Dette er beste globale indeksfond i 2024

Her forklarer jeg hvordan du finner gode globale indeksfond til porteføljen din. Du får også vite hvilke jeg mener er best.

Globale indeksfond er aksjefond som gjenspeiler avkastningen i det globale aksjemarkedet etter kostnader. Slike fond eier et bredt utvalg aksjer i store børsnoterte selskaper fra utviklede økonomier, som USA, Tyskland og Japan. Aksjeindeksen fondene forsøker å gjenskape avkastningen i er vanligvis MSCI World.

Selv om de slavisk følger «markedet» er globale indeksfond vanskelig å slå for aktive fondsforvaltere. Her får du ikke aksjeplukking, dyre analytikere og superforvaltere, kun aksjemarkedets avkastning minus kostnader.

Du synes kanskje det er kjipt?

Vel, i praksis vil det si at du slår de fleste aktivt forvaltede globale aksjefond ned i støvlene. For eksempel viser Forbrukerådet i sin analyse av globale aksjefond fra 2018 at:

«Aktive globale fond, Europa-fond og Norden-fond tapte med god margin mot indeksfondene, uansett hvordan man regnet på det.»

Mye tyder derfor på at du bør velge globale indeksfond fremfor aktivt forvaltede alternativer. I hvert fall om du ønsker best mulig avkastning på sparepengene dine.

I dette innlegget forklarer jeg:

 • Hva som kjennetegner gode globale indeksfond
 • Hvordan du identifiserer dem
 • Tre forskjellige vis indeksfond kan være satt sammen på
 • Hvilke globale indeksfond som er best og hvilke bør du styre unna

Hva kjennetegner gode globale indeksfond?

Når du skal velge globale indeksfond må du huske at de ikke er laget likt. De kommer med forskjellige priser og ulike varianter av den globale aksjeindeksen. De varierer også i hvor gode de er til å gjenspeile avkastningen i det globale aksjemarkedet.

Jeg pleier derfor å si at gode globale indeksfond:

 • har lav pris
 • følger en global aksjeindeks som passer deg og det du ønsker å oppnå
 • er gode på å gjenspeile avkastningen i aksjeindeksen de følger

Lav pris

Du ønsker å betale minst mulig for globale indeksfond. Potensialet for avkastning er nemlig begrenset til aksjeindeksen fondet følger etter kostnader. Det er derfor viktig at du betaler så lite som mulig når du investerer i indeksfond.

Hvis ikke kan du gå glipp av flere hundretusen kroner over tid.

Dette er viktig å huske. For eksempel kan globale indeksfond, som KLP AksjeGlobal Indeks, koste fra 0,18% årlig og opp til 0,49% i året avhengig av hvor du kjøper fondet!

Jo, du leste det riktig.

Kjøp globale indeksfond på feil sted, og du risikerer å betale tre ganger mer enn hva du trenger hvert eneste år!

Følger en global aksjeindeks som passer deg

De fleste globale indeksfond følger aksjeindeksen MSCI World, eller en variant av denne. Den består av store børsnoterte selskaper, som Apple, Microsoft og Amazon, fra 23 land i Nord-Amerika, Europa og Asia.

Merk: Norske selskaper utgjør nærmest null og niks av den globale aksjeindeksen.

For bransjer ser fordelingen slik ut:

Fordeling av bransjer i MSCI World

Energiselskaper, mye store oljeselskaper, utgjør rundt 5,3% av den globale aksjeindeksen. Det er gjerne denne delen bærekraftsvariantene pleier å tukle med.

For geografi ser fordelingen slik ut:

Fordeling på geografi for MSCI World

Her bør du notere at amerikanske selskaper utgjør nesten 70% av MSCI World. Det betyr at når du investerer i et globalt indeksfond, så får du hovedsakelig amerikanske selskaper.

Ønsker du å investere i selskaper fra hele verden i et og samme fond?

Da kan du velge indeksfond som følger MSCI All Country World indeksen, som KLP AksjeVerden Indeks. Da får du i tillegg selskaper fra fremvoksende økonomier, som Kina, India og Indonesia, i det samme fondet.

Speiler avkastningen i aksjeindeksen fondet følger

Gode globale indeksfond ligger tett på avkastningen i aksjeindeksen de er laget for å følge. Helt likt blir det ikke på grunn av kostnadene. En dyktig indeksforvalter kan likevel ligge rimelig tett på. Enkelte greier til og med å skvise ut ekstra avkastning ved at fondet låner ut aksjer til investorer, som vil vedde på kursfall i de samme aksjene.

Men hvordan kan du vite hvor godt et fond følger avkastningen i den globale aksjeindeksen?

Jo, du kan gjøre det på to måter:

Visuell sammenligning:

 • Søk opp indeksfondet du ønsker å vurdere på morningstar.no
 • Velg graf
 • Trykk på «Benchmark» oppe til venstre i diagrammet og velg MSCI World fra nedtrekksmenyen

Du skal da kunne se avkastningen i fondet du vurderer opp i mot avkastningen i den globale aksjeindeksen MSCI World som to linjer. Jo tettere linjene ligger på hverandre, desto bedre er indeksfondet til å følge utviklingen i det globale aksjemarkedet.

