Dette er beste helsefond i 2024

Du har mange helsefond å velge i mellom. Men hvilke er egentlig best?

For det kan være vanskelig å finne gode helsefond på egenhånd. Bankenes kommunikasjonsfolk jobber iherdig for å tegne glansbilder. Samtidig hender det at journalistikken glipper, og du får servert fondssuksesser som ikke stemmer.

Jeg har derfor laget denne guiden for å hjelpe deg med å finne beste helsefond.

I dette innlegget forklarer jeg:

 • Hva er helsefond?
 • Hvorfor investere i helsefond?
 • Hva kjennetegner gode helsefond
 • Hvilke helsefond du har å velge i mellom
 • Hvilke helsefond som er best

>>Vil du kun ha et fond å spare i?

Hva er helsefond?

Helsefond er fond som investerer i aksjer i børsnoterte selskaper innen helse, legemidler og bioteknologi. Dette er bransjefond fulle av legemiddelgiganter, som amerikanske Eli Lilly, britiske AstraZenaca og danske Novo Nordisk.

Slankepiller, viagra og kreftbehandling – helsefondene har deg dekket.

“Stabile” selskaper med fokus på helse

Fondenes referanseindeks er typisk aksjeindeksen MSCI World Health Care. Det er den delen av det globale aksjemarkedet som består av helseaksjer. Geografisk er selskapene fra den utviklede delen av verden, som Nord-Amerika og Europa.

Legemiddelselskapene har pleid å tjene penger i all slags vær. Folk trenger medisiner og behandling, uansett hva som skjer i økonomien. Legemiddelselskaper er derfor kjent for å svinge mindre enn for eksempel globale indeksfond.

Hvorfor investere i helsefond?

Vi blir stadig flere eldre og lever lenger. En rapport fra FN tror antall mennesker i verden over 65 år vil mer enn dobles, fra 761 millioner i 2021 til 1,6 milliarder innen 2050. Mer livsstilssykdommer bidrar også til at avkastningen kan bli god i helseaksjer fremover.

Helsefond svinger annerledes

Helsefond svinger annerledes enn det globale aksjemarkedet.

For eksempel steg helseaksjer ekstra mye da pandemien startet i 2020. De fikk også et oppsving da resten av aksjemarkedet falt gjennom 2022.

Dette er derfor fond som kan bidra til å jevne ut svingningene i en portefølje, sammen med andre fond. Med gode regler for rebalansering kan du også greie å skvise ut ekstra avkastning.

>> Slik lager du din egen portefølje med fond.

Her ser du hvordan store globale helseselskaper svinger annerledes enn resten av det globale aksjemarkedet i perioder. (Kilde: Morningstar)
Her ser du hvordan store globale helseselskaper svinger annerledes enn resten av det globale aksjemarkedet i perioder. (Kilde: Morningstar)

Hva kjennetegner gode helsefond?

Helsefond kan være aktivt forvaltede aksjefond eller børsnoterte indeksfond. Kostnadene og investeringsstrategiene varierer. Mens noen fokuserer på legemiddelselskaper, forsøker andre å få høyere avkastning ved å inkludere biotekselskaper.

Jeg pleier å si at gode helsefond:

 • bør gir bedre avkastning enn sammenlignbare indeksfond hvis de er aktive forvaltede. I det minste ikke dårligere
 • tar risiko som står i forhold til avkastningen
 • oppfører seg som forventet i gode og dårlige perioder
 • har forvaltere som er til å stole og som kan håndtere risiko
 • har lav pris og en forståelig prisstruktur

Hvilke helsefond kan du velge?

Her fokuserer jeg på helsefond som investerer globalt. For det finnes gode selskaper også i Europa, som danske Novo Nordisk.

Alle fondene nevnt her kan eies på aksjesparekonto. I tillegg har jeg utelatt fond med under 500 millioner kroner til forvaltning. Fond som utbetaler utbytte er heller ikke med, så slipper du å tenke på problematikken med kildeskatt.

La oss se hvordan tolv helsefond lever opp til kravene over:

BGF World HealthScience A2

 • Pris: 1,29% i året hos Nordnet
 • Type fond: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI World Health Care Index
 • Start: April 2001
 • Valutasikring: Nei

DNB Health Care A

 • Pris: 1,15% i året hos DNB
 • Type investering: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI World Health Care Index
 • Start: Juni 2000
 • Valutasikring: Nei

Fondsfinans Global Helse

 • Pris: 1,01% i året hos Nordnet, pluss 10% av avkastning over 10% årlig
 • Type: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: Ingen
 • Start: Juni 2000
 • Valutasikring: Nei

C WorldWide Health Care Select

 • Pris: 1,71% i året hos Nordnet
 • Type: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI World Health Care
 • Start: September 1999
 • Valutasikring: Nei

