Slik får du høyere avkastning med bransjefond og tematiske fond

Bransjefond og tematiske fond er som krydder i maten.

Noen ganger hever det opplevelsen, og kan gi deg høyere avkastning. Andre ganger kan det derimot gå skikkelig galt, og verdiene i fondet krasjer 70%-80%.

For dette er fond som kan gi høy avkastning i perioder, for så å falle enda mer. Samtidig er det ikke gitt at de vil hente seg inn igjen etter store fall. Mange ender derfor med å tape penger når de investerer i bransjefond og tematiske fond.

Her får du vite hvordan du kan få høyere avkastning med bransjefond og tematiske fond.

Det handler om å:

 • forstå hva disse fondene er og oppfører seg
 • begrense muligheten for tap
 • ha gode regler for rebalansering

Hva er bransjefond og tematiske fond?

Bransjefond og tematiske fond er ikke det samme:

 • Bransjefond er aksjefond som investerer i selskaper i en bransje, som eiendom, legemidler eller teknologi.
 • Temafond eller tematiske fond er aksjefond som investerer i selskaper innen temaer, som gaming og kunstig intelligens (AI), på tvers av bransjer. 

Merk at fondene kommer med forskjellig risiko og potensial for avkastning. For eksempel er det forskjell på fond som investerer i lønnsomme legemiddelselskaper, og fond med gjeldstunge eiendomsselskaper eller luftige teknologiselskaper.

Dette er fond du bør eie som del av en portefølje med andre fond.

>>Lær mer: Slik lager du din egen portefølje

Begrens muligheten for å tape penger

Trender kommer og går.

Det samme gjelder bransjer. Atlanterhavsbåtene er vekk. Det samme er togselskapene, som for 180 år siden utgjorde en stor andel av det britiske aksjemarkedet. For ikke å nevne sykkelselskapene på 1800-tallet.

Du bør derfor sette et øvre tak på hvor stor andel av porteføljen du kan ha i bransje- og tematiske fond, så du ikke taper for mye om du skulle ta feil. Så mens en mindre del er i bransje- og temafond, har du resten i tryggere fond, som globale indeksfond.

Hvor stor andel?

Skal du inkludere bransje- og temafond bør det utgjøre såpass at du opplever en forskjell i avkastningen hvis det går bra.

Ellers er det ingen vits.

Samtidig bør de ikke utgjøre mer enn at du kan leve med tapet hvis fondet skulle gå dårlig. Vanligvis vil det si et sted mellom 5% og 20% av porteføljens aksjeandel, avhengig av hvor mye penger du er komfortabel med å tape.

Høy risiko i bransjefond og tematiske fond

Bare spør alle de som investerte i ARK Innovation ETF under pandemien. Dette er et børsnotert fond som investerer i selskaper som driver med “banebrytende teknologi”.

Fondet steg 250% fra midten av mars 2020 og frem til februar 2021. Det er som at 100 000 kroner skulle vokse til 350 000 kroner på elleve måneder.

Men så falt fondet 80% frem til 28. desember 2022.

Fondsforvalteren Cathie Wood ble genierklært på veien opp, og ARK Innovation var blant de mest kjøpte instrumentene hos Nordnet i 2020. I dag har de fleste investorene i fondet tapt mye penger, og fondet er fortsatt nesten 60% i minus siden toppen i 2021.

Sikrere tegn på at et fond snart vil havarere skal du lete lenge etter.

Hvordan den høye avkastningen i ARK Innovation ETF ble etterfulgt av et fall som utraderte avkastningen fra euforien i 2020 og 2021. (Kilde: Nordnet)
Hvordan den høye avkastningen i ARK Innovation ETF ble etterfulgt av et fall som utraderte avkastningen fra euforien i 2020 og 2021. (Kilde: Nordnet)

Populære fond er et faretegn

Eller hva med eiendomsfond, som ODIN Eiendom? Dette aksjefondet var blant de mest kjøpte fondene hos Nordnet i desember 2021.

Avkastningen var 181% fra juli 2018 til november 2021. Deretter falt ODIN Eiendom nesten 70% på raskt stigende renter. Senere har fondet steget noe, men er fortsatt nesten 40% i minus siden toppen.

Så vær skeptisk til populære fond som har steget mye.

Utviklingen i eiendomsfondet ODIN Eiendom fra 2019 til 2024. (Kilde: Nordnet)
Utviklingen i eiendomsfondet ODIN Eiendom fra 2019 til 2024. (Kilde: Nordnet)

Ha gode regler for rebalansering

Hvis du får rett og et bransjefond eller tematisk fond skulle gå som ei kule, er det lurt å ta noe av gevinsten av bordet ved å rebalansere. Det vil si at du justerer andelen fondet utgjør av porteføljen din tilbake til hva du på forhånd har bestemt er best.

Eksempel

Si du har en en million investert slik:

 • 20% i et teknologifond: 200 000 kroner
 • 80% i et globalt indeksfond: 800 000 kroner

Teknologifondet stiger så 150% til 500 000 kroner og det globale indeksfondet 10 prosent til 880 000 kroner i løpet av ett år. Hvis du da selger teknologifond for 224 000 kroner og bruker pengene til å kjøpe i det globale fondet, bringer du andelen teknologifondet utgjør av porteføljen din tilbake til 20%.

Da oppnår du to ting:

 • Du justerer risikoen i porteføljen tilbake dit den var, slik at svingningene ikke blir for store om det kommer et børsfall
 • Du flytter noe av gevinsten fra teknologifondet over i en tryggere investering

Fortsetter teknologifondet å stige? Flott! Du er fortsatt investert og det blir mer penger på deg. Men krasjer fondet, så har du i hvert fall sikret deg noe av gevinsten.

>>Lær mer: Slik rebalanserer du porteføljen din

Hva mer kan du gjøre?

Tips til hvordan du får høyere avkastning med bransjefond og tematiske fond:

 • Let etter bransjer og temaer som du tror kan vare, som teknologi, helse og legemidler
 • Unngå bransjer og temaer som er populære og har steget mye. Da er du ofte for sent ute og mye av potensiale for avkastning er tatt ut
 • Vær skeptisk til bransjer og temaer hvor bankene lanserer nye fond, som fond som investerer i kunstig intelligens (AI) i dag
 • Bestem hva som skal til for at du selger før du investerer. Ikke alle bransjer og temaer er egnet for langsiktige investeringer

Virker dette komplisert?

Slapp av, du må verken ha bransjefond eller tematiske fond. For de fleste vil et globalt indeksfond holde, og ferdig med det.

Det enkle er ofte det beste, spesielt når det kommer til investeringer!

>>Lær mer: 3 grunner til å  ikke investere i tematiske fond

Legg igjen en kommentar