Aksjesparekonto – slik tar jeg det i bruk

Aksjesparekonto er i vinden. Fordelene er flere, men ordningen har noen busemenn. Du bør derfor sette deg godt inn i hva aksjesparekonto er, før du tar det i bruk.

Aksjesparekonto er en konto for langsiktig sparing i enkeltaksjer og aksjefond. Ordningen ble lansert for å gi småsparere lignende betingelser, som profesjonelle investorer allerede har gjennom egne investeringsselskaper. For eksempel kan du både bytte aksjefond underveis og ta ut innskuddet uten å utløse skatt med en aksjesparekonto.

Jeg vil selvsagt utnytte fordelene med aksjesparekonto fullt.

Hvordan vil jeg straks fortelle. Men først, litt om fordelene og ulempene med aksjesparekonto – det er nemlig et par fallgruver å gå i her.

Fordeler og ulemper med aksjesparekonto

Fordeler og ulemper med aksjesparekonto

Som med det meste, så er ikke alt bare positivt med aksjesparekonto.

Ulemper med aksjesparekonto

Slapp av, fordelene er flere. Samtidig er det typisk ulempene du ikke har fått med deg. Visste du for eksempel at du ikke får renter på kontantinnskudd på en aksjesparekonto? Det gjør det dyrt å sitte i kontanter over lengre perioder.

Og så er det utfordringer med arv. Joda, gevinst på aksjesparekonto kan videreføres til andre. Bare synd kontoen ikke kan deles opp, og kan kun gå til en mottaker ved arv eller gave. Det burde gi dårlig stemning over en del julemiddager i de formuende hjem.

Aksjesparekonto gjør det kronglete å ta tap for å få skattefradrag.

Si du har to fond – fond A og fond B. Fond A har gått på en smell, så du ønsker å selge og trekke fra tapet på skatten. Da må du i så fall avslutte kontoen, og dermed utløse skatt på eventuell gevinst i fond B.

Samtidig kan du kun eie fond med minst 80 % aksjeandel og børsnoterte enkeltaksjer og egenkapitalbevis hjemmehørende i EØS på en aksjesparekonto. Det utelukker rente- og obligasjonsfond, samt de fleste kombinasjonsfond.

Du får heller ikke utsatt skatt på utbytte fra verdipapirer eid gjennom en aksjesparekonto.

Ulempene med aksjesparekonto oppsummert:

 • Du får ikke renter på kontantinnskudd
 • Kan videreføres til andre ved arv eller gave i helhet og da kun til en mottaker
 • Må avsluttes for å få skattefradrag på tap
 • Begrenset investeringsunivers
 • Utbytte skattes som vanlig

Fordeler med aksjesparekonto

Kanskje viktigst er muligheten til å kjøpe og selge fond og enkeltaksjer uten å utløse skatt på gevinst. Da kan mer av gevinsten utsettes for rentes rente-effekten, og dermed vokse seg enda større over tid.

Tolk meg ikke feil, skatten må betales, men ikke før gevinsten tas ut av aksjesparekontoen.

Du kan også ta ut hva enn du satte inn på kontoen uten å utløse skatt på gevinst. Det blir som å ha sitt eget investeringsselskap, men bare nesten.

I tillegg får du skjermingsfradrag med aksjesparekonto – et bunnfradrag som tildeles årlig eiere av aksjer og aksjefond. Opptjeningen baseres på kontoens laveste innskudd på i løpet av skatteåret. Du bør dermed flytte hva enn som skal flyttes inn på en aksjesparekonto i en runde.

Se gjerne spørsmål og svar på problematikken nederst i kommentarfeltet i denne artikkelen om aksjesparekonto.

Aksjesparekonto kommer med en gunstig overgangsregel.

Denne sier at du kan flytte enkeltaksjer og aksjefond inn på kontoen uten å utløse skatt på gevinst ut året. Merk at myndighetene har gitt signal om at fristen utvides til å gjelde ut 2018, men det vet vi ikke sikkert enda.