Sammenligne avkastningstall:

 • Søk opp indeksfondet du ønsker å vurdere på morningstar.no
 • Velg historikk

Da får du opp tre tabeller med avkastningstall. Du er interessert i de to øverste: Årlig avkastning og løpende avkastning, som viser avkastningen i fondet sammenlignet med den aksjeindeksen som Morningstar mener er riktig for fondet.

Merk at aksjeindeksen som legges til grunn for sammenligningen ikke alltid stemmer. For eksempel brukes MSCI AWCI for KLP AksjeGlobal Indeks P og DNB Global Indeks i det jeg skriver dette, og det blir feil. I så fall bør du du gå til fondsleverandørens hjemmeside og slå opp fondet der i stedet.

Tre forskjellige typer globale indeksfond

Et globalt indeksfond kan lages slik at det gjenspeiler avkastningen i det globale aksjemarkedet på forskjellige vis.

Et globalt indeksfond kan lages slik at det gjenspeiler avkastningen i det globale aksjemarkedet på forskjellige vis.

Full replikering av indeks ved å eie alle aksjene

Den globale aksjeindeksen MSCI World består av 1 507 børsnoterte selskaper i det jeg skriver dette. Et globalt indeksfond som eier alle aksjene gjenskaper avkastningen i det globale aksjemarkedet gjennom «full replikering».

Men det er sjelden mulig fordi aksjeindeksen inneholder selskaper som forvalteren ikke kan eie. For eksempel er det vanlig at norske aksjefond minst eksluderer de samme selskapene som Oljefondet. Det vil si selskaper som bryter med etiske normer, utvikler visse typer våpen, som atomvåpen, baserer virksomheten sin på kull eller produserer tobakk.

Delvis replikering ved å eie et utvalg av alle aksjene

Det er derfor vanlig at globale indeksfond består av et utvalg av aksjene i det globale aksjemarkedet. Ikke alle, men nok til at avkastningen ikke avviker for mye.

Noen globale indeksfond tar det lengre, og eier kanskje bare halvparten av aksjene i den globale aksjeindeksen. Forvalter velger da aksjene som de mener vil stå for mesteparten av avkastningen i aksjeindeksen.

Syntetiske indeksfond

Indeksfond som benytter kreative finansielle instrumenter for å gjenskape avkastningen i aksjeindeksen kalles for syntetiske. Slike fond eier ikke aksjer direkte.

I stedet stiller forvalter noen verdipapirer som sikkerhet ovenfor en investeringsbank i gjengjeld for en bytteavtale. Avtalen fungerer så som en garanti for at investeringsbanken skal utbetale indeksens avkastning i bytte mot det verdipapirene gitt som sikkerhet kaster av seg.

Her får du ekstra risiko med på kjøpet, selv om de som selger slike fond gjerne hevder noe annet.

Hvilke globale indeksfond kan du velge i mellom?

Her har jeg valgt å fokusere på indeksfond som følger det globale aksjemarkedet, eller nære varianter av dette. Jeg har derfor utelatt indeksfond som investerer i både utviklede land og fremvoksende land, som KLP AksjeVerden Indeks.

KLP AksjeGlobal Indeks P

 • Pris: 0,18% årlig hos KLP
 • Indeksen fondet følger: MSCI World
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 1 398 (1 507 i MSCI World)

KLP AksjeGlobal Indeks investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet investerer ikke i selskaper som står på KLP-fondenes liste over ekskluderte selskaper. Har eksludert nærmere 100 selskaper sammenlignet med referanseindeksen.

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P

 • Pris: 0,18% årlig direkte KLP
 • Indeksen fondet følger: MSCI World
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 610 (1 507 i MSCI World)

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar investerer globalt i aksjer som blir rangert høyt på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet eksluderer nesten halvparten av aksjene i den globale aksjeindeksen, hvorav omtrent alle som driver innen olje og gass.

DNB Global Indeks

 • Pris: 0,2% årlig hos DNB
 • Indeksen fondet følger: MSCI World
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 1 456 (1 507 i MSCI World)

DNB Global Indeks investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet ekskluderer rundt 50 selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Storebrand Global Indeks

 • Pris: 0,25% årlig hos Storebrand og 0,2% hos Kron
 • Indeksen fondet følger: MSCI World
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 1 530 (1 507 i MSCI World)

Storebrand Global Indeks investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Selskaper som utelukkes, erstattes med økt aksjevekting i selskaper med samme profil og risikoegenskaper.

Nordea Funds Global Passive

 • Pris: 0,4% årlig hos Nordea
 • Indeksen fondet følger: MSCI World
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 1 457 (1 507 i MSCI World)

Nordea Funds Global Passive investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet ekskluderer rundt 50 selskaper som ikke tilfredsstiller Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Handelsbanken Global Index

 • Pris: 0,43% årlig hos Handelsbanken
 • Indeksen fondet følger: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 1 830 (1 507 i MSCI World)

Handelsbanken Global Index følger Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index. Fondet eksluderer nesten hele energisektoren, hvorav det meste av selskaper som driver med kull, olje og gass. Hvordan fondet kan eie 1 830 aksjer når indeksen det følger kun har 1 332 aksjer er uklart.

Nordnet Indeksfond Global ESG

 • Pris: 0,19% årlig hos Nordnet
 • Indeksen fondet følger: MSCI World ESG Leaders Index
 • Type indeksfond: Syntetisk
 • Antall aksjer: 695 (1 507 i MSCI World)

Nordnet Indeksfond Global ESG forsøker å gjengspeile avkastningen i selskaper fra MSCI World indeksen som rangeres høyt på faktorer som miljø, samfunn og eierstyring i forhold til sine bransjekonkurrenter. Fondet er syntetisk og eier ikke aksjer, men har krav på avkastningen til indeksen minus kostnader gjennom en bytteavtale med investeringsbanken JP Morgan.

Kron Indeks Global

 • Pris: 0,15% årlig hos Kron
 • Indeksen fondet følger: MSCI World
 • Type indeksfond: Delvis replikering
 • Antall aksjer: 1 309 (1 507 i MSCI World)

Kron Indeks Global har endret referanseindeks til MSCI World, og er nå et ordentlig globalt indeksfond. Det vil si at fondet ikke lenger investerer i det passivt forvaltede aksjefondet Amundi IS MSCI Wld ESG Lds Slt I13N.

SpareBank 1 Indeks Global

 • Pris: 0,49% årlig hos SpareBank 1 Østlandet
 • Indeksen fondet følger: MSCI World ESG Universal Select
 • Type indeksfond: Delvis replikering gjennom mottakerfond
 • Antall aksjer: ? (1 507 i MSCI World)

SpareBank 1 Indeks Global investerer i det passivt forvaltede aksjefondet Amundi IS MSCI Wld ESG Uvs Slt I14N. Vanskelig å finne informasjon om hvordan mottakerfondet egentlig investerer pengene. Men indeksen mottakerfondet følger tilsier at mye av olje- og gasselskapene er eksludert.

Hvilke globale indeksfond er best?

Flesteparten av de globale indeksfondene nevnt over fortjener ikke pengene dine. De er nemlig ikke gode nok. Mens noen er for dyre, er andre ikke en gang globale indekfond. I hvert fall ikke i mine øyne. Andre igjen er laget på en måte som gjør at de tar med seg unødvendig risiko inn i porteføljen din.

Lav pris

Nedenfor ser du hva det koster å eie hvert av fondene årlig. For å gjøre det enkelt har jeg rangert dem med lavest pris øverst, og de dyreste nederst.

 • Kron Indeks Global: 0,15% årlig hos Kron
 • KLP AksjeGlobal Indeks P: 0,18% årlig hos KLP
 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P: 0,18% årlig hos KLP
 • Nordnet Indeksfond Global ESG: 0,19% årlig hos Nordnet
 • DNB Global: 0,2% årlig hos DNB
 • Storebrand Global Indeks: 0,25% årlig hos Storebrand og 0,2% hos Kron
 • Nordea Funds Global Passive: 0,4% årlig hos Nordea
 • Handelsbanken Global Index: 0,43% årlig hos Handelsbanken
 • SpareBank 1 Indeks Global: 0,49% årlig hos SpareBank 1 Østlandet

Billigst er Kron Indeks Global, som koster deg 0,15% årlig når du eier fondet hos Kron. Deretter kommer indeksfondene fra KLP, og Nordnet Indeksfond Global ESG er det tredje rimligste fondet.

Dyrest er SpareBank 1 Indeks Global som koster 0,49% årlig gjennom SpareBank1 Østlandet. Fondene fra Handelbanken og Nordea ville jeg heller ikke rørt! Samme med Storebrand Global Indeks gjennom Storebrand, men 0,2% årlig hos Kron er greit.

De dyreste fondene hives ut av sammenligningen, da prisen alene gjør at du bør styre unna.

Valg av aksjeindeks

Her ser du hvilken aksjeindeks hvert av fondene som er med videre følger.

 • Kron Indeks Global: MSCI World
 • KLP AksjeGlobal Indeks P: MSCI World
 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P: MSCI World
 • Nordnet Indeksfond Global ESG: MSCI World ESG Leaders Index
 • DNB Global: MSCI World
 • Storebrand Global Indeks (hos Kron): MSCI World

Poenget med globale indeksfond er at de skal gi deg avkastningen i det globale aksjemarkedet minus kostnader. At fond ekskluderer selskapene som ødelegger verden er bra. Men alt med måte. Ta ut olje- og gasselskapene, de som selger alkohol, tobakk og våpen, og fondet speiler ikke lenger det globale aksjemarkedet.

Jeg mener derfor at:

 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar og Nordnet Indeksfond Global ESG ikke er globale indeksfond. I stedet bør du se dem som spill på at selskaper som skårer høyt på faktorer som miljø, samfunn og eierstyring vil gjøre det bra.

Ikke noe feil med det, så lenge du er klar over forskjellen.

Samtidig er ikke syntetiske indeksfond noe jeg vil eie. For eksempel står det i nøkkelinformasjonen til Nordnet Indeksfond Global ESG:

«Dersom byttemotparten ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, kan du tape noe av investeringen din.»

Dette er ekstra risiko ingen trenger, og nok en grunn til at jeg styrer unna fondet.

Hvor godt følger fondene indeksen?

KLP AksjeGlobal Indeks, DNB Global, Storebrand Global Indeks og Kron Global Indeks er alle globale indeksfond laget for å speile avkastningen i det globale aksjemarkedet etter kostnader.

I figuren under ser du at tre av de fire fondene følger utviklingen i indeksen MSCI World tett. Kron Global Indeks ligger litt etter. Det skyldes at fondet inntil 2023 fulgte en versjon av MSCI World, som prioriterte selskaper som skårer høyt på faktorer som miljø, samfunn og eierstyring

Utviklingen i utvalgte globale indeksfond fra 2021 til 2024.
Her ser du utviklingen i KLP AksjeGlobal Indeks, DNb Global Indeks, Storebrand Global Indeks og Kron Global Indeks sammenlignet med MSCI World fra 2021 til 2024.

