Fordeling på geografi for MSCI World

Her bør du notere at amerikanske selskaper utgjør nesten 70% av MSCI World. Det betyr at når du investerer i et globalt indeksfond, så får du hovedsakelig amerikanske selskaper.

Ønsker du å investere i selskaper fra hele verden i et og samme fond?

Da kan du velge indeksfond som følger MSCI All Country World indeksen, som KLP AksjeVerden Indeks. Da får du i tillegg selskaper fra fremvoksende økonomier, som Kina, India og Indonesia, i det samme fondet.

Speiler avkastningen i aksjeindeksen fondet følger

Gode globale indeksfond ligger tett på avkastningen i aksjeindeksen de er laget for å følge. Helt likt blir det ikke på grunn av kostnadene. En dyktig indeksforvalter kan likevel ligge rimelig tett på. Enkelte greier til og med å skvise ut ekstra avkastning ved at fondet låner ut aksjer til investorer, som vil vedde på kursfall i de samme aksjene.

Men hvordan kan du vite hvor godt et fond følger avkastningen i den globale aksjeindeksen?

Jo, du kan gjøre det på to måter:

Visuell sammenligning:

 • Søk opp indeksfondet du ønsker å vurdere på morningstar.no
 • Velg graf
 • Trykk på «Benchmark» oppe til venstre i diagrammet og velg MSCI World fra nedtrekksmenyen

Du skal da kunne se avkastningen i fondet du vurderer opp i mot avkastningen i den globale aksjeindeksen MSCI World som to linjer. Jo tettere linjene ligger på hverandre, desto bedre er indeksfondet til å følge utviklingen i det globale aksjemarkedet.

Sammenligne avkastningstall:

 • Søk opp indeksfondet du ønsker å vurdere på morningstar.no
 • Velg historikk

Da får du opp tre tabeller med avkastningstall. Du er interessert i de to øverste: Årlig avkastning og løpende avkastning, som viser avkastningen i fondet sammenlignet med den aksjeindeksen som Morningstar mener er riktig for fondet.

Merk at aksjeindeksen som legges til grunn for sammenligningen ikke alltid stemmer. For eksempel brukes MSCI AWCI for KLP AksjeGlobal Indeks P og DNB Global Indeks i det jeg skriver dette, og det blir feil. I så fall bør du du gå til fondsleverandørens hjemmeside og slå opp fondet der i stedet.

Tre forskjellige typer globale indeksfond

Et globalt indeksfond kan lages slik at det gjenspeiler avkastningen i det globale aksjemarkedet på forskjellige vis.

Et globalt indeksfond kan lages slik at det gjenspeiler avkastningen i det globale aksjemarkedet på forskjellige vis.

Full replikering av indeks ved å eie alle aksjene

Den globale aksjeindeksen MSCI World består av 1 507 børsnoterte selskaper i det jeg skriver dette. Et globalt indeksfond som eier alle aksjene gjenskaper avkastningen i det globale aksjemarkedet gjennom «full replikering».

Men det er sjelden mulig fordi aksjeindeksen inneholder selskaper som forvalteren ikke kan eie. For eksempel er det vanlig at norske aksjefond minst eksluderer de samme selskapene som Oljefondet. Det vil si selskaper som bryter med etiske normer, utvikler visse typer våpen, som atomvåpen, baserer virksomheten sin på kull eller produserer tobakk.

Delvis replikering ved å eie et utvalg av alle aksjene

Det er derfor vanlig at globale indeksfond består av et utvalg av aksjene i det globale aksjemarkedet. Ikke alle, men nok til at avkastningen ikke avviker for mye.

Noen globale indeksfond tar det lengre, og eier kanskje bare halvparten av aksjene i den globale aksjeindeksen. Forvalter velger da aksjene som de mener vil stå for mesteparten av avkastningen i aksjeindeksen.