Fordelene med aksjesparekonto oppsummert:

 • Utsatt skatt på gevinst ved kjøp og salg av enkeltaksjer og aksjefond
 • Innskudd på kontoen kan tas ut uten å utløse skatt
 • Du opparbeider deg skjermingsfradrag
 • Gunstig overgangsregel for flytting ut 2017

Slik bruker jeg aksjesparekonto

Jeg motstrider reklamen og samler ikke alt på en aksjesparekonto hos en leverandør.

Et par grunner til det:

 • Det koster å flytte verdipapirer fra en tilbyder til en annen
 • Det gjør det kronglete å tilpasse skatten underveis

Å flytte fra aksjesparekonto hos en tilbyder til en annen koster noen hundrelapper – litt avhengig av hvilke verdipapirer og hvor mange som skal flyttes. Det er ikke mye. Likevel er det uaktuelt for meg å samle alt på et sted. Det har med å gjøre at det er kronglete å ta tap i enkeltposisjoner for å få skattefradrag, hvis jeg skulle gå på en smell.

I stedet åpner jeg derfor aksjesparekonto der hvor jeg allerede har enkeltaksjene og fondene mine.

Jeg kan ikke ha de børsnoterte fondene på en aksjesparekonto

Flere av fondene i porteføljen min ikke kan eies på en aksjesparekonto. Jeg snakker selvsagt om de børsnoterte aksjefondene (ETF`ene).

Det er kanskje like greit, ettersom de har høy utbyttegrad, og derfor ikke har noe der å gjøre uansett.

Grunnen til det er todelt: Først, utbytte beskattes på vanlig vis på aksjesparekonto. Med fond som betaler opp i mot 4 % utbytte årlig ville jeg dermed bli beskattet løpende. Dernest, de børsnoterte fondene er alle registrert i USA, og derfor ikke hjemmehørende i EØS. Uavhengig av utbyttegraden, så ville de altså uansett ikke passet på en aksjeparekonto.

Nedenfor ser du hvor jeg har oprettet aksjesparekonto per i dag:

 • KLP / KLP AksjeGlobal Indeks 5, KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks 2 og KLP AksjeNorge Indeks 2
 • Aktiv fondsforvalter / Tre aktivt forvaltede aksjefond
 • Netfonds /Enkeltaksjer

PS. Med såpass høy utbyttegrad trives de børsnoterte fondene mine uansett best på en investeringskonto, selv om mangelen på skjermingsfradrag irriterer meg.

61 kommentarer om “Aksjesparekonto – slik tar jeg det i bruk”

 1. Hei.
  Ville du valgt investeringskonto hvis du skulle begynt å spare i amerikanske ETFer idag?
  Skjønner du beholder den løsningen idag siden du har spart en stund, men kontoen kommer jo høyst sannsynlig endre seg innen 1-2 år. Vil en aksje -fondskonto være «bedre» hvis man tenker veldig langsiktig da tro?

  Svar
  • Hei Karl,

   Ja. US registrerte børnoterte fond med høy utbyttegrad hører for meg hjemme på investeringskonto. Skal de ut derfra, og inn på vanlig verdipapirkonto, så ville jeg nok gått for norsk registrerte aksjefond med lignende eksponering, som ikke betaler løpende utbytte. Si gjerne fra om du kommer over noen gode alternativer.

   Ellers er min bruk at investeringskonto basert på skattesats som på vanlig verdipapirkonto, så at skattehullet sannsynligvis tettes neste år bekymrer meg ikke.

   Svar
   • Ikke lett å finne gode norske alternativer, du har jo Ishares med reg. I Tyskland og Irland? Får du kanskje noe lignende..Selv sparer jeg i ETFene til Meb Faber (Cambria) og tror nok aldri man vil se noe slikt i Norge.. Utbyttegraden ligger vel i snitt på 2-2.5% her. Har zero konto, men vurderer å gjøre nye kjøp i aksje fond konto..

    Svar
 2. Skjønner ikke hvorfor noen vil ha ASK over investeringskonto. Sliter med å finne ett enkelt godt argument. Skjermingsfradrag er greit nok, men i dagens lavrenteklima så utgjør det nada.

  Det er helt bemerkelsesverdig hvor mye ASK promoteres av bankene, men investeringskonto er det helt tyst om.

  Jeg forstår selvsagt argumentet med å overføre oppsparte midler som har stått i lang tid for å slippe beskatning i 2017, men det er dog det eneste også.

  Svar
  • Kan småsparing være et argument? Hvis man f.eks er en av de som sparer 1000,- mnd, kontra de som sparer/kjøper for tusenvis i måneden? Jeg er relativt fersk, så jeg bare spør 🙂

   Svar
  • Hei Pelle,

   Aksjesparekonto er overlegent investeringskonto for vanlige norskregistrerte aksjefond. Husk: Skattehullet er midlertidig og vil bli tettet. Det er dermed bare å forvente lik beskatning på aksjegevinster på investeringskonto og fondskonto i fremtiden.

   Svar
   • Som innspill :

    Fordelene med aksjesparekonto oppsummert:
    1) Utsatt skatt på gevinst ved kjøp og salg av enkeltaksjer og aksjefond
    Dette foreligger også på I.K.
    2) Innskudd på kontoen kan tas ut uten å utløse skatt
    Dette foreligger også på I.K.
    3) Du opparbeider deg skjermingsfradrag
    Rimelig irrelevant i et globalt lavrentemarked, dog korrekt.
    4) Gunstig overgangsregel for flytting ut 2017
    Ikke et argument vil jeg si.
    5) Du slipper forsikringskostnaden.

    *I tillegg er det løpende skatt på utbytter.
    *Høyere skattesats.
    *Begrenset marked (i.e. EØS).

    Det er sannsynlig at myndighetene jobber mot at det skal være like skatteregler, men inntil det blir et faktum så er det ingen grunn overhodet til å bruke ASK. Kalle den overlegen er for meg rent tullprat for det er den ikke for den alminnelige småsparer.
    Hvis jeg husker rett så utgjør skattesatsen på I.K. 23% fra 2018 og ASK 31%.
    Det er rimelig sikkert at skulle staten plutselig slå beina under I.K., så vil det bli et drama uten sidestykke. Skulle dette forandres så vil jo staten garantert legge opp til en ny periode med overføring og skattefritak. Det forteller mye når lederne i bankene selv (som Nordnet) velger og ikke bruke ASK.

    Synes du skriver mye bra, men her kan jeg ikke være enig.

    Svar
    • Vedrørende punk 2:
     En blir skattelagt fortløpende for uttak fra investeringskonto (Zero), da gevinst/tap kalkuleres per uttak ut fra innestående. Har forstått det slik at uttak fra ASK er skattefritt fram til innskuddspotten er tom (NB: da vil man slutte å opparbeide skjermingsfradrag også).

     Når det kommer til Utbytte så står det 28/9-17 på http://aksjonaerforeningen.no/ at Utbytte kan bli inkludert på sikt. Det blir vurdert på nytt når ASK blir evaluert. Så får man se hva som skjer. Jeg har valgt å flytte alt inn på ASK for å lette selvangivelse, samt kombinerer man utbytte aksjer (krydder) og KLP Indeks «mutula funds» så kan man slippe skatt siden utbytte utgjør så liten del av innestående beløp og dermed går under skjermingsgrense.

     Svar
     • Ja, aksjesparekonto virker å være et dynamisk prosjekt. F.eks kom delen om videreføring av kontoen til andre med skattemessig kontinuitet ved arv inn i site liten. Krysser fingrene for at utbytte inkluderes etterhvert.