Ser vi på avkastningstallene ligger de også tett på utviklingen i den globale aksjeindeksen. Igjen, unntak for fondet fra Kron som nylig byttet indeks. Men med Storebrand som erfaren indeksforvalter av fondet, så vil sannsynligvis fondet ligge tett på indeksen fremover.

Fondenes gjennomsnittlig årlig mer- eller mindreavkastning sammenlignet med MSCI World siste tre år:

 • KLP AksjeGlobal Indeks P: -0,16%
 • DNB Global: -0,02%
 • Storebrand Global Indeks: +0,21%
 • Kron Global Indeks: -1,5%

Dessverre har jeg begrenset med historikk på fondene. Selv om de har eksistert i mer enn tre år, har fondsleverandørene endret fondene ved å lage nye andelsklasser. Dermed er ikke historikken som var for de eldre versjonene av fondene lenger med i Morningstars database.

På den lyse siden er alle disse fire gode globale indeksfond. De har lav pris, er laget for å gjenspeile det globale aksjemarkedet og ligger tett på indeksen. I tillegg eier de også mesteparten av aksjene i indeksen direkte, så du unngår unødvendig motpartsrisiko. Det er derfor ikke så farlig hvilket av dem du velger.

Hvis du tvang meg til å velge, ville jeg valgt KLP AksjeGlobal Indeks P.

Litt av gammel vane.

Men også fordi fondet er nest lavest priset av de fire alternativene, og jeg anser KLP som best på forvaltning av indeksfond i Norge. Kron Global Indeks er billigst, men jeg vil se hvor godt nykommeren greier å følge indeksen over noen år før jeg eventuelt skulle få en ny favoritt.

64 kommentarer om “Dette er beste globale indeksfond i 2024”

 1. Veldig informativt, takker !
  Fikk meg til å tenke nytt rundt syntetiske indeksfond…. Synes det lukter litt av disse.

  Svar
  • Hei Olav,

   Ja, syntetiske aksjefond/indeksfond lukter litt surt. Sannsynligvis blir det ikke noe problem. Men skulle det oppstå en systemkrise hvor motparten går konkurs, som finanskrisen i 2007-2009, risikerer man i verste fall å ikke få tak i pengene sine.

   Svar
   • Hei Finansnerden!

    Jeg er også skeptisk til disse syntetiske fondene. Kan fort bli en «and it’s gone», men Nordnet sier vel at risikoen kun tilsvarer utviklingen fra siste handelsdag. Såvidt jeg har forstått det, holder fondet midler lik verdien (NAV) siste handelsdag. Men usikker på hvordan midlene holdes…

    Svar
    • Hei Aksjemannen,

     For eksempel står det i nøkkelinformasjonen til Nordnet Indeksfond Global ESG:

     «Dersom byttemotparten ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, kan du tape noe av investeringen din.»

     Dette er ekstra risiko ingen trenger, og nok en grunn til at jeg styrer unna fondet.

     Svar
 2. Jeg liker meget det du skriver.
  Dog litt krevende å lese da skriften er liten.
  Mulig å gjøre noe her?

  Svar
  • Hei Bengt,

   Hyggelig å høre. Ja, sliter med en gammel nettside som bør moderniseres. Anbefaler at du melder deg på nyhetsbrevet, da det har bedre lesbarhet. Eventuelt kan du alltids zoome inn i nettleseren 🙂

   Svar
 3. Bra artikkel. Helt enig i oppklaringen/distinksjonen angående ‘ekte’ Globale Indeksfond og ESG variantene. Men har ikke DNB Global Indeks 0,10% årlig forvaltningsavgift?

  Svar
  • Hei Fredrik,

   Hyggelig å høre! DNB Global indeks oppgir 0,10% i forvaltningsgebyr, men det er ikke prisen du betaler. Du betaler 0,1% for forvaltnong + 0,1% i plattformgebyr, som til sammen blir 0,2%.

   Svar
 4. Flott, dette har eg ventet på.
  Er det mer fornuftig å investere i disse fond enn å kjøpe etfer? Vil du gjøre sammenlikning eller kommentere?

  Svar
  • Heisan,

   Du kan få ETF`er som f.eks følger det globale aksjemarkedet til lavere forvaltningshonnorar enn KLP AksjeGlobal Indeks P og DNb Global Indeks. Men du må da betale kurtasje for hvert kjøp. Nordnet tilbyr i tilfeller gratis spareavtale i enkelte ETF`er, men det kan endres på kort varsel. Så sparer man regelmessig vil det vanligvis lønne seg med et vanlig globalt indeksfond, som det fra KLP eller DNB.

   Eivind Berg regnet på dette for et par år siden, og kom til samme konklusjon, om jeg ikke tar feil.

   Svar
 5. Utrolig god lesning.

  Sikkert dumt spørsmål men jeg spør likevel, finns det utbytte fond? Og om.ja,.har du det?

  Fortsett denne gode Nyhetsbrevet 😇

  Svar
  • Ja, utbyttefond, aksjefond som utbetaler en andel årlig eller kvartalsvis, finnes. Men hva skal man egentlig med det? Kan like gjerne ha et vanlig aksjefond og så selge unna litt i nye og ne.

