Du bruker vel ikke Morningstars stjerner feil?

Morningstars stjerner er en enkel tilnærming til noe så komplisert som å velge fond.

Logikken? Jo flere stjerner et fond har, desto bedre er fondet. Siden investorer flest ikke er fondseksperter, gjør de det ofte enkelt og velger fondene med flest stjerner.

Men er det egentlig lurt?

Nei, og her får du vite hvorfor det blir for lettvint å lene seg på Morningstars stjerner.

I dette innlegget forklarer jeg:

 • Hva Morningstars stjerner for å rangere fond er
 • Hva forskningen sier og hvorfor stjernene ikke duger
 • Hvordan du kan bruke stjernene når du skal velge fond

Hva er Morningstar stjerner?

Morningstars Rating er et system for å rangere fond på en skala fra en til fem stjerner, hvor en stjerne er dårligst og fem stjerner er best. Morningstars stjernerangering bygger på fondenes avkastning siste tre, fem og ti år sammenlignet med lignende fond. Det vil si at norske aksjefond sammenlignes med norske aksjefond og så videre.

Hensikten er å si noe om hvilke fond som vil gi best avkastning fremover.

Her ser du hvor du finner hvor mange stjerner et fond har når du går inn på et fond i Morningstar, med fondets stjernerangering markert i rødt. (Kilde: Morningstar)

Hva ligger bak Morningstars stjerner?

Morningstars stjerner er basert på fondenes historiske avkastning. Et fond må ha minst 36 måneder med historikk for å bli vurdert. For hver tidsperiode som stjerner tildeles for (tre, fem og ti år), rangerer Morningstar alle fond i en kategori etter Morningstars eget mål for risikojustert avkastning. Fondene med høyest skår tildeles flest stjerner. 

Slik fordeler Morningstar stjerner innen en fondskategori:

 • De 10% beste fondene får fem stjerner
 • De neste 22,5% får fire stjerner
 • De midterste 35% får tre stjerner
 • De påfølgende 22,5% fond får to stjerner
 • De resterende 10% får én stjerne

Denne modellen tildeler stjerner til et fond i en fondskategori etter hvor god avkastning det har gitt forhold til de andre fondene i kategorien. Et fonds rangering avhenger dermed også mye av kategorien det blir plassert i.

>>Les mer: Morningstars metode for å rangere fond.

Fem stjerner: “Dødens kyss” for fond?

Morningstars stjerner brukes som et kvalitetsstempel, og fond med fem stjerner er som fluepapir på investorenes sparepenger. Det til tross for at fem stjerner fra Morningstar har pleid å bety slutten for den gode avkastningen.

Enkelte har beskrevet det å få fem stjerner som «dødskyss» for et fond.

Den gode avkastningen forsvinner

Ta for eksempel denne studien fra 2003, som vurderte 273 aksjefond som investerte i det amerikanske aksjemarkedet på 90-tallet. Resultatene viste at tre år etter at et fond ble tildelt fem stjerner av Morningstar, så forsvant den gode avkastningen. 

Ja, du leste riktig.

Forskerne pekte på tre mulige årsaker:

1. Økt risikotaking: Forvalter øker risikoen i et desperat forsøk på å beholde de ekstra pengene som tildelingen av fem stjerner har tiltrukket, og lider under det.

2. Flaks: Den gode avkastningen kan ha vært flaks. Slik at den gode perioden etterfølges av dårligere, og avkastningen går tilbake til gjennomsnittet i fondets kategori.

3. Mye penger skaper problemer: Fondet får mer penger enn det kan håndtere, og må investere i de samme aksjene som alle andre. Eller at fondet nå med større beløp driver opp aksjekursene på selskapene det pleide å kjøpe, og slik får gjennomsnittlige resultater.

Et pengeproblem?

Merk det deg spesielt dette med at for mye penger under forvaltning kan skape problemer for avkastningen i et fond.

Det er jo logisk.

Eksempel: Mye penger knekker avkastningen

Si du starter et aksjefond med 100 millioner kroner. Målet er å investere i norske småselskaper, og du fordeler pengene på aksjer i 20 selskaper med 5 millioner i hver. 

Du lykkes med denne strategien og verdiene dobles i løpet av to år. Nye investorer strømmer til, og skyter inn 800 millioner kroner i fondet, som nå er på en milliard.

Fordelt på 20 selskaper blir det nå 50 millioner kroner i hver. I praksis blir det nå umulig for deg å oppnå like god avkastning ved å investere på den samme måten som før. 

Fondet har blitt for stort.
Dette kan også forklare hvorfor det er så vanskelig å velge gode aktive aksjefond. Innen du greier å identifisere dem ved å se på avkastningen, har fondene tiltrukket seg så mye penger at forvalters suksessoppskrift ikke lenger fungerer.

Tre svakheter med Morningstars stjerner

Investorene vil ha sparepengene i fond med fem stjerner, og ikke fond med en eller to stjerner. Jeg skjønner det. Men du gjør deg selv en bjørnetjeneste om du velger fond kun ut fra hvor mange stjerner det har i Morningstar.

Når et fond blir tildelt fem stjerner for å ha levert høy avkastning, er det ofte for sent og den gode avkastningen dabber av. Hopper du etter fondene som får fem stjerner, risikerer du konsekvent å komme for sent til festen.

Utfordringen ligger i at stjernesystemet:

1. Tar utgangspunkt i tidligere avkastning: Det betyr at fond med fem stjerner er fond som har pleid å være bra. Men fond som har pleid å være bra, er ikke nødvendigvis det samme som fond som vil gjøre det bra fremover.

2. Tar ikke hensyn til forvalterbytter: Stjernene tar ikke hensyn til om den dyktige forvalteren, som har levert høy avkastning de siste ti årene, nettopp sluttet.

3. Fanger ikke opp hvordan avkastningen er skapt: Stjernerangeringen tar heller ikke hensyn til om en heldig investering for lenge siden står for avkastningen. Dermed sier det lite om den gode avkastningen skyldes dyktighet eller flaks.

Morningstars stjerner hjelper derfor lite i jakten på de beste aktive aksjefondene. På den lyse siden har stjernene vist å kunne hjelpe med å unngå de dårligste fondene

Hvordan bruke Morningstars stjerner?

Morningstar er selv åpne om stjernesystemets begrensninger. Stjernene er ikke ment for å nøyaktig spå hvor bra et fond vil gjøre det fremover. I stedet bør du se dem som et verktøy for å vurdere et fonds historiske avkastning opp mot lignende fond.

Stjernene er kun ment som et første steg i prosessen for å velge fond.

Eksempel: Si du skal ha et indiafond. Da kan du bruke Morningstars stjerner til å filtrere ut hvilke fond som har gitt best historisk avkastning i en fondskategori. Det er et godt utgangspunkt, hvor du så kan studere hvordan avkastningen er skapt og mer.

For å oppsummere: Morningstars stjerner er et system for rangere fond, basert på historisk avkastning. Dessverre er det ikke slik at fond som har pleid å gi bra avkastning, vil fortsette å gjøre det. Velg derfor ikke fond kun ut fra stjerner.

En kommentar om “Du bruker vel ikke Morningstars stjerner feil?”

 1. Kjempefin artikkel Finansnerden. Jeg leser alle dine artikler. Selv bruker jeg også Mornigstar medaljer som et kriterie, og nå har du forhåpentligvis tenkt til å følge opp med en artikkel om Morningstars medaljer?

  Svar

Legg igjen en kommentar