    • Hei Pelle,

     Da tror jeg det er duket for «et drama uten sidestykke». Myndighetene har vært ganske tydelige på at skattehullet skal tettes, og at tilnærmet like investeringer skal skatte nogen lunde likt. Skal den lave skattesatsen opprettholdes for investeringskonto, så sitter du da i et forsikringselement på 150 %, noe som blir svinedyrt. Men vi får se hva som blir endelig fasit her.

     For bagrunnsstoff, se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—endret-beskatning-av-fondskonto/id2518144/

     Svar
     • er det svinedyrt? jeg ser kostnad for min alder er ca 0,001 %. Vil ikke lavere skatt på slutt gevinst overveie det?

     • Det er med dagens regler med forsikringselement på 101 prosent – dvs at når du dør så utbetales 101 prosent av innestående til etterlatte. Med 150 prosent så utbetales 150 prosent av innestående, og da er det en ordentlig forsikring, som vil koste ordentlige penger. Dagens versjon med 101 prosent er kun laget for å få gunstigere skatt på opparbeidede gevinster.

     • Siden I.K er et forsikringsprodukt skal vel verdiene realiseres ved død og utbetales til etterlatte. Er ikke så ille det.

     • Hei Tor,

      Det kommer an på. I dag brukes det som et investeringsprodukt, og da vil økt forsikringselement gå hardt utover total avkastningen pga kostnadene.

 3. Investeringskonto har en klar fordel som bør fremheves, nemlig at man kan senke sin vekting mot aksjer i ruglete perioder og likevel få uttelling for rentebærende papirer. Gjør man det på ASK så er alternativet 0% rente. Hvis/når resesjon inntreffer så vil det være formålstjenelig å selge seg ned, og deretter handle obligasjoner i innhentingsfasen.

  Svar
  • Hei TWT,

   Absolutt, aksjesparekonto gjør det kronglete å opprettholde en balansert investeringsportefølje over tid.

   Svar
   • Det finnes «Bond» ETF som er notert i irland/tyskland som kan kjøpes på Nordnet innen ASK.

    Ligger til og med inne i spareavtale for ETF

    Svar
     • Da er jeg nysgjerrig på hva som kjør at rene bond ETF ikke er godt, men for eks. bond fond igjennom KLP etc er OK. Har lest at du har skrevet om dette tidligere.

     • Hei Chris,

      Med rentepapirer ønsker man å unngå nedsiden. Det er derfor ikke ønskelig å eie papirer med for høy sjanse til å gå i dass. Rating er ikke nok til å vurdere dette. Har tidligere eid KLP Globale Obligasjoner, et indeksfond, men kommer ikke til å ta i det igjen.

 4. Har fått inntrykk av at hvis de endrer reglene for Investeringskonto zero slik at forsikringselementet må være større (i dag 1 % til feks 50%) så vil jeg og mange med meg måtte avslutte kontoen, fordi det er jo ikke forsikringselementet vi er ute etter…….Det vil i såfall for min del utløse masse skatt. Potensiellt vil det da lønne seg for meg å ta denne satten til neste år ofrsi da er skatten på investeringene der under 24%, husker ikke tallet, men til neste år skal det ned fra 24%, men det vil HELT SIKKERT , men usikkert når, nrmaliseres opp til 29,75% slik som ASK konto har i dag. Men svaret vet man jo ikke før myndighetene bestemmer seg for om forsikringsdelen må økes for å ha lov til å selge produktet. Potensiellt stiger aksjene mine enda mer mens jeg venter på svaret og i tillegg bortfaller fordelen i skatteprosenten samtidig ila et til to år…….Hva i h…… gjør man. Det er jo ingen faste holdpunkter å forholde seg til. ASK er DÅRLIG fordi utbyttet beskattes ( lå på ca 3% av innestående beløp siden 1jan 2017 for min del) og jeg ikke kan handle alle de aksjene jeg vil det, eks GOGL som er den jeg har tjent mest på i år. En irriterende kabal dette……

  Svar
  • Hei Torbjørn,

   En investeringskonto (kapitalforsikring med investeringsvalg) kan kun oppretteholde den lave skattesatsen hvis forsikringselementet økes til 150 % iht forslaget. Produktet vil nok fortsatt kunne eksistere, men da med skattesats på aksjegevinster lik hva vi har på vanlig verdipapirkonto og aksjesparekonto. Husk at forslaget fra myndighetene går ut på å endre skattesatsen fra og med 2018. Men vi får se hvordan fremgangen på forslaget går utover høsten. Umulig å si noe sikkert før det er vedtatt, som du forsåvidt er inne på.