   Mulig det bare er meg, men jeg har aldri sett poenget – selv om jeg vet om flere som er fans.

   Hyggelig å høre at du liker nyhetsbrevet!!!🙏

   Svar
 6. Hei!

  Jeg har ca. 1,4 investert i KLP Aksjeglobal indeksfond. Det har hatt en veldig fin reise, og er opp ca 27% siden kjøp i 2020, i sum nesten 400.000. I disse tider med uroligheter og flere som sier det kan komme et fall – ville du solgt denne porteføljen og heller reinvestert når markedet har «stabilisert» seg? Veldig usikker på veien videre.

  Svar
  • Hei Line,

   Markedet kan fint falle til høsten, men det kan like gjerne stige videre. Fall opp mot 50% i gjennomsnitt hvert 12,5 år må forventes når man investerer i et globalt aksjefond. Det er prisen vi betaler for å høste aksjemarkedets avkastning. Men for å gjøre det må vi også greie å være investert over tid. Å hoppe inn og ut av markedet er eksempel på det motsatte og resulterer nesten alltid i elendig avkastning.

   Men får du ikke sove fordi du nå bekymrer deg så har du tatt for høy risiko med pengene dine.

   Da bør man nok ta deler av pengene i noe som kan forventes å svinge mindre, som obligasjonsfond eller lignende. Bare husk at det også betyr at avkastningen du kan forvente blir betydelig mindre. Høres ut som du bør ta en vurdering på hva som kan være riktig fond for deg. Det vil si fond som du er komfortabel å eie også når børsene faller, samtidig du som du får god sjanse til å oppnå avkastningen du trenger.

   Hilsen Finansnerden

   Svar
 7. Takk for en veldig god, nyttig, og informativ artikkel!

  Vedr KLP AksjeGlobal Indeks P så ser det ut som man kan få dette via Sbanken også, til 0,18%. Siden jeg ikke vet; er det er noen grunn til å handle det på KLP fremfor Sbanken?

  Vedr DnB Global indeks så ser det ut som man kan få dette via Sbanken til 0,16%. Da vil vel det lønne seg å handle dette i Sbanken fremfor DnB (0,20%)?

  På flere fond ser det ut som Sbanken faktisk ligger lavere i avgift/årlig kostnad enn hos de originale tilbyderene. For eks både når det gjelde ulike DnB fond og ulike Nordea fond. Stemmer dette eller har Sbanken skulte gebyrer som gjør at det kun ser slik ut? Vet du? Skeptisk pga «for godt til å være sant» kimer inn hos meg 😬

  Svar
  • Hei Emma,

   Hyggelig å høre at du likte innlegget! En god grunn til å eie KLP fond hos KLP fremfor Sbanken er at Sbanken eies av DNB, så fremtidig prising er usikker. Ellers er DNB Global Indeks et fint alternativ. Sbanken har ingen skjulte gebyrer som vi vet om. Men at en fondsplattform som Sbanken kan ha lavere gebyrer enn fondsleverandørene er ikke uvanlig. F.eks koster ODIN Small Cap C 1,5% direkte hos ODIN, men ca 1,05% hos Sbanken, Kron og Nordnet.

   Utrolig, men sant!

   Anbefaler at du melder deg på mitt ukentlige nyhetsbrev om sparing og investeringer, om du ønsker mer innhold om sparing og investeringer. Du kan lese mer om det her: https://www.finansnerden.no/nyhetsbrev-pamelding/

   Hilsen Finansnerden

   Svar
 8. Sparer i Handelsbanken global indeks (langvarig sparing)da jeg er kunde i handelsbanken, Ser ut til at jeg helst burde bytte til klp eller dnb global indeks?

  Svar
 9. Hei, holder awp på å lage en fondskonto på kron. Jeg tenkte å investere i kron indeks global fordi denne er så billig. Ser også at den har levert goe tall, sammenlignet med de andre indeksfondene. Synes også kron er veldig lett og oversiktelig. Men er det nødvendig å bytte?

  Svar
 10. Hei, hos Kron så har jeg følgende:
  KLP AksjeGlobal Indeks P – 50 %
  Kron Indeks Global – 20 %
  Storebrand Indeks Allle Markeder N – 30 %

  Hvor dum er min investering? Kan jeg optimalisere her?

  Svar
  • Heisan,

   Du gjør ikke noe dumt her, bare overkompliserer. Mye overlapp. Du eier masse store globale aksjer fra utviklede økonomier (70% ish USA), samt bittelitt i fremvoksende markeder (som består av ca 30% Kina).

   Ingen grunn til å eie mer enn et globalt aksjefond, da disse vanligvis eier mye av de samme aksjene.

   Svar
 11. Hei,

  Har hatt KLP AksjeGlobal noen år nå, hos SBanen, pga. den lave kostnaden på 0,18%. Nå som SBanken tilbyr tilsvarende globale indeksfond til 0,16% (Storebrand Global Indeks, DNB Global, som begge følger MSCI World), er det da noen grunn til å ikke bytte store deler av porteføljen?

  Svar
  • Heisan,

   Spørsmålet er om du skal gidde å bytte fond for 0,02% forskjell i kostnad. Jeg hadde vel ikke giddet. Men det kan jo bli en flaske god vin eller tre hvis store beløp over mange år.