Fidelity Sustainable Health Care A-Acc-EUR

 • Pris: 1,43% i året hos Nordnet
 • Type: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI AC World Health Care NR
 • Start: September 2006
 • Valutasikring: Nei

BNP Paribas Funds Health Care Innovators C C

 • Pris: 1,52% i året hos Nordnet
 • Type: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI World Health Care 10/40
 • Start: Mai 2013
 • Valutasikring: Nei

UBS (Lux) Equity Fund – Sustainable Health Transformation (USD) P-acc

 • Pris: 1,41% i året hos Nordnet
 • Type: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI World Health Care NR
 • Start: Mai 1998
 • Valutasikring: Nei

Schroder International Selection Fund Health Care Innovation A Acc USD

 • Pris: 1,38% i året hos Nordnet
 • Type: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI All Country World Index NR
 • Start: Juli 2019
 • Valutasikring: Nei

Arctic Aurora LifeScience A NOK

 • Pris: 1,44% i året hos Nordnet, pluss 15% av avkastningen over forrige topp utover referanseindeksen beregnet årlig
 • Type: Aktivt forvaltet aksjefond
 • Referanseindeks: MSCI World Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sciences NR
 • Start: Mai 2016
 • Valutasikring: Nei

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH)

 • Pris: 0,25% i året, pluss kurtasje kjøp/salg og valutaveksling
 • Type: Børsnotert indeksfond, fysisk replikasjon
 • Referanseindeks: MSCI World Health Care Total Return Net
 • Start: Mars 2016
 • Valutasikring: Nei

Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE)

 • Pris: 0,30%, pluss kurtasje kjøp/salg og valutaveksling
 • Type: Børsnotert indeksfond, syntetisk replikasjon
 • Referanseindeks: MSCI Daily TR World Net Health Care USD
 • Start: August 2010
 • Valutasikring: Nei

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (SPFS)

 • Pris: 0,30%, pluss kurtasje kjøp/salg og valutaveksling
 • Type: børsnotert indeksfond, fysisk replikasjon
 • Referanseindeks: MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
 • Start: april 2016
 • Valutasikring: Nei

Hvordan har avkastningen vært?

Du trenger minst fem års historikk for å kunne vurdere:

 • forvalters evne til å håndtere risiko
 • forvalters evne til å oppnå god avkastning over tid

Jeg hiver derfor ut Schroder International Selection Fund Health Care Innovation A Acc USD. Fondet gjorde det bra i 2020 og 2021. Avkastningen har vært middels siden, så mulig det bare var flaks.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF ryker også ut på grunn av manglende historikk.

Ingen aktive helsefond konsekvent best

Indeksfondet Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C ga 14,91% årlig gjennomsnittlig avkastning siste tre år og 14,91% siste fem år. Mens Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc ga 15,18% siste 10 år.

Begge følger aksjeindeksen MSCI World Health Care, og har gitt omtrent lik avkastning over tid.

Det aktive fondet BGF World HealthScience A2 ga 15,64% i årlig gjennomsnittlig avkastning siste ti år, og var best i den perioden. Samtidig kom DNB Health Care A på tredjeplass med 15,11%.

Årlig gjennomsnittlig avkastning i utvalgte helsefond siste 3 år, 5 år og 10 år.
Årlig gjennomsnittlig avkastning i utvalgte helsefond siste 3 år, 5 år og 10 år.

Indeksfond med best avkastning

Hvilke helsefond som gir høyest avkastning varierer. Mens DNB Health Care var best siste tre år, var Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C best siste fem år og BGF World HealthScience A2 best siste ti år.

Samtidig kan fond med høy avkastning i en periode være middelmådige eller blant de dårligste i andre.

Unntak? Indeksfondene fra Xtrackers og Amundi. De har enten gitt best avkastning eller nest best avkastning over tre år, fem år og ti år.

Hva med risikojustert avkastning?

Indeksfondene svingte ikke mer i verdi enn de aktive helsefondene. I hvert fall ikke sammenlignet med avkastningen de oppnådde. Du ser det under “Sharp Ratio” under. Jo høyere tall, desto bedre var fondets avkastning i forhold til svingningene.

Høy risiko og dårlig avkastning

De fleste av de aktive helsefondene leverte dårligere avkastning til høyere risiko enn indeksfondet fra Xtrackers. Fondene med lavest avkastning var også de med størst svingninger.

Jeg hiver derfor ut Fondsfinans Global Helse og C WorldWide Health Care Select. Fidelity Sustainable Health Care A-Acc-EUR, Arctic Aurora LifeScience A NOK og UBS (Lux) Equity Fund – Sustainable Health Transformation (USD) P-acc ryker også ut.

