3 grunner til å ikke investere i tematiske fond

Vet du hva? Ingen trenger å investere i tematiske fond.

Spunnet rundt historier om eventyrlig avkastning, handler tematiske fond ofte mer om markedsføring enn god fondsforvaltning. Skulle du likevel velge å investere i slike fond, blir det fort som å kjøpe dagens nyhetsoverskrifter om hva som er populært.

Det er en grunn til at så mange taper penger på denne typen fond.

I dette innlegget forklarer jeg hvorfor du ikke bør investere i tematiske fond.

Det handler om at fondene:

  • roter til porteføljen din så du ikke vet hva du eier
  • “lurer” deg til å kjøpe fond du ikke trenger
  • generelt gir dårlig avkastning

Hva er tematiske fond?

Tematiske fond er aksjefond som investerer i selskaper etter et tema, som gaming, lavere klimautslipp og banebrytende teknologi. Tanken er at du skal få høyere avkastning ved å eie selskaper som fokuserer på en eller annen trend.

Mens noen tematiske fond er globale aksjefond vridd mot temaer, som likestilling og lavere klimautslipp, har andre et snevrere fokus på teknologi.

To typer tematiske fond

  • Globale aksjefond med en vri: Tenk Nordea Likestillingsfond og Storebrand Like Muligheter. Muligheten for avkastning og risiko er omtrent som i globale aksjefond, med noe større svingninger i fond med mye teknologi.
  • Fond med snevrere fokus: Tenk type ARK Innovation ETF, som investerer i selskaper som fokuserer på banebrytende teknologi. Dette er fond som kan gi høy avkastning, for så å krasje 80% fra toppen.

Merk at de fleste tematiske fond er børsnoterte fond, og handles over børs som aksjer. Men det gjelder ikke alle. For eksempel er den første typen, “globale aksjefond med en vri”, ofte tradisjonelle aksjefond fra norske fondsleverandører.

Tematiske fond er ikke bransjefond

Forskjellen er at bransjefond investerer kun i selskaper i en bransje, som eiendomsfond og helsefond. Tematiske fond derimot investerer i selskaper som skal tjene på en trend og da gjerne på tvers av bransjer.

For eksempel finner du selskaper fra spillbransjen, databrikke produsenter og andre teknologi relaterte selskaper i VanEck Video Gaming & Esport ETF. Fellesnevnere er at de alle forventer å tjene på at gaming og esport blir mer populært. 

1. Tematiske fond roter til porteføljen

Tematiske fond roter til porteføljen

Innholdet i tematiske fond kan endres raskt, og innholdet overlapper med andre fond.

Ta for eksempel VanEck Video Gaming & Esport ETF. Dette er et børsnotert indeksfond, som investerer i selskaper som forventer å tjene på mer gaming og e-sport, som Nintendo, Electronic Arts og Take Two Interactive.

I tillegg utgjorde selskaper som lager mikroprosessorer 16%-17% av fondet inntil mars 2024. Da ble NVIDIA, som lager mikroprosessorer til å prosessere grafikk og krevende beregninger, hevet ut. Årsaken var at for lite av selskapets inntekter kom fra “gaming”.

Dermed røk mesteparten av eksponeringen til databrikker ut av fondet.

Innholdet overlapper med andre fond

Innholdet i et tematisk fond kan også overlappe med hva du allerede eier gjennom andre fond, uten at det er tydelig.

Ta for eksempel Nordea Likestilling, eller Nordea 1 – Global Diversity Engagement BP NOK, som det egentlig heter. Fondet investerer i selskaper som er gode på mangfold.

Da høres det jo ut som du får noe unikt?

Neida. I praksis overlapper fondet mye med globale indeksfond.

I tabellen under ser du at Nordea Likestillingsfond eier mye av de samme teknologi- og legemiddelselskapene som KLP AksjeGlobal Indeks.

De ti største investeringene i Nordea Likestillingsfond og det globale indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks P per 24. mars 2024. (Kilde: Morningstar)
De ti største investeringene i Nordea Likestillingsfond og det globale indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks P per 24. mars 2024. (Kilde: Morningstar)

2. “Lurer” deg til å kjøpe fond du ikke trenger

Tematiske fond kommer med en god historie. Dermed er det lett å la seg forføre og kjøpe fond du egentlig ikke trenger i porteføljen din.

Ta for eksempel DNB Future Wave, som investerer i selskaper som fokuserer på havet og livskvalitet. Her får du vindkraft, lakseoppdrett, resirkulering og mer.