   Svar
  • Hei Klassereisen,

   Nye IPS blir helt greit. Jeg kommer nok ikke til å benytte det selv pga. bindingstiden. Men for en som sparer langsiktig til pensjonsalderen, så ser det ut til å bli en god løsning.

   Svar
 5. Med mindre jeg misforsto så er det slik at man må betale skatt på innskudd + gevinst vis man velger og etterhvert ta pengene ut fra investeringskonto zero? I en ASK så er det vel KUN gevinsten man skatter av? Har man forresten renter på innskudd som blir stående ubrukt på en investeringskonto?

  Svar
  • Da blander du med IPS hvor man får skattefradrag på selve innskuddet, og derav skatt på alt når du kommer til uttak.

   Svar
  • Så er det vel og slik i ASK at du kan ta ut innskuddet uten å betale skatt på det. Det går ikke på Investeringskonto.

   Svar
  • Hei Ole Thomas,

   What Torbjørn said. På en aksjesparekonto skatter du kun av gevinsten, og først når du tar den ut av kontoen. Renter på investeringskton avhenger av tilbyder, men kan jo si at du ikke bør forvnete noe særlig der, hehe.

   Svar
  • Hei Pengevaner,

   Må du ikke gjøre noe dumt, som å spekulere i valutasvingninger 😉 Det er sinnssykt vanskelig å få til i praksis. Heldigvis har valuta en tendens til jevne seg ut over tid.

   Svar
 6. Hei,

  det er jo lov å håpe på at myndigheitene tek til vettet å innføre tilsvarande låge skatter på aksjer og obligasjoner som dei gjer på eigedom. Myndigheitene har jo ei stund no sett meg uro på talet på menneske som investerer i sekundærboligar. Løsningen til no har vore å auke kravene for å eige sekundærbolig og formuesatsen på sekundærboliger. Kva om dei hadde brukt litt gulrot ved å gjere aksjer og fond meir lukrativt. Eg er for ein flat skatt mellom dei ulike aktivaklassene: Banksparing, aksjer, obligasjoner, eigedom, alt bør ha same gevinstbeskaktning.

  Ein annan spanande ide som bankane kunne ha gjennomført var viss dei utvikla like lukrative låneavtaler for lån med pant i aksjene som det Nordnet har gjort. Viss ein fekk på plass noko slikt så trur eg aksjer og fond kunne blitt meir attraktivt for nordmenn, og eigedom tilsvarande mindre attraktivt.

  Svar
 7. Faktum er vel at så lenge du har en vesentlig andel av aksjer / fond med utbytteelement, så er det som lønner seg å etablere et AS. Koster kr 5700 men den engangskostnaden får man tjent inn når verdiene har vokst litt. Krever heller ikke mer enn basic regnskapsforståelse for å få til

  Svar
 8. Hei.

  Står det ikke i skatte ABC at den opphører ved dødsfall, altså at den ikke kan arves, i motsetning til hva du skriver? «Kan videreføres til andre ved arv eller gave i helhet og da kun til en mottaker»

  Svar
 9. Hei, akkurat ditt punkt om begrenset fondsunivers synes jeg er et stort minus. Hva gjør en hvis alt går ad dundas, og man normalt ville flyttet over til rentebærende papirer for å stå av stormen? Finnes det egentlig noen gode fond som er best å ha på ASK når det stormer som verst?

  Svar
  • Hei Christian,

   Du bør ALLTID sørge for å ha en solid portefølje tilpasset din evne til å håndtere risiko, tidshorisont og behov. En slik portefølje skal kunne stå seg uavhengig av hva som skjer på børsen. Hvorvidt en skal ha ASK er sekundært til dette. Det kommer først inn når du du har avklart hva slags eksponering til aksjemarkedet du skal ha, om i det hele tatt.

   Svar
   • Tja, det var det da, velge riktig fordeling. Slik det er nå har jeg 40% i aksjemarkedet, og 60% i Rentemarkedet. Av andelen i aksjemarked, har jeg 50% global indeks valutasikret, 15% Alle markeder indeks, 15% Europa indeks valutasikret, 10% Norge indeks og 10% Aktivt forvaltede fond. Mener selv denne er robust nok, men det er jo akkurat det som er vanskelig å vite…. Noen kommentarer til en slik portefølje?

    Svar
    • Hei Christian,

     Vanskelig å si noe generelt, da jeg ikke kjenner detaljene rundt økonomien din, evne til å tåle risiko og tidshorisont. Det som har mest å si for forventede svingninger og avkastning fremover er fordelingen mellom aksjer og renter, så virker som en solid portefølje det.

     Svar
 10. Hei finansnerden!
  Ja en skulle tro det var lett dette med ASK, men ikke vet jeg 🙂
  Tror kanskje du har en skrive feil i bunnen av bloggen din her, hvor du nevner 3 aktive fondsforvaltere? dette strider jo i mot alt annet jeg har lest her :O
  Neida,
  Regner med det kanskje er ETFène dine du mener, men trudde vell egentlig du hadde 4 forskjellige av dem? 2 small-cap (et USA, et resten), samt 2 store bedrifter (et USA, et resten) Hvor er det jeg har sovet i timen ? 😀

  Svar
  • Hei Klossowski,

   Det betyr at ved død så utbetales 150% av verdien på investeringskonto (kapitalforsikringen med investeringsvalg).

   Svar
 11. Takk for en fin blogg!
  Kan lite om ETFer …så utbytte fra ETF blir ikke beskattet løpende på Investeringskonto?
  Hvilken ETFer kunne du anbefalle og som har høyere utbyttegrad? Betaler alle ETFer utbytte ? Hvordan beskattes gevinst fra amerikanske ETFer, beskattes det bare etter norske regler hvis man bruker Nordnet eller Netfonds for eksempel, eller kan man risikere dobbel beskatning ?

  Svar
  • Og en til spørsmål…er det ånt at det lønner seg å ha norske aksjer som gir utbytte på Investeringskonto istedefor ASK? f.eks Gjensidige og Statoil

   Svar
   • Hei Pirat,

    Det kommer an på hvor høye utbyttegrad det er snakk om. Husk at du ikke eier aksjene selv gjennom en investeringskonto, da det er et forsikringsprodukt. Så har du ambisjoner om å dra på generalforsamlinger o.l., så bør du vurdere noe annet.

    Svar
    • hvordan finner jeg ut hvilke selskap som utbetaler utbytte? Jeg bare googlet og fant ut Gjensidige, Statoil, Marine Harvest. Men ellers finnes det noe sted å slå opp ? Og spesielt fond? Har du noe tips her?
     Og takk at du finner tid å svare på spørsmål her. Veldig bra skrevet blogg.

     Svar
     • Hei Pirat,

      Se i regnskapet til selskapene. Ellers står det hvis du slår oppp selskapet på bloomberg.com.

 12. har lest også denne idag «Regjeringen foreslår å endre beskatningen av fondskonto (kombinert investerings- og forsikringsprodukt, typisk markedsført som Unit Link, Investeringskonto eller Ekstrapensjon). Idag skattlegges slike investeringer annerledes enn direkte investeringer i aksjer eller andeler i aksjefond: Hovedforskjellene er at aksjeutbytte- og gevinster på kontoen først skattlegges ved uttak fra kontoen, og uttaket skattlegges som kapitalinntekt (24 % i 2017) – ikke som eierinntekt (29,76 % i 2017).

  Forslaget går i hovedsak ut på at investering i fondskonto der forsikringselementet er lite, skal skattlegges som investeringer i verdipapirfond. Avhengig av aksjeandelen i fondet vil det blant annet si at gevinst og utbytte beskattes som eierinntekt (30,59 %).

  NB! Endringene som er beskrevet over er foreslått å tre i kraft fra og med inntektsåret 2019. Det vil si for 2018 skattlegges investeringer i fondskonto som kapitalinntekt med 23 %.
  Mvh
  Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater»
  http://e24.no/nettmoter/spoer-skatteekspertene-om-statsbudsjettet/3508

  Svar
  • Hei Pirat,

   Jepp. Det er de samme betingelsene som jeg selv gikk inn i investeringskonto/fondskonto med, så ingen dramatikk i der – i hvert fall ikke for min del. Passer fint for f.eks amerikanske aksjer/børsnoterte fond med høy utbyttegrad.

   Svar
 13. Har i dag to KLP fond som er long term uten behov eller planer om å kjøpe/selge aktivt. Blir litt forvirret da bankene pusher AKS som helt fantastisk, men så vidt jeg kan se er det bare fordel for meg å beholde de som VPS? Så med mindre jeg ønsker å selge et fond for å reinvestere kan jeg ikke se noen fordel med AKS?

  Svar
  • Hei Trond,

   Fordelen med ASK er muligheten til å kunne bytte fond/reinvestere uten å utløse skatt på gevinster. Og det er det. Selvsagt kan du også ta ut innskuddet uten å utløse skatt, men det blir for de spesielt interesserte – dog kjekt hvis en plutselig ønsker å øke renteandelen i porteføljen eller lignende..

   Svar
  • Hei Katja,

   Ja, flere skjuler kostnader i ASK under «vedlikehold/oppbevaring på VPS-konto». Jeg har ASK hos de ulike fondsleverandørene.

   Svar
 14. Hei Nerd,
  Veldig godt skrevet og interessant blogg, har litt dårlig samvittighet over å ha neglisjert familien i romjulen!
  Noen kjappe spørsmål, som jeg hadde vært interessert og takknemlig i å høre dine innspill om:
  – jeg skal vekk fra enkeltaksjer (god avkastning, men bruker altfor mye tid og jeg slår ikke markedet) over til fond. Tenkte herunder 50% hele verden (KLP eller/og multifaktor Storebrand), 20% Norge (KLP), 20% Emerging markets (KLP) og 10% Tema jeg har tro på: Teknologi (DNB), Finans (Eika), Health Care (DNB) eller Klima (DNB).
  – jeg har god økonomi, langsiktige spareplaner (10+ år), moderat risikovilje og kommer til å investere løpende, enten fast sum månedlig eller ved å teste din modifiserte value averaging tilnærming, som jeg liker.
  Mine spørsmål:
  1) Kan de nevnte fondene kjøpes på ASK konto?
  2) Har du preferanser mellom Netfonds og Nordnet, både når det gjelder ASK og Fondskonto? Bruker førstnevnte, men opplever grensesnittet som traust og synes det er lite brukervennlig å følge utviklingen av porteføljen. Har et inntrykk av at Nordnet er mer pedagogisk, uten å ha brukt deres løsning. Leste imidlertid at du har begge, tenkte derfor du kan sammenligne.
  3) Har du noen generelle innspill eller meninger om sammensettingen i porteføljen, gitt min profil? Jeg tar selvfølgelig valgene selv, men alltid fint å noen å se ting fra andres perspektiv, spesielt når de åpenbart elsker dette teamet og har mye å komme med.

  Bloggen din kommer jeg til å bruke til inspirasjon videre, mange takk og keep up the good work.
  God jul og godt nyttår,
  Christian

  Svar

Legg igjen en kommentar