Advarsel: Risikomål som Sharp Ratio og standardavvik er basert på historiske tall og er ingen garanti for hvordan utviklingen blir. Bruk dem gjerne som pekepinn på hva du kan forvente fra et fond, men de er ingen fasit.

Her ser du standardavvik og Sharp Ratio som er mål på risiko i fond for utvalgte helsefond. (Kilde: Morningstar)
Her ser du standardavvik og Sharp Ratio som er mål på risiko i fond for utvalgte helsefond. (Kilde: Morningstar)

Hvordan har fondene oppført seg?

Korona-utbruddet i 2020: Helsfondene falt 10%-12% da pandemien slo innover oss i februar 2020. Mens BGF World HealthScience A2 og BNP Paribas Funds Health Care Innovators C C steg mest i 2020, falt DNB Health Care A tilbake.

Samlet var fondet fra DNB ned rundt 4%, mens indeksfondene fra Xtracker og Amundi steg over 9%. Merk at graf-verktøyet i Morningstar kaller fondet fra Amundi for Lyxor.

Det tyder på at Forvalterne i DNB gikk på en smell. Fondet er best siste tre år, men dårlige år under pandemien kan bety at det er et blaff.

Her ser du hvordan DNB Health Care ga lavere avkastning under starten av pandemien i 2020 enn sammenlignbare indeksfond. (Kilde: Morningstar)
Her ser du hvordan DNB Health Care ga lavere avkastning under starten av pandemien i 2020 enn sammenlignbare indeksfond. (Kilde: Morningstar)

2019-2024: DNB Health Care ligger etter de andre helsefondene siste fem år også. Mens fondet ga rundt 69% avkastning i denne perioden, ga BGF World HealthScience A2 78% og BNP Paribas Funds Health Care Innovators C C 77%.

Indeksfondet fra Xtracker steg 86% og det fra Amundi steg 84% i samme periode.

Her ser du utviklingen i utvalgte helsefond fra april 2019 til april 2024. (Kilde: Morningstar)
Her ser du utviklingen i utvalgte helsefond fra april 2019 til april 2024. (Kilde: Morningstar)

Har du tillit til forvalteren?

Aktive helsefond bør forvaltes av folk som er åpne og ikke bortforklarer dårlige resultater. Du vil også ha forvaltere som har vært i jobben i flere år, uten store endringer eller “uhell” på veien.

Slik finner du ut av det:

 • Google forvalterne. Unngå folk som har opptrådt uredelig eller kan knyttes til skandaler.
 • Hvor lenge har ansvarlig forvalter vært i jobben? Her vil du ha en dyktig forvalter som har vist å kunne levere gode resultater uten hodeløs risiko.
 • Les et par av fondets investorbrev og rapporter. Ta en ekstra kikk på de fra vanskelige tider, som under pandemien.

DNB Health Care A forvalterteam: Benedicte Kilander Bakke har forvaltet fondet siden 2018, og sammen med Rune Sand siden 2020.

Det gir derfor ikke mening å bruke historikken utover de siste fem årene. Samtidig var forvalterne åpne om at de rotet det til under pandemien.

BGF World HealthScience A2 forvalterteam: Erin Xie har forvaltet fondet siden 2011, og sammen med Xiang Liu siden 2020.

Ikke noe uvanlig.

BNP Paribas Funds Health Care Innovators C C forvalterteam: Jon Stephenson siden 2016, og sammen med Christian Fay siden 2018.

Ikke noe uvanlig.

Annerledes for indeksfond

Indeksfond forvaltes i stor grad automatisk, så forvalteren betyr mindre. I stedet ser jeg på fondsselskapets erfaring og resultater med indeksfond.

Både Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C og Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc har solide forvaltningsorganisasjoner i ryggen. For eksempel er det et fond fra Amundi som ligger til grunn for SpareBank 1`s globale indeksfond.

Hvilke helsefond har lavest pris?

Du får BGF World HealthScience A2 fra 1,26% til 1,29% i året. DNB Health Care A koster fra 1,04% til 1,15%. Mens BNP Paribas Funds Health Care Innovators C C koster fra 1,42% til 1,52%.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C koster 0,25% i året og Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc 0,30% i året. Disse fondene handles over børs, så kurtasje for handel og gebyr for valutaveksling kommer i tillegg.

Under ser du hva helsefond koster årlig hos ulike fondstilbydere:

Nordnet:

 • BGF World HealthScience A2: 1,29%
 • DNB Health Care A: 1,14%
 • BNP Paribas Funds Health Care Innovators C C: 1,52%
 • Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C: 0,25%
 • Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc: 0,30%

Kron:

 • BGF World HealthScience A2: 1,26%
 • DNB Health Care A: 1,04%
 • BNP Paribas Funds Health Care Innovators C C: 1,42%

DNB:

 • DNB Health Care A: 1,15%
 • Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C: 0,25%
 • Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc: 0,30%

Hva er beste helsefond?