   Svar
 12. Super post!

  Handler du fond gjennom Nordnet, eller handler du direkte fra fondet selv?
  F.eks. KLP Global Indeks P har 0,18% kostnad direkte hos KLP, og 0,28% gjennom Nordnet.
  Jeg har også lagt merke til at det ofter tar mange dager før andelen er innvilget ved kjøp gjennom Nordnet, og lurer på om det går raskere dersom man kjøper direkte fra leverandør.

  Noe annet jeg har lurt på er hvordan disse indeksene reflekterer utbytte? Jeg mener, hva skjer med indeks når selskapene indeksen består av utbetaler utbytte? For enkeltaksjer så faller kursen på ex. dividende dato, men hvordan blir dette i en indeks?

  Svar
  • Hei Willy,

   Hyggelig at du likte innlegget.

   Jeg handler aktivt forvaltede fond gjennom Nordnet og Sbanken. Børshandlede fond (ETF`er) gjennom Nordnet, og indeksfond direkte hos KLP og noe Sbanken. Handler de ulike fondene der hvor jeg får best betingelser.

   Hvorvidt en aksjeindeks inneholder utbytte varierer. F.eks inneholder MSCI World versjonen med «NR» (net return) etter navnet utbytte reinvestert. Det er den som KLP AksjeGLobal Indeks følger, og globale indeksfond investerer vanligvis utbytte løpende i fondet uten at du trenger gjøre noe.

   Svar
 13. Takker for svar! Det gir mening det 🙂
  Vet du forresten om det finnes noen norske S&P500 indeks fond? Eneste jeg kan finne er ETF’er som f.eks. SPY og VOO, men pga. kurtasjen blir det fort dyrt å spare månedlig i ETF’er.

  Svar
  • Hei Willy,

   KLP AksjeUSA Indeks er det første jeg kommer på i farten. Fondet følger MSCI USA, men i praksis er det mye av det samme som S&P 500.

   Svar
   • Et spørsmål som kanskje er litt på siden her, men likevel ikke ettersom vi tross alt prøver å sitte igjen med mest mulig av avkastningen:

    Skatt på avkastning på aksje(fond) er nå 37,84% (wtf!), mens skatt på avkastning fra andre verdipapirer fortsatt er på 22%. ETF og ETF-fond går under andre verdipapirer. Ergo burde norske sparere som ønsker å vedde pengene sine på at aksjemarkedene skal opp så å si alltid velge ETFer over aksje(fond), da skattefordelene er så store at skattefordelene fra f.eks. ASK blir uvesentlige i forhold.

    Er dette noe vi velger å ikke snakke så mye av frykt for at skattejegerne blant politikerne oppdager smutthullet, eller misforstår jeg noe?

    Svar
    • Hei Ola,

     Vi snakker ikke om det (i hvert fall ikke her) fordi børshandlede aksjefond (ETF`er) ofte er aksjefond. Dermed skattes de til 37,84%, som vanlige aksjefond. Rentefond, krypto og fysisk eiendom skattes derimot til 22%.

     Svar
 14. Hei!
  Helt ny på dette:
  Tenker å sette inn en engangssum på noen tusenlapper og så en månedlig sum på noen hundre bare, tenker da å velge KLP AksjeGlobal Indeks P. Har dnb, men forstår at det er lurt å velge det gjennom klp i stedet? Står 0,18% hos KLP og 0,20% hos DnB.

  Mvh

  Svar
  • Hei,

   Er et fett om du går for DNB Global Indeks eller KLP AksjeGlobal Indeks, da forskjellen i pris kun er 0,02%. Merk at du får DNB Global Indeks til 0,16% hos Sbanken – så vet du det i hvert fall 🙂

   Svar
 15. Hei, Finansnerden

  Flott artikkel. For en som er ganske ny på dette trenger jeg å få det inn med teskje mht. hvordan man bytter fond? Jeg regner ikke med at en kunderådgiver i banken er særlig interessert å bistå med dette.

  Jeg har samtlige fond i Handelsbanken som kunde der. Disse er Handelsbanken aktiv 50, globalt indeksfond, HB høyrente og aktiv 100 hvor jeg har privat pensjonssparing. Det er tale om ganske høye beløp, og tenker derfor å bytte fond da jeg har forstått at kostnadene er meget høye i forhold til de du skisserer i artikkelen.

  Takk for svar på forhånd.

  Svar
 16. For noen år siden gikk jeg på fellet når min husbank forslått meg en fondspakke «danica valg moderat». For noen måneder siden ble fondspakken flyttet til Storebrand fordi de har kjøpt fondene fra min husbank. Nylig fikk jeg se på hva fondet egentlig inneholder. Jeg ble nesten svimmel. Den er en «skjellig suppe», innholder mange ting: rente, eiendom, aktiv/passiv fonds og flere andre ting. I siste årene var en del opp og ned. Nå står avkastning nesten på null selv om pengene var investert i siste 5-6 årene. Fondet har 0,99% forvatningskostnad. Storebrand selv mente at fondet er mer diversifisert enn golobal aksjefond. Jeg vurderer å bytte det fondet til en global indeks fond og en høy rentefond på 50% på hver. Spørsmål: Hva syns du om sånne typer fondspakke? Skal jeg bytte nå, eller venter i flere år til fondet kommer seg opp igjen?

  Svar
 17. Hei Finansnerden.

