Porteføljeoppdatering – Indeksfond, valutasikring og Bonheur

Den siste måneden har vært preget av fortsatt lav oljepris, svak norsk krone(NOK) og valg i Hellas. Nordsjøoljen har steget noen % og vaker nå rundt $60 fatet. Likevel er ikke det nok til å få fart på aktiviteten i oljesektoren med det første. Den svake NOK, som er et hendig resultat av at oljeprisen falt utenfor trollveggen gjør det dyrere å importere ting og tang fra det store utland. For min del merkes det mest ved at jeg får mindre verdi for pengene når jeg handler børshandlede fond(ETF`er) i USA. I Hellas er gjeldsspøkelse igjen ute av kista og glad kommunistene i det nyvalgte Syriza er lite interessert i å betale for siste tiår med fest og fjas. Samtidig holder rentene seg i kjelleren, noe som betyr billig boliglån. Dessverre er det slik at så lave renter er et stort varsko om at vi har dårligere økonomiske tider foran oss.

Til tross for all denne støyen så fortsetter jeg å laste opp med aksjer, og da særlig utenlandske.

Siden 15 januar har porteføljen vokst fra kr 235.637,- til hele kr 251.924,-. Det betyr at jeg endelig har rundet en kvart million! Økningen siden sist er på kr 16.287,-, hvorav kr 5.500,- er fast sparing, 4.500,- er andre innskutte midler og de resterende kr 7.287,- er ren avkastning med litt drahjelp av en svak NOK. Totalt har jeg i februar investert kr 10.000,-, noe som egentlig er litt i minste laget for å nå målet om kr 4,1 mill investert innen april 2026. Grunnen til dette er at jeg har ambisjoner om å kjøpe iShares MSCI EAFE Value Index(EFV) for et større beløp neste måned.

aksjeportefølje 15 februar 2015

ER DET VIRKELIG EN GOD IDE Å EIE AKSJEFOND MED VALUTASIKRING?

Siden USD gikk i taket i forhold til NOK i høst, så har jeg gått glipp av en del penger fordi indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks 4 er valutasikret. Det betyr i praksis at verdiene i dette fondet endres svært lite som følge av endringer i valutakursene, noe som suger når det er kronen som svekkes. Før vi går nærmere inn på mine tanker om dette skal vi se kjapt på hva valutasikring egentlig dreier seg om.

Valutasikring

Når jeg plasserer pengene mine utenlands påtar jeg meg hva vi kaller valutarisiko. Dette er en form for risiko som oppstår når jeg putter pengene mine inn i en annen valuta enn den jeg har utgifter i. Sagt anderledes, så er det risiko jeg opplever når sparepengene plasseres i en annen valuta enn den jeg trenger når midlene skal brukes. I tider med store valutasvingninger som nå, så kan dette ha mye å si for hvilken avkastning jeg får på aksjeinvesteringene. Hvis NOK går til himmels mens jeg har alle penger plassert i en annen valuta, så vil avkastningen målt i NOK bli rimelig laber.

La oss si at jeg kjøper en andel i det US registrerte børshandlede fondet Vanguard Small-Cap Value ETF(VBR) til $100,- og at en dollar er lik NOK 7,5 (se figur nedenfor). Målt i NOK blir prisen for denne andelen da kr 750,-. Hvis fondet så stiger 10% i verdi, så kan jeg selge andelen min for NOK 825,-. Men dersom kursen for USD skulle falle til NOK 5,-, så vil jeg kun få NOK 500,- for den samme andelen. Som du ser, så vil jeg da til tross for at fondet har steget i verdi målt i USD likevel ha tapt NOK 250,- på investeringen fordi dollaren har svekket seg mot NOK. På akkurat det samme viset kan jeg få en ekstra gevinst hvis den utenlandske valutaen skulle styrke seg mens jeg eier fondet/aksjen.

valutarisiko

Så, er det en god ide å eie fond med valutasikring?

Som privatperson opplever jeg valutarisiko, da de investerte midlene sannsynligvis vil bli benyttet i Norge på et eller annet tidspunkt. Ifølge pensjonkjempen KLP, så er det lurt å valutasikre hvis man er optimistisk på aksjemarkedets vegne, men bekymret for at NOK skal styrke seg mot utenlandsk valuta i et stigende marked.