Syntetiske indeksfond

Indeksfond som benytter kreative finansielle instrumenter for å gjenskape avkastningen i aksjeindeksen kalles for syntetiske. Slike fond eier ikke aksjer direkte.

I stedet stiller forvalter noen verdipapirer som sikkerhet ovenfor en investeringsbank i gjengjeld for en bytteavtale. Avtalen fungerer så som en garanti for at investeringsbanken skal utbetale indeksens avkastning i bytte mot det verdipapirene gitt som sikkerhet kaster av seg.

Her får du ekstra risiko med på kjøpet, selv om de som selger slike fond gjerne hevder noe annet.

Hvilke globale indeksfond kan du velge i mellom?

Her har jeg valgt å fokusere på indeksfond som følger det globale aksjemarkedet, eller nære varianter av dette. Jeg har derfor utelatt indeksfond som investerer i både utviklede land og fremvoksende land, som KLP AksjeVerden Indeks.

KLP AksjeGlobal Indeks P

 • Pris: 0,18% årlig hos KLP
 • Indeksen fondet følger: MSCI World
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 1 398 (1 507 i MSCI World)

KLP AksjeGlobal Indeks investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet investerer ikke i selskaper som står på KLP-fondenes liste over ekskluderte selskaper. Har eksludert nærmere 100 selskaper sammenlignet med referanseindeksen.

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P

 • Pris: 0,18% årlig direkte KLP
 • Indeksen fondet følger: MSCI World
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 610 (1 507 i MSCI World)

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar investerer globalt i aksjer som blir rangert høyt på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet eksluderer nesten halvparten av aksjene i den globale aksjeindeksen, hvorav omtrent alle som driver innen olje og gass.

DNB Global Indeks

 • Pris: 0,2% årlig hos DNB
 • Indeksen fondet følger: MSCI World
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 1 456 (1 507 i MSCI World)

DNB Global Indeks investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet ekskluderer rundt 50 selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Storebrand Global Indeks

 • Pris: 0,25% årlig hos Storebrand og 0,2% hos Kron
 • Indeksen fondet følger: MSCI World
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 1 530 (1 507 i MSCI World)

Storebrand Global Indeks investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Selskaper som utelukkes, erstattes med økt aksjevekting i selskaper med samme profil og risikoegenskaper.

Nordea Funds Global Passive

 • Pris: 0,4% årlig hos Nordea
 • Indeksen fondet følger: MSCI World
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 1 457 (1 507 i MSCI World)

Nordea Funds Global Passive investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet ekskluderer rundt 50 selskaper som ikke tilfredsstiller Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Handelsbanken Global Index

 • Pris: 0,43% årlig hos Handelsbanken
 • Indeksen fondet følger: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 1 830 (1 507 i MSCI World)

Handelsbanken Global Index følger Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index. Fondet eksluderer nesten hele energisektoren, hvorav det meste av selskaper som driver med kull, olje og gass. Hvordan fondet kan eie 1 830 aksjer når indeksen det følger kun har 1 332 aksjer er uklart.

Nordnet Indeksfond Global ESG

 • Pris: 0,19% årlig hos Nordnet
 • Indeksen fondet følger: MSCI World ESG Leaders Index
 • Type indeksfond: Syntetisk
 • Antall aksjer: 695 (1 507 i MSCI World)

Nordnet Indeksfond Global ESG forsøker å gjengspeile avkastningen i selskaper fra MSCI World indeksen som rangeres høyt på faktorer som miljø, samfunn og eierstyring i forhold til sine bransjekonkurrenter. Fondet er syntetisk og eier ikke aksjer, men har krav på avkastningen til indeksen minus kostnader gjennom en bytteavtale med investeringsbanken JP Morgan.

Kron Indeks Global

 • Pris: 0,15% årlig hos Kron
 • Indeksen fondet følger: MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index
 • Type indeksfond: Delvis replikering gjennom mottakerfond
 • Antall aksjer: 735 (1 507 i MSCI World)

Kron Indeks Global investerer i det passivt forvaltede aksjefondet Amundi IS MSCI Wld ESG Lds Slt I13N. I praksis vil det si at fondet investerer i utvalgte selskaper fra MSCI World, som skårer høyt på faktorer som miljø, samfunn og eierstyring i forhold til sine bransjekonkurrenter.