  I prospektet til KLP AksjeGlobal Indeks P så står det «MSCI World Index Developed Markets NOK», noe jeg ikke klarer å oppdrive hos MSCI eller finne noe spor av på resten av nettet. Jeg fant to indekser hos MSCI som ser ganske lik ut:

  Jeg ser at «MSCI World index» har beskrivelsen «The MSCI World Index captures large and mid-cap representation across 23 Developed Markets (DM) countries*», men det finnes også en «MSCI World with DM Exposure Index» som er et subsett på ca 700 av 1500 selskap som er i MSCI World Index, og betydelig lavere avkastning over tid.

  Jeg klarte til slutt å oppdrive på KLPs sider at deres globale indeksfond så har de rundt 1500 selskaper de har investert i, og på morningstar.no sine sider er både DNB Global Indeks A og KLP AksjeGlobal Indeks P oppført med at de følger indeksen»MSCI World NR USD» som er det jeg tror er det som egentlig stemmer.

  Konklusjon: jeg trooor at KLP følger den beste hovedindeksen til MSCI for developed markets, men det er litt rart at KLP velger å bruke et annet navn på indeksen sin enn det MSCI gjør selv? DNB kaller sin referanseindeks for «MSCI World Index Net» som det ikke er noe tvil om hva egentlig er.

  Svar
  • Hei,

   Det finnes utallige varianter av de ulike indeksene, så skjønner at du spør. MSCI World Net Return i USD er aksjeindeksen fra MSCI som både KLP AksjeGlobal Indeks og DNb Global Indeks følger i praksis – det er den med 1500 + selskaper. «Net Return» betyr at utviklingen i indeksen inkluderer utbytte reinvestert.

   Hilsen Finansnerden

   Svar
 18. Hei. Jeg har veldig nylig investert i klps globale, europeiske og nordiske p indeks fond. Lurer på om det er lurt å spre risikoen utover i de ulike markedene, eller tror du det er lurest å bare samle alt i det globale fondet?

  Svar
  • Hei,

   Det kommer an på deg og hvilken risiko du er komfortabel med. Husk at du har allerede god spredning på pengene dine i et KLP AksjeGlobal Indeks. Da eier du store selskaper fra hele den vestlige delen av verden. Alt du legger til utover det blir å satse litt ekstra på ulike regioner, som f.eks Norden. Ikke noe galt i det – jeg gjør det slik selv med bla. små nordiske kvalitetsselskaper i ODIN Small Cap.

   Svar
 19. Hei!

  Er det dumt å for eksempel velge 3 globale indeksfond hos Kron?
  Tanken har vært følgende:
  34% i Kron Global Indeks
  33% i KLP AksjeGlobal Indeks
  33% i DNB Global Indeks
  De tre fondene er jo ikke HELT like med tanke på «innhold» siden de utelukker forskjellige selskap. Eller har det i praksis ingen betydning? 🙂

  Svar
  • Hei H,

   Det har i praksis ingen betydning. Eneste er vel at Kron Global Indeks fortsatt følger en ESG variant av det globale aksjemarkedet. Skrev om det i innlegget ovenfor.

   Hilsen Finansnerden

   Svar
   • Takk for svar 🙂

    Kron Indeks Global har skiftet indeks denne uken og følger nå samme som KLP/DNB/Storebrand sine globale indeksfond.
    Kron Indeks Global er også den billigste med 0,15% i gebyr.

    Svar
    • Hei! Bare hyggelig. Det var gode nyheter for Kron – de ESG indeksene er veddemål på ESG og ikke alltid veldig representative for det globale aksjemarkedet.

     Svar
 20. Hva skjer med utbyttene et fond får fra aksjene det eier? Jeg antar at pengene brukes til nye aksjekjøp? Men hvordan blir da sammenlikningen med indekser?

  Svar
  • Hei P,

   Utbyttene reinvesteres. Det gjør de også i aksjeindeksene som et indeksfond følger, om de er seriøse. F.eks inkluderer MSCI World Net Return utbytte reinvestert, og er dermed en passelig indeks for globale indeksfond.

   Svar
 21. Hei.

  Jeg har selv investert i KLP aksjeglobal indeks P via KLP sine nettsider ettersom det er ett av de billigste/rimeligste av de som følger indeksen jeg vil.

  Jeg lurte dog på om du kunne dele noen av dine tanker rundt det og også investere i teknologi globale indeksfond. Er dette noe du selv gjør, og hvilke er eventuelt gode etter din mening. Vet at det innebærer høyere risiko. Men vurderer å bruke vanlig globale indeksfond som grunnmuren i porteføljen (70-80%), og gjerne krydre litt med teknologi globale indeksfond. (20-30%)

  Svar
  • Hei Vebjørn,

   Vet ikke hva du mener med «teknologi globale indeksfond»? Men du tenker kanskje på indeksfond som følger en eller annen aksjeindeks med teknologiselskaper, som NASDAQ 100?

   Svar
    • Eksempel på indeksfond som følger NASDAQ 100 (teknologiindeks): iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (ticker: SXRV). Et børshandlet aksjefond som følger den tekknologitunge aksjeindeksen NASDAQ 100, som til og med kan eies på aksjesparekonto.

     Svar
 22. Hei!

  Takk for strukturert og god informasjon om globale fond.
  Men kan du forklare nærmare kvifor du ikkje tek med globale fond som også investerar i sokalla ikkje utvikla marknadar?