Jeg er optimistisk på aksjemarkedets vegne, da det uansett vil stige med den generelle verdiskapningen i samfunnet på sikt. Selvsagt kan det plutselig bli noen år eller mer med negativ avkastning, men sett over et lengre perspektiv er jeg positiv. Det samme kan jeg derimot ikke si om utsiktene til den oljesmurte NOK, som har vært på rekordnivåer mot andre valutaer i snart flere tiår. Sjansen for at NOK plutselig skal styrke seg videre nå som oljeboomen ser ut å være på hell er i mine øyne mindre sannsynlig enn at den vil fortsatt være svak i tiden fremover.

Jeg synes derfor det ikke er en super ide å ha valutasikrede fond i min egen investeringsportefølje.

Hvordan valutasikring slår ut i praksis når NOK svekker seg

Fordelen med å ta valutarisiko blir tydeligst i nedgangstider, slik vi muligens nå står ovenfor her på oljeberget. Faktum er at oljeprisen omtrent har halvert seg, noe som senker aktiviteten i den norske økonomien og svekker NOK. Som vi allerede har nevnt, så vil kroneverdien av utenlandske aksjer stige når NOK svekkes. I et slikt tilfelle vil verdien av aksjene bli høyest dersom man ikke har valutasikring.

Dette kommer tydelig frem når vi sammenligner avkastningen i indeksfondene KLP AksjeGlobal Indeks 4 og DNB Global Indeks. Selv om disse fondene har relativ lik referanseindeks og sammensetning, så er avkastningen investorene sitter igjen for det siste året vidt forskjellig(se figur nedenfor).

DNB global indeks og KLP AksjeGlobal indeks

Hva kan det komme av tror du?

Indeksfondet fra KLP, som jeg eier er nemlig valutasikret, mens det fra DNB ikke er det. Mer presist har fondet med valutasikring steget «kun» 14,78% det siste året, mens det uten sikring har steget hele 35,35%. I den samme perioden har USD har styrket seg (((7,6 – 6)/6)*100) sånn ca 26,5% mot NOK. Dette betyr at brorparten av differensen på 20,57% i avkastning mellom disse to aksjefondene sannsynligvis kommer av at USD har styrket seg kraftig mot NOK.

Selv om valutasvingninger i teorien vil jevne seg ut på lang sikt, så kan det påvirke avkastningen investorene sitter igjen med ganske mye. Med et noe pessimistiske syn på norsk økonomi fremover vil jeg derfor vurdere å bytte KLP AksjeGlobal Indeks 4 ut med DNB Global Indeks. Mer om dette i neste porteføljeoppdatering.

HVA POKKER GJØR JEG MED BONHEUR?

Som nevnt i forrige oppdatering vurderer jeg om jeg skal selge Bonheur(BON). Etter at oljeprisen gikk i kjelleren og utsiktene til oljesektoren svartnet tenkte jeg at nå kan det ikke bli verre for vesle BON. Det var helt til Fred Olsen Energy(FOE), som utgjør brorparten av verdiene i BON gikk ut og annonserte at de ikke vil betale utbytte for 2014. I praksis, betyr det at mye av inntektsgrunnlaget i selskapet nå er borte.

Dette burde forsåvidt ikke komme som noen overraskelse på meg, da den lave oljeprisen gjør det vanskelig for selskapene innen oljesektoren å tjene penger. Med usikkerhet rundt kommende kontrakter for sine rigger og et marked som flommer over av skiferolje, så ser jeg ingen bedring i sikte for FOE og BON. Uten å synse for mye ser det fra mitt ståsted ut som om at oljeprisen kan holde seg lav i lang tid fremover. Hvem vet, kanskje er det varige strukturelle endringer i forholdet mellom tilbud og etterspørsel i oljemarkedet vi nå ser. Samtidig kan Midtøsten når som helst eksplodere i en ny regional krig, og så spretter prisen på olje opp igjen.

Det eneste som er sikkert er at jeg for fremtiden vil holde meg unna enkelt aksjer i selskaper, som er så til grader avhengig av en gitt råvare. Hadde jeg fulgt de retningslinjene jeg i dag benytter for kjøp av enkelt aksjer, så hadde jeg aldri kjøpt BON tilbake i 2011. Se derfor ikke bort i fra at BON er solgt innen neste porteføljeoppdatering!

Forrige porteføljeoppdatering finner du ved å trykke her.

Har du innspill til hva jeg bør gjøre med BON eller synspunkter rundt valutasikring, så er det flott om du kan dele i kommentarfeltet nedenfor.