Statsbudsjett 2016 – investeringskonto enda mer attraktivt?

Forslag til statsbudsjett 2016 sparker bena under oss, som investerer i aksjer og fond. Økt skatt på utbytte og gevinst gjør investeringskonto mer lønnsomt fremover

Regjeringen med Høyre i spissen roter det til for oss, som investerer i aksjer og fond. Med tøffere regler for beskatning av aksjeselskaper får bolig kåte nordmenn ytterligere incentiver til å kjøpe både bolig nummer to og tre. Nå er ikke jeg synsk, men slikt vil nok ikke dempe prisgaloppen i boligmarkedet.

Les også: Investeringskonto er mer enn Investeringskonto Zero

Konsekvenser av Statsbudsjett 2016 for private investorer

Aksjer

Inntektsskatten skal ned fra dagens 27 til 25%. Det kan friste en del bedriftseiere til å ta utbytte fremfor lønn. Slikt skal man selvsagt ikke ha noe av. Så for å utligne dette ønsker man å øke utbytte fra aksjeselskaper med en justeringsfaktor på 1,15. Eller opp 15% fra det nye nivået, sagt på godt norsk. Det betyr at gevinst og utbytte etter skjermingsfradrag, heretter skal beskattes med (25%*1,15) 28,75%!

Du synes kanskje det var ille?

Regjeringen foreslår videre at justeringsfaktoren på utbytte økes ytterligere til 1,44 frem mot 2018. Samtidig skal skatten på vanlig inntekt ned til 22% i den samme perioden. Det betyr at skatt på utbytte med tiden vil kunne settes opp til (22*1,44) 31,68%. Til sammenligning vil inntekter fra utleiebolig kun beskattes med 22%! Selvsagt kan det komme endringer her, men det er hva som ligger på bordet per i dag.

Fond

For private andelseiere er utbytte og realisert gevinst utover skjermingsfradrag fortsatt skattepliktig. Det nye er at det nå blir felles regler for beskatning av alle typer verdipapirfond. Eventuelle utdelinger fra fond vil heretter skattelegges slik:

 • Utdeling fra fond med mer enn 80% aksjer skattelegges som aksjeutbytte(28,75% fra 2016).
 • Utdeling fra fond med mindre enn 20% aksjer beskattes som renteinntekt(25% fra 2016).
 • Utdeling fra fond med mellom 20 og 80% aksjer vil deles opp i to deler. Hvor den ene beskattes som aksjeutbytte og den andre som renteinntekt, beregnet ut i fra hvor mye aksjer fondet består av.

Forskjellsbehandling av aksjonærer

Denne forskjellsbehandlingen av aksjonærer i forhold til de som leker med eiendom, renter og derivater(i følge Wiersholm) er sjokkerende. Som Morningstar påpeker, så vil skatteøkningen ha tilbakevirkende kraft for de som investerer langsiktig i aksjer. Heretter skal det nemlig betales 28,75% i skatt på gevinst fra salg av aksjer/andeler i aksjefond, uavhengig av når gevinsten er opptjent.

Les mer om temaet hos Aksjonærforeningