Aktive aksjefond eller indeksfond?

Hva er best, aktive aksjefond eller indeksfond?

Det kommer an på. Aktive aksjefond sliter med å gi bedre avkastning enn indeksfond. Samtidig er det en sannhet med modifikasjoner.

Det finnes nemlig enkelte deler av aksjemarkedet hvor aktive fond har gjort det bedre. For best avkastning, er det viktig å vite når du skal velge indeksfond og når du kan vurdere aktive aksjefond.

I dette innlegget vil du lære:

 • Forskjellen på aktive aksjefond og indeksfond
 • Fordeler og ulemper med aktive aksjefond og indeksfond
 • At indeksfond vanligvis gir best avkastning over tid
 • Når det kan være lurt å vurdere aktive aksjefond

Hva er aktive aksjefond og indeksfond?

Aktivt forvaltede aksjefond og indeksfond er to forskjellige måter å forvalte aksjefond på. Forskjellen ligger i hvordan forvalter velger aksjer til fondene og følger dem opp.

Hva er aktive aksjefond

Aktive aksjefond er fond som har mål om å gi høyere avkastning enn en referanseindeks, som Hovedindeksen på Oslo Børs. Dette er fond hvor forvaltere bruker kunnskapen sin og finansielle modeller for å velge de beste aksjene.

Referanseindeks er her en samling aksjer som fondet måler resultatene mot.

Hva er indeksfond?

Indeksfond er fond som er laget for å gjenskape avkastningen i en referanseindeks, som Hovedindeksen på Oslo Børs. Vi sier at indeksfond er «passivt forvaltet».

Det er fordi forvalter ikke prøver å gi bedre avkastning enn indeksen og jobben gjøres av datamaskiner.

Her får du avkastning lik referanseindeksen minus kostnader. Noen ganger kan det oppstå avvik mellom utviklingen i et indeksfond og referanseindeksen. Sammen med kostnader er dette hva som skiller gode indeksfond fra dårlige.

Under ser du hvordan aktive fond og indeksfond er forskjellige.

>>Lær mer: Dette er beste globale indeksfond

Her ser du hvordan aktivt forvaltede fond og indeksfond er forskjellige i hvilke mål de søker å oppnå , strategi og risiko.
Her ser du hvordan aktive aksjefond og indeksfond er forskjellige.

Fordeler og ulemper med aktive fond og indeksfond

Fordeler og ulemper med aktive fond og indeksfond

Både aktivt forvaltede fond og indeksfond kommer med fordeler og ulemper. Det er viktig at du forstår dem, så du kan gjøre gode valg når du lager porteføljen din.

Fordeler med aktive aksjefond

Aktive fond kan gi bedre avkastning enn referanseindeksen (selv om de fleste feiler). De har også fleksibilitet til å unngå “dyre” selskaper. I tillegg kan forvalteren velge aksjene som han mener vil gi best avkastning til en hver tid.

Fordeler:

 • Du kan få bedre avkastning enn referanseindeksen
 • Forvalter har fleksibilitet til å investere i selskapene med best potensiale

Ulemper med aktive aksjefond

Ulempen med aktive aksjefond er at de fleste ikke gjør det de skal. Nemlig å gi høyere avkastning enn referanseindeksen.

Det skyldes gjerne at høye kostnader spiser av avkastningen og forvalter ikke er bra nok. Samtidig er det vanskelig å identifisere gode aktive fond før de blir for store og avkastningen dabber av.

Ulemper:

 • Gjennomsnittet av aktive fond slår ikke referanseindeksen
 • Høye kostnader spiser mye av avkastningen
 • Vanskelig å finne gode aktive aksjefond som slår markedet

Fordeler med indeksfond

Ingen overraskelser. Du får avkastningen i referanseindeksen som fondet følger, minus kostnader, og ferdig med det. Noen ganger til og med litt mer! Det er også enkelt å velge gode indeksfond og kostnadene er lave, så mer av avkastningen tilfaller deg.

I tillegg slipper du styret med å følge opp forvalteren. Avkastningen blir også bedre enn i de fleste sammenlignbare aktive aksjefond over tid.

Fordeler:

 • Indeksfond er enkelt
 • Bedre avkastning enn de fleste sammenlignbare aktive fond
 • Gode indeksfond er enkle å identifisere
 • Lave kostnader

Ulemper med indeksfond

Du får sjelden bedre avkastning enn referanseindeksen med indeksfond. Noen forvaltere greier å skvise ut litt ekstra, men vanligvis vil avkastningen ligge litt under.

Samtidig får du alle selskapene i referanseindeksen, inkludert forgjeldede konkurskandidater.

Ulemper:

 • Vanligvis litt mindre avkastning enn referanseindeksen
 • Risikerer å eie selskaper med lavt potensiale for avkastning

>>Lær mer: Dette gjør kostnader med avkastningen din i fond.

Best avkastning i aktive fond eller indeksfond?

Aktive aksjefond sliter med å gi bedre avkastning enn referanseindeksen.

Kun 2% av aktive globale aksjefond slo indeks

Standard & Poors SPIVA-undersøkelse viser at kun 2% av aktive globale aksjefond i Europa leverte høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet over de siste ti årene.

Det betyr også at 98% av fondene gjorde det dårligere enn indeksen. Du ser det samme med aktive aksjefond som investerer i europeiske aksjer.