  Svar
  • Hei Arvid,

   Fordi det ikke er globale aksjefond. Jeg vet, det høres rart ut. Men det globale aksjemarkedet betyr MSCI World og der inngår kun store selskaper fra utviklede økonomier – ikke Kina, Brasil osv.

   Fond som inkluderer fremvoksende markeder (det globale aksjemarkedet + fremvoksende markeder) blir da noe annet.

   Svar
 23. Takk for fin blogg! 🙂 Hvorfor snakkes det alltid om indeksfond som dekker kun den vestlige verden når man snakker om globale indeksfond? Jeg vil heller tenke at ett globalt indeksfond er et indeksfond som dekker hele verdens økonomi. Enig? Feks Storebrand Indeks Alle Markeder eller KLP Aksjeverden Indeks. Disse er jo virkelig globale og inneholder ved nesten dobbelt så mange selskaper i indeks?

  Svar
  • Hei Jon,

   Hyggelig å høre at du liker bloggen!

   Er bare blitt sånn. Det globale aksjemarkedet = store selskaper fra USA, Europa og utviklede deler av Asia. Dvs selskapene i MSCI World. Aksjeindeksen MSCI ACWI inkluderer derimot utviklede økonomier, som Kina, Brasil og India.

   Hilsen Finansnerden

   Svar
 24. Hei!

  Takk for god artikkel😊

  Jeg har hatt spareavtale hos Nordnet med følgende inndeling:
  KLP AksjeGlobal Indeks P – 50%
  GS Glb Sm Cp CORE Eq Base Inc USD Close – 20%
  DNB Teknologi A – 20%
  DNB Miljøinvest A – 10%

  Er jeg på bærtur? Ser at jeg kanskje burde kjøpe KLP Aksjeglobal direkte hos KLP istedet for gjennom Nordnet, må jeg da selge hos Nordnet først eller er det mulig å overføre?

  Svar
  • Hei Vilde,

   Hyggelig at du likte innlegget! Neida, men du har litt overlapp og betaler kanskje litt mer enn du egentlig må. Men det er en verdi i å ha alt på et sted også. Skal du overføre noe må det i så fall være hele aksjesparekontoen (med alle fondene?), om du ikke har delt det opp slik at ulike fond har hver sin aksjesparekonto.

   Kanskje enklere å la ny sparing i KLP AksjeGLobal Indeks skje hos KLP? Om du skal gjøre noe i det hele tatt.

   Svar
 25. Hei

  Har du noken tips på hvordan bytte fond fra nordnet til klp slik man ungår eventuelle gebyr? Hva er den smarteste ruten?

  Takk for tips og råd

  Svar
  • Hei Gaute,

   Skal du flytte ASK fra Nordnet må du nok ut med gebyr, så vidt jeg vet. Er det mindre beløp du har hos Nordnet er det jo mulig å la det stå og fortsette sparingen i fondene du ønsker direkte hos KLP. Men kommer litt an på hva du eier, hvor mye du har der, hvor mye du sparer i måneden osv.

   Svar
 26. Hei

  Er relativt ny på dette og startet nettopp med å investere i fond. Hørte tidlig at Nordnet har en bra plattform og det er lett og bruke. Har nettopp satt inn en god slump med penger i Nordnets indeksfond global og et par av de andre indeksfondene som Nordnet har å tilby (som Europa, USA og Nordnet teknologi). Etter at jeg har lest dette forstår jeg at dette kanskje ikke var helt optimalt (med tanke på det globale indeksfondet til Nordnet) . Så det jeg lurer på er om jeg burde bare selge meg ut av fondet, opprette ASK i KLP, slik at jeg kan sette det inn i deres globale indeksfond. Eller om jeg burde bare overføre det over til KLP aksjeglobal på Nordnet sin side? Vet det vil føre til ekstra kostnader i det lange løp, men har som sagt litt penger i andre aksjer på Nordnet sin side også:)

  Takk for tips og råd

  Svar
  • Hei Johannes,

   Nordnet er bra. Men skal du ha indeksfond der får du best pris på Nordnets egne indeksfond. Hvis ikke blir det fort at man betaler mer enn man må.

   Hilsen Finansnerden

   Svar
 27. Nybegynner.
  Skal nå investere og lest mye på siden din.
  Min sønn på 3 år fikk en gave for noen år sidee i KLP Aksjeverden Indeks P og ser at det har steget med 105% siden, dette via Nordnet. Småpenger men allikevel god avkastning.
  Det skriver mye om KLP Aksje Global men ikke KLP Verden, hva er forskjellen her? Ser ut som to ulike..
  Og slik jeg forstår dert bør man unngå Nordnet men investere direkte fra KLP. Hvilket GIF ville du gått for i dag. KLP Verden eller Global eller annet fond?

  Svar
  • Hei Lars,

   Forskjellen: KLP AksjeVerden Indeks består av cirka 90% KLP AksjeGlobal Indeks og cirka 10% KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks. Forskjellen er dermed at KLP AksjeVerden Indeks har cirka 10% aksjer fra fremvoksende økonomier, som India, Kina og Indonesia.

   Spørsmålet blir da: Vil du ha et fond med eller uten fremvoksende økonomier?

   Litt smak og behag det der…

   Selv har jeg rundt 10% av porteføljen min i KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks.

   Svar

Legg igjen en kommentar