Si jeg skulle investere et beløp, og ferdig med det. Da ville jeg valgt Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C, som er et børsnotert indeksfond (ETF).

Avkastningen har vært bra og prisen er lavest. I motsetning til fondet fra Amundi, gjenskaper det indeksen ved å eie aksjer, fremfor finansielle instrumenter. Men fondet handles over børs, så du betaler kurtasje for handel pluss gebyr for valutaveksling.

Du skal ikke gjøre mange kjøp før du like gjerne kunne valgt et «vanlig» fond.

Mange små beløp?

Hva om jeg i stedet skulle investere et beløp hver måned i fond, som med en spareavtale?

Da ville jeg sagt at BGF World HealthScience A2 var beste helsefond. «Best» vil si at det er tettest på hva jeg forventer av et godt helsefond. Avkastningen og prisen er bedre enn fondet fra BNP Paribas. Utviklingen har også vært mer stabil enn DNB Health Care A.

Fondet fra Black Rock er også helsefondet jeg har i min egen portefølje. Med mange småkjøp har det vært riktig for meg, men det trenger ikke å være det for deg.

13 kommentarer om “Dette er beste helsefond i 2024”

  • Hei Gunnar,

   Takk for tips! Det skal jeg ta med i en fremtidig oppdatering. Er så mange helsefond at det er litt utfordrende å få med alle, så tok for meg de mest relevante i denne omgang.

   Svar
   • Ja, jeg tenker det hører med da fondet forvaltes av en av nordens absolutt største forvaltere og har en avkastning og sharpe helt i tet av de du har tatt med.
    Ellers takk for en informativ og interessant blogg.

    Svar
   • Totalpris: 1,32% på BGF World HealthScience A2 på Kron, har den gått opp? Lønner det seg dermed å heller ha spareavtale i denne på Nordnet? Der står det 1,29. Ser ikkje 1,26 som artikkelen seier her angående Kron.

    Svar
    • Hei Robert,

     Oppgitt pris for enkelte aksjefond hos ulike fondstilbydere kan variere over tid. Har selv observert prisen for BGF World Health Science hos Nordnet endres fra rundt 1,4% i 2023 til 1,29% i dag (april 2024). Mistenker at det har noe med hvordan fondets løpende kostnader blir lagt til totalprisen på et punkt i løpet av året.

     Hilsen Finansnerden

     Svar
  • Hei Ronny,

   Novo Nordisk utgjør 0,6% av DNB Global Indeks per 28. februar 2024. Du ser det ved å gå inn på fondets hjemmeside hos DNB og under «portefølje».

   Svar
 1. Hei! Interessant, grundig og nyttig. Det er en ting jeg savner i konklusjonen – som jeg mener det ligger til rette for – og det er å «dele» anbefalingen i et norsk og et utenlandsk helsefond. Jeg mener jo at mye av dine data tyder på at DNB Health Care er i nærheten av å kunne konkurrere med BGF World HealthScience A2. Fondet er i NOK. BGF er i USD. Mener at det er et poeng for de som vil ha et «godt nok» norsk helsefond. Det er billigere og gjør det marginalt dårligere over 10 år. Har lyttet til forvalterne og de virker dyktige.

  Dette blir litt confirmation bias, siden du allerede har dette fondet du lander på i din portefølje. Så for min del ville jeg hatt mer tillitt til konklusjonen om du ikke var så bombastisk. Og forsvarer «ditt eget fond». 🙂

  Svar
  • Hei Svein,

   Her er det bare å velge det som passer en selv best. Selv styrer jeg unna DNB Health Care fordi: I perioden dagens forvaltere har vært i jobben (siste 5 år) har fondet gjort det veldig bra nylig, men veldig dårlig i årene under pandemien. Jeg synes dermed det er umulig å vite om de er dyktige eller ei per i dag. Confirmation bias? Garantert! Helst skulle jeg hatt et indeksfond, men kostnadene med kurtasje, valutaveksling og spread (indirekte) gjør at det blir dyrt når jeg investerer «litt her og der» i fondet. Ta det som en bønn til Nordnet, KLP eller til og med DNB, om at vi trenger et indeksfond som følger helseindeksen MSCI World Health Care Index, eller lignende.

   Ellers ryktes det at Handelsbanken også har et helsefond, som blir med i neste oppdatering av innlegget.

   Svar
   • Godt svar som vanlig – jeg ser dette – og mitt poeng er i alle fall også kommet fram.

    Ser fram til både oppdateringen og kommende artikler. Du skriver på en tillitvekkende måte og takler fint at noen av oss kan se det litt annerledes også.

    Keep on!

    Svar

Legg igjen en kommentar