Det må jo gi god avkastning?

Eller hva med Nordea Likestillingsfond og Storebrand Like Muligheter. Hvordan våger du å si at likestilling og like muligheter ikke vil bli bra?

Glem heller ikke ARK Innovation ETF, som tok investorene med storm under pandemien i 2020 og 2021. Det var da alt skulle digitaliseres i rekordfart, og teknologiselskaper som trådte marken for ny teknologi skulle erobre verden.

Vanskelig å si nei til gode historier

Historiene spiller på verdiene dine og ting du ønsker å tro er sant, selv om det ikke alltid stemmer. Spunnet rundt noe som treffer deg, forsøker de å overbevise om at fond som fokuserer på et tema vil gi bedre avkastning enn andre.

Selv om den gode avkastningen som regel uteblir.

3. Gir dårlig avkastning

Du blir typisk ikke interessert i tematiske fond før det har gitt høy avkastning.

I så fall vil du vanligvis ende med å kjøpe fondet rundt toppen, rett før nedturen kommer. For det er først når avkastningen har vært høy at massene trekkes inn. Dermed investerer de fleste i fondet rundt toppen og taper penger.

Bare spør de som investerte i ARK Innovation ETF under pandemien. Først steg fondet 250% fra midten av mars 2020 og frem til februar 2021. Det er som at 100 000 kroner skulle vokse til 350 000 kroner på elleve måneder.

Deretter falt fondet 80% frem til desember 2022, og er i dag nesten 60% i minus.

Utviklingen i ARK Innovation ETF fra 2019 til 2024 med oppturen og nedturen som fulgte markert. (Kilde: Nordnet)
Utviklingen i ARK Innovation ETF fra 2019 til 2024 med oppturen og nedturen som fulgte markert. (Kilde: Nordnet)

Slapp avkastning over tid

Avkastningen har heller ikke vært bra over tid.

For eksempel ga ARK Innovation ETF 1% avkastning fra 1. januar 2020 til 22. mai 2024. Så kjøpte du rett før pandemien ville du i dag omtrent vært i null. Det er bedre enn å ha kjøpt på topp, for så selge på bunnen og tape 80% av pengene.

Men likevel elendig…

ARK Genomic  Revolution ETF var ned 7,5%. Andre fond, som VanEck Video Gaming & Esport ETF, ARK Next Generation Internet ETF, ARK Fintech. & Innovation ETF, ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, gjorde det bedre.

Likevel var avkastningen dårligere enn i globale indeksfond.

Nordea Likestillingsfond, Storebrand Like Muligheter og Storebrand Global Solutions har heller ikke mye å skryte av med avkastning fra 40% til 77%. Til sammenligning kunne du fått 83% i KLP AksjeGlobal Indeks P i samme periode.

Utviklingen i utvalgte tematiske fond sammenlignet med KLP AksjeGlobal Indeks P fra 1. januar 2020 til 22. mai 2024. (Kilde: Morningstar)
Utviklingen i utvalgte tematiske fond sammenlignet med KLP AksjeGlobal Indeks P fra 1. januar 2020 til 22. mai 2024. (Kilde: Morningstar)

Hvorfor lykkes du ikke med tematiske fond?

En grunn er at tematiske fond kan svinge mye. Spesielt fondene av den snevre sorten, som fokuserer på teknologi.

Dermed øker sjansen for å gjøre dårlige valg, som å kjøpe et fond kun fordi det har doblet seg de siste fem månedene. Selv om du skulle finne en vinner, gjør de store svingningene det vanskelig for deg å høste avkastningen.

Kommer for sent til festen

En annen grunn er at du først kjøper når fondet allerede har steget mye. Historien rundt tematiske fond er ofte knyttet til teknologi. Stemningen bygger seg opp og aksjekursene i selskapene presses opp. Men på et punkt avtar hypen og du får et fall.

Innen et fond er lansert, har gjerne avkastningen i selskapene som rir på trenden gått mye. Sjansen er derfor stor for at du kommer for sent til festen.

For å oppsummere: Du har flere grunner til å unngå tematiske fond. De gjør porteføljen din uoversiktlig og gode historier “lurer” deg til å kjøpe fond du ikke trenger. Som ikke det var nok, pleier de også å gi dårlig avkastning.

>>Lær mer: Slik får du høyere avkastning med bransjefond og temafond

Legg igjen en kommentar