Investeringsporteføljen opp til 2 300 559 kroner i april

Investeringsporteføljen opp til 2 300 559 kroner i april

Det globale aksjemarkedet var flatt i april, men porteføljen min var likevel opp 133 953 kroner.

Investeringsporteføljen min er opp fra 2 166 606 kroner til 2 300 559 kroner siden forrige porteføljeoppdatering. Det er 133 953 kroner eller rundt 6,1 prosent flere kroner enn hva jeg hadde i mars. Ikke en beskjeden sum. Faktisk nok til å betale for en helt grei og pandemi-sikker bruktbil, om jeg skulle ønske det.

Ikke at det vil skje med det første.

Jeg investerte til sammen 15 250 kroner i april – samme som i mars. Dette er ikke store beløp, men hva jeg er komfortabel med slik markedet er om dagen. Pengene gikk igjen inn i et aksjefond som investerer i små nordiske kvalitetsselskaper og et teknologifond av den trauste sorten.

Resten er igjen satt til side på en bankkonto fordi jeg har planer om å kjøpe meg en bolig til når muligheten byr seg. Jeg krysser derfor fingrene for at reguleringskåte politikere roter det til slik at boligmarkedet i Oslo igjen bråstopper for en periode.

Sist det skjedde var i 2017 og da gjorde jeg et kupp.

Status for investeringsporteføljen min i april ser du nedenfor.

Her ser du status for Finansnerdens investeringsportefølje siste måned.
Her ser du status for Finansnerdens investeringsportefølje siste måned.

Les også: Eiendom som verktøy for å oppnå økonomisk frihet

Hvor kom avkastningen fra?

Det globale aksjemarkedet var flatt denne måneden. Jeg slo dermed referanseindeksen min med cirka seks prosent.

Mest drahjelp fikk jeg igjen fra alternative investeringer, som økte 56 977 kroner i verdi og utgjør nesten 12 prosent av investeringsporteføljen min.

Jeg forbanner meg selv daglig for at jeg ikke investerte mer her tilbake i 2018 og 2019! Men det hjelper lite å være etterpåklok. I stedet gjelder det å ta den gode gevinsten med et smil og se fremover etter nye muligheter.

Små nordiske kvalitetsselskaper bidro også godt denne måneden. Faktisk hele 38 168 kroner.

Årsaken til at jeg er i pluss med globale aksjer er at den aktivt forvaltede delen var opp noen prosent. I motsatt ende av skalaen finner du aksjer i fremvoksende markeder, som bidro negativt med minus 5 620 kroner.

For nye lesere: Det globale aksjemarkedet ved aksjeindeksen MSCI World i norske kroner er referansepunktet jeg måler investeringsporteføljen min mot. Jeg avviker fra indeksen ved å overvekte fremvoksende markeder, små selskaper og visse bransjer, som jeg har spesielt tro på.

Her ser du hvordan de ulike bestanddelene av investeringsporteføljen min har endret seg siden forrige måned.
Her ser du hvordan de ulike bestanddelene av investeringsporteføljen min har endret seg siden forrige måned.

Les også: Derfor trenger du Fuck You Money

Mer Fuck You Money til meg

Jeg har nå rundet 2,3 millioner kroner. Grafen som viser utviklingen i Fuck You Money porteføljen er til å bli svimmel av. Likevel har jeg fortsatt et stykke igjen til investeringsporteføljen runder 4,1 millioner kroner. Samtidig når jeg snart målet mitt for 2022; et bevis på at det også kan gå raskere enn jeg først trodde.

Samlet for året er Fuck You Money porteføljen opp fra 1 870 071 kroner kroner til 2 300 559 kroner siden 1. januar 2020.

Det er en økning på 430 488 kroner hittil i år.

Utvikling per måned siste tolv måneder:

 • April: kr 2 300 559 (+133 953 – lett oppgang)
 • Mars: kr 2 166 606 (+46 542 – relativt flatt)
 • Februar: kr 2 120 064 (+125 915- oppgang)
 • Januar: kr 1 994 149 (+124 078 – oppgang)
 • Desember: kr 1 870 071 (+169 681 – oppgang)
 • November: kr 1 700 390 (+135 913 – oppgang)
 • Oktober: kr 1 564 477 (+62 224 – oppgang)
 • September: kr 1 502 253 (+ 66 122 – oppgang)
 • August: kr 1 436 131 (+ 34 666 – svak oppgang)
 • Juli: kr 1 401 465 ( + 57 116 – humpete!)
 • Juni: kr 1 344 349 (+ 21 349 – relativt flatt)
 • Mai: kr 1 323 000 (+ 21 000 – lett oppgang)
 • April: kr 1 302 000 (+ 212 000 – rekyl!)

Nedenfor ser du utviklingen i Fuck You Money Porteføljen siden 15 mars 2014.

Utviklingen i Fuck You Money Porteføljen siden mars 2014 og frem til i dag.
Utviklingen i Fuck You Money Porteføljen siden mars 2014 og frem til i dag.

Investeringsporteføljens sammensetning

Alternative investeringer utgjør nesten 12 prosent av investeringsporteføljen. Det virker ikke som utviklingen vil stoppe med det første. Her er det bare å spenne setebeltet. Euforien råder og tilsiget av nye penger presser verdiene videre opp.

Utover det har andelen små nordiske kvalitetsselskaper vokst til å utgjøre nesten 15 prosent av porteføljen min. Ellers er det meste omtrent som sist.

Her ser du investeringsporteføljens sammensetning i dag sammenlignet med hva jeg mener er ideelt.
Her ser du investeringsporteføljens sammensetning i dag sammenlignet med hva jeg mener er ideelt.

Kjære leser, hvordan gikk det med investeringene dine i april?

Les også: 5 ting jeg har lært av tre måneder med utleie

Leave a Reply

Your email address will not be published.