Andelen aktive fond i Europa som slo indeks (S&P Europe 350) utgjorde:

 • 17% i 2023
 • 6% siste tre år
 • 10% siste fem år
 • 8% siste ti år

Situasjonen er ikke bedre i USA. Kun 13% av aktive aksjefond i USA som investerte i store selskaper slo den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 siste ti år.

Her ser du andelen aktivt forvaltede aksjefond i Europa som slå referanseindeksen fra 2013 til 2023 (Kilde: SPIVA Europe Scorecard)
Her ser du andelen aktivt forvaltede aksjefond i Europa som slå referanseindeksen fra 2013 til 2023 (Kilde: SPIVA Europe Scorecard)

Indeksfond slår aktive globale aksjefond

En undersøkelse fra DN i 2023 fant: Kun fire av 62 aktive aksjefond som investerer i globale aksjer ga bedre avkastning enn et globalt indeksfond siste fem år.

Det er som funnene i SPIVA-undersøkelsen over. Forskjellen er at man her sammenligner avkastningen i aktive aksjefond med indeksfond, og ikke bare aksjeindeksene.

Under ser du et utdrag fra journalist Petter Winther.

Kun fire aktivt forvaltede globale aksjefond ga bedre avkastning enn et globalt indeksfond siste fem år. (Kilde: DN)
Kun fire aktivt forvaltede globale aksjefond ga bedre avkastning enn et globalt indeksfond siste fem år. (Kilde: DN)

Ikke noe nytt

Aktive globale aksjefond har pleid å gjøre det dårlig sammenlignet med gode globale indeksfond fra KLP og DNB.

For eksempel ga KLP AksjeGlobal Indeks 28,1% avkastning i 2023. Det er som at 100 000 kroner skulle vokse til 128 100 kroner på tolv måneder.

Puttet du derimot sparepengene i et aktivt aksjefond, var sjansen for at du oppnådde noe i nærheten av det liten.

Til sammenligning ville 100 000 kroner i samme periode blitt:

 • 120 500 kroner i SpareBank 1 Alt-i-ett 100
 • 126 500 kroner i Delphi Global A
 • 124 700 kroner i DNB Global
 • 114 900 kroner i Nordea Stabile Aksjer Etisk
 • 124 400 kroner i Alfred Berg Global

Unntak finnes, som Holberg Global A og Pluss Utland Aksje. Men ser du nærmere oppdager du at avkastningen i de to fondene blir lik indeksfondet over tid. Holberg Global A ga også dårligere avkastning enn indeksfondet siste tre år.

>>Lær mer: Slik velger du gode indeksfond

Når lønner det seg med aktive aksjefond?

Du vil sannsynligvis få bedre avkastning på sparepengene dine i et indeksfond, enn i et aktivt forvaltet aksjefond. Generelt sett. Samtidig er det områder hvor aktive aksjefond faktisk har gjort det bra. Dette er gjerne i deler av aksjemarkedet som ikke er populære eller praktisk å investere i for alle.

En god regel: Skal du først eie aktive aksjefond, bør det være noe sært.

For eksempel aksjefond som investerer i:

 • andre selskaper enn i indeksen og derfor oppfører seg annerledes
 • små selskaper i land få følger, som Norge og Sverige
 • selskaper i upopulære bransjer
 • mikro selskaper
 • markeder hvor indeksen ikke er investerbar

Vet du hva som ikke funker?

Å tro du skal slå aksjemarkedet ved å velge aktive aksjefond som investerer i de samme selskapene som tusenvis av analytikere og forvaltere dekker.

Aktive fond for norske aksjer?

Husker du Forbrukerrådet i sin analyse av fond fra 2018?

Den konkluderte med at:

«Aktive globale fond, Europa-fond og Norden-fond tapte med god margin mot indeksfondene, uansett hvordan man regnet på det.»

Analysen hintet samtidig om at det var håp for aktiv fondsforvaltning i norske aksjer. For aktive norske aksjefond har faktisk gjort det bra sammenlignet med indeksfond.

Bare se i tabellen under.

Der ser du at 10 av 14 norske aktive aksjefond har gitt bedre avkastning enn indeksfondet KLP AksjeNorge Indeks P siste ti år. Forskjellen mellom de beste aktive fondene og indeks er også stor.

Kanskje er ikke aktiv fondsforvaltning helt dødt likevel?

>>Lær mer: Når bør du velge aktive akjefond?

Advarsel: Selv om majoriteten av norske aktive aksjefond ga bedre avkastning enn indeksfondet, betyr ikke det at det vil fortsette. Det er heller ingen garanti for at fondene med best avkastning siste ti år vil gjøre det best i fremtiden.

Avkastningen i aktive aksjefond som investerer i norske aksjer sammenlignet med et indeksfond som følger Hovedindeksen på Oslo Børs.
Avkastningen i aktive aksjefond som investerer i norske aksjer sammenlignet med et indeksfond som følger Hovedindeksen på Oslo Børs.

For å oppsummere: Aktive aksjefond sliter med å slå sammenlignbare indeksfond. Skal du først ha aksjefond, vil du sannsynligvis få best avkastning i et indeksfond. Men det er unntak, som norske aksjer.

>>Lær mer: Slik lager du din egen portefølje i 5 steg

Legg igjen en kommentar