SpareBank 1 Indeks Global

 • Pris: 0,49% årlig hos SpareBank 1 Østlandet
 • Indeksen fondet følger: MSCI World ESG Universal Select
 • Type indeksfond: Delvis replikering gjennom mottakerfond
 • Antall aksjer: ? (1 507 i MSCI World)

SpareBank 1 Indeks Global investerer i det passivt forvaltede aksjefondet Amundi IS MSCI Wld ESG Uvs Slt I14N. Vanskelig å finne informasjon om hvordan mottakerfondet egentlig investerer pengene. Men indeksen mottakerfondet følger tilsier at mye av olje- og gasselskapene er eksludert.

Hvilke globale indeksfond er best?

Flesteparten av de globale indeksfondene nevnt over fortjener ikke pengene dine. De er nemlig ikke gode nok. Mens noen er for dyre, er andre ikke en gang globale indekfond. I hvert fall ikke i mine øyne. Andre igjen er laget på en måte som gjør at de tar med seg unødvendig risiko inn i porteføljen din.

Lav pris

Nedenfor ser du hva det koster å eie hvert av fondene årlig. For å gjøre det enkelt har jeg rangert dem med lavest pris øverst, og de dyreste nederst.

 • Kron Indeks Global: 0,15% årlig hos Kron
 • KLP AksjeGlobal Indeks P: 0,18% årlig hos KLP
 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P: 0,18% årlig hos KLP
 • Nordnet Indeksfond Global ESG: 0,19% årlig hos Nordnet
 • DNB Global: 0,2% årlig hos DNB
 • Storebrand Global Indeks: 0,25% årlig hos Storebrand og 0,2% hos Kron
 • Nordea Funds Global Passive: 0,4% årlig hos Nordea
 • Handelsbanken Global Index: 0,43% årlig hos Handelsbanken
 • SpareBank 1 Indeks Global: 0,49% årlig hos SpareBank 1 Østlandet

Billigst er Kron Indeks Global, som koster deg 0,15% årlig når du eier fondet hos Kron. Deretter kommer indeksfondene fra KLP, og Nordnet Indeksfond Global ESG er det tredje rimligste fondet.

Dyrest er SpareBank 1 Indeks Global som koster 0,49% årlig gjennom SpareBank1 Østlandet. Fondene fra Handelbanken og Nordea ville jeg heller ikke rørt! Samme med Storebrand Global Indeks gjennom Storebrand, men 0,2% årlig hos Kron er greit.

De dyreste fondene hives ut av sammenligningen, da prisen alene gjør at du bør styre unna.

Valg av aksjeindeks

Her ser du hvilken aksjeindeks hvert av fondene som er med videre følger.

 • Kron Indeks Global: MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index
 • KLP AksjeGlobal Indeks P: MSCI World
 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P: MSCI World
 • Nordnet Indeksfond Global ESG: MSCI World ESG Leaders Index
 • DNB Global: MSCI World
 • Storebrand Global Indeks (hos Kron): MSCI World

Poenget med globale indeksfond er at de skal gi deg avkastningen i det globale aksjemarkedet minus kostnader. At fond ekskluderer selskapene som ødelegger verden er bra. Men alt med måte. Ta ut olje- og gasselskapene, de som selger alkohol, tobakk og våpen, og fondet speiler ikke lenger det globale aksjemarkedet.

Jeg mener derfor at:

 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar, Nordnet Indeksfond Global ESG og Kron Indeks Global ikke er globale indeksfond. I stedet bør du se dem som spill på at selskaper som skårer høyt på faktorer som miljø, samfunn og eierstyring vil gjøre det bra.

Ikke noe feil med det, så lenge du er klar over forskjellen.

Samtidig er ikke syntetiske indeksfond noe jeg vil eie. For eksempel står det i nøkkelinformasjonen til Nordnet Indeksfond Global ESG:

«Dersom byttemotparten ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, kan du tape noe av investeringen din.»

Dette er ekstra risiko ingen trenger, og nok en grunn til at jeg styrer unna fondet.

Hvor godt følger fondene indeksen?

KLP AksjeGlobal Indeks, DNB Global og Storebrand Global Indeks er alle globale indeksfond laget for å speile avkastningen i det globale aksjemarkedet etter kostnader.

I figuren under ser du at alle de tre fondene følger utviklingen i indeksen MSCI World tett.

Ser vi på avkastningstallene ligger de også tett på utviklingen i den globale aksjeindeksen.

Fondenes gjennomsnittlig årlig mer- eller mindreavkastning sammenlignet med MSCI World siste tre år:

 • KLP AksjeGlobal Indeks P: -0,16
 • DNB Global: -0,02%
 • Storebrand Global Indeks: +0,21%

Dessverre har jeg begrenset med historikk på fondene. Selv om de har eksistert i mer enn tre år, har fondsleverandørene endret fondene ved å lage nye andelsklasser. Dermed er ikke historikken som var for de eldre versjonene av fondene lenger med i Morningstars database.

På den lyse siden er alle disse tre gode globale indeksfond. De har lav pris, er laget for å gjenspeile det globale aksjemarkedet og ligger tett på indeksen. I tillegg eier de også mesteparten av aksjene i indeksen direkte, så du unngår unødvendig motpartsrisiko. Det er derfor ikke så farlig hvilket av dem du velger.

Hvis du tvang meg til å velge, ville jeg valgt KLP AksjeGlobal Indeks P.

Litt av gammel vane.

Men også fordi fondet er billigst av de tre alternativene, og jeg anser KLP som best på forvaltning av indeksfond i Norge.

30 thoughts on “Dette er de beste globale indeksefondene i 2023

 1. Veldig informativt, takker !
  Fikk meg til å tenke nytt rundt syntetiske indeksfond…. Synes det lukter litt av disse.

  1. Hei Olav,

   Ja, syntetiske aksjefond/indeksfond lukter litt surt. Sannsynligvis blir det ikke noe problem. Men skulle det oppstå en systemkrise hvor motparten går konkurs, som finanskrisen i 2007-2009, risikerer man i verste fall å ikke få tak i pengene sine.

 2. Jeg liker meget det du skriver.
  Dog litt krevende å lese da skriften er liten.
  Mulig å gjøre noe her?

  1. Hei Bengt,

   Hyggelig å høre. Ja, sliter med en gammel nettside som bør moderniseres. Anbefaler at du melder deg på nyhetsbrevet, da det har bedre lesbarhet. Eventuelt kan du alltids zoome inn i nettleseren 🙂

 3. Bra artikkel. Helt enig i oppklaringen/distinksjonen angående ‘ekte’ Globale Indeksfond og ESG variantene. Men har ikke DNB Global Indeks 0,10% årlig forvaltningsavgift?

  1. Hei Fredrik,

   Hyggelig å høre! DNB Global indeks oppgir 0,10% i forvaltningsgebyr, men det er ikke prisen du betaler. Du betaler 0,1% for forvaltnong + 0,1% i plattformgebyr, som til sammen blir 0,2%.

 4. Flott, dette har eg ventet på.
  Er det mer fornuftig å investere i disse fond enn å kjøpe etfer? Vil du gjøre sammenlikning eller kommentere?

  1. Heisan,

   Du kan få ETF`er som f.eks følger det globale aksjemarkedet til lavere forvaltningshonnorar enn KLP AksjeGlobal Indeks P og DNb Global Indeks. Men du må da betale kurtasje for hvert kjøp. Nordnet tilbyr i tilfeller gratis spareavtale i enkelte ETF`er, men det kan endres på kort varsel. Så sparer man regelmessig vil det vanligvis lønne seg med et vanlig globalt indeksfond, som det fra KLP eller DNB.

   Eivind Berg regnet på dette for et par år siden, og kom til samme konklusjon, om jeg ikke tar feil.

 5. Utrolig god lesning.

  Sikkert dumt spørsmål men jeg spør likevel, finns det utbytte fond? Og om.ja,.har du det?

  Fortsett denne gode Nyhetsbrevet 😇

  1. Ja, utbyttefond, aksjefond som utbetaler en andel årlig eller kvartalsvis, finnes. Men hva skal man egentlig med det? Kan like gjerne ha et vanlig aksjefond og så selge unna litt i nye og ne.

   Mulig det bare er meg, men jeg har aldri sett poenget – selv om jeg vet om flere som er fans.

   Hyggelig å høre at du liker nyhetsbrevet!!!🙏

 6. Hei!

  Jeg har ca. 1,4 investert i KLP Aksjeglobal indeksfond. Det har hatt en veldig fin reise, og er opp ca 27% siden kjøp i 2020, i sum nesten 400.000. I disse tider med uroligheter og flere som sier det kan komme et fall – ville du solgt denne porteføljen og heller reinvestert når markedet har «stabilisert» seg? Veldig usikker på veien videre.

  1. Hei Line,

   Markedet kan fint falle til høsten, men det kan like gjerne stige videre. Fall opp mot 50% i gjennomsnitt hvert 12,5 år må forventes når man investerer i et globalt aksjefond. Det er prisen vi betaler for å høste aksjemarkedets avkastning. Men for å gjøre det må vi også greie å være investert over tid. Å hoppe inn og ut av markedet er eksempel på det motsatte og resulterer nesten alltid i elendig avkastning.

   Men får du ikke sove fordi du nå bekymrer deg så har du tatt for høy risiko med pengene dine.

   Da bør man nok ta deler av pengene i noe som kan forventes å svinge mindre, som obligasjonsfond eller lignende. Bare husk at det også betyr at avkastningen du kan forvente blir betydelig mindre. Høres ut som du bør ta en vurdering på hva som kan være riktig fond for deg. Det vil si fond som du er komfortabel å eie også når børsene faller, samtidig du som du får god sjanse til å oppnå avkastningen du trenger.

   Hilsen Finansnerden

 7. Takk for en veldig god, nyttig, og informativ artikkel!

  Vedr KLP AksjeGlobal Indeks P så ser det ut som man kan få dette via Sbanken også, til 0,18%. Siden jeg ikke vet; er det er noen grunn til å handle det på KLP fremfor Sbanken?

  Vedr DnB Global indeks så ser det ut som man kan få dette via Sbanken til 0,16%. Da vil vel det lønne seg å handle dette i Sbanken fremfor DnB (0,20%)?

  På flere fond ser det ut som Sbanken faktisk ligger lavere i avgift/årlig kostnad enn hos de originale tilbyderene. For eks både når det gjelde ulike DnB fond og ulike Nordea fond. Stemmer dette eller har Sbanken skulte gebyrer som gjør at det kun ser slik ut? Vet du? Skeptisk pga «for godt til å være sant» kimer inn hos meg 😬

  1. Hei Emma,

   Hyggelig å høre at du likte innlegget! En god grunn til å eie KLP fond hos KLP fremfor Sbanken er at Sbanken eies av DNB, så fremtidig prising er usikker. Ellers er DNB Global Indeks et fint alternativ. Sbanken har ingen skjulte gebyrer som vi vet om. Men at en fondsplattform som Sbanken kan ha lavere gebyrer enn fondsleverandørene er ikke uvanlig. F.eks koster ODIN Small Cap C 1,5% direkte hos ODIN, men ca 1,05% hos Sbanken, Kron og Nordnet.

   Utrolig, men sant!

   Anbefaler at du melder deg på mitt ukentlige nyhetsbrev om sparing og investeringer, om du ønsker mer innhold om sparing og investeringer. Du kan lese mer om det her: https://www.finansnerden.no/nyhetsbrev-pamelding/

   Hilsen Finansnerden

 8. Sparer i Handelsbanken global indeks (langvarig sparing)da jeg er kunde i handelsbanken, Ser ut til at jeg helst burde bytte til klp eller dnb global indeks?

 9. Hei, holder awp på å lage en fondskonto på kron. Jeg tenkte å investere i kron indeks global fordi denne er så billig. Ser også at den har levert goe tall, sammenlignet med de andre indeksfondene. Synes også kron er veldig lett og oversiktelig. Men er det nødvendig å bytte?

 10. Hei, hos Kron så har jeg følgende:
  KLP AksjeGlobal Indeks P – 50 %
  Kron Indeks Global – 20 %
  Storebrand Indeks Allle Markeder N – 30 %

  Hvor dum er min investering? Kan jeg optimalisere her?

  1. Heisan,

   Du gjør ikke noe dumt her, bare overkompliserer. Mye overlapp. Du eier masse store globale aksjer fra utviklede økonomier (70% ish USA), samt bittelitt i fremvoksende markeder (som består av ca 30% Kina).

   Ingen grunn til å eie mer enn et globalt aksjefond, da disse vanligvis eier mye av de samme aksjene.

 11. Hei,

  Har hatt KLP AksjeGlobal noen år nå, hos SBanen, pga. den lave kostnaden på 0,18%. Nå som SBanken tilbyr tilsvarende globale indeksfond til 0,16% (Storebrand Global Indeks, DNB Global, som begge følger MSCI World), er det da noen grunn til å ikke bytte store deler av porteføljen?

  1. Heisan,

   Spørsmålet er om du skal gidde å bytte fond for 0,02% forskjell i kostnad. Jeg hadde vel ikke giddet. Men det kan jo bli en flaske god vin eller tre hvis store beløp over mange år.

 12. Super post!

  Handler du fond gjennom Nordnet, eller handler du direkte fra fondet selv?
  F.eks. KLP Global Indeks P har 0,18% kostnad direkte hos KLP, og 0,28% gjennom Nordnet.
  Jeg har også lagt merke til at det ofter tar mange dager før andelen er innvilget ved kjøp gjennom Nordnet, og lurer på om det går raskere dersom man kjøper direkte fra leverandør.

  Noe annet jeg har lurt på er hvordan disse indeksene reflekterer utbytte? Jeg mener, hva skjer med indeks når selskapene indeksen består av utbetaler utbytte? For enkeltaksjer så faller kursen på ex. dividende dato, men hvordan blir dette i en indeks?

  1. Hei Willy,

   Hyggelig at du likte innlegget.

   Jeg handler aktivt forvaltede fond gjennom Nordnet og Sbanken. Børshandlede fond (ETF`er) gjennom Nordnet, og indeksfond direkte hos KLP og noe Sbanken. Handler de ulike fondene der hvor jeg får best betingelser.

   Hvorvidt en aksjeindeks inneholder utbytte varierer. F.eks inneholder MSCI World versjonen med «NR» (net return) etter navnet utbytte reinvestert. Det er den som KLP AksjeGLobal Indeks følger, og globale indeksfond investerer vanligvis utbytte løpende i fondet uten at du trenger gjøre noe.

 13. Takker for svar! Det gir mening det 🙂
  Vet du forresten om det finnes noen norske S&P500 indeks fond? Eneste jeg kan finne er ETF’er som f.eks. SPY og VOO, men pga. kurtasjen blir det fort dyrt å spare månedlig i ETF’er.

  1. Hei Willy,

   KLP AksjeUSA Indeks er det første jeg kommer på i farten. Fondet følger MSCI USA, men i praksis er det mye av det samme som S&P 500.

Leave a Reply

Your email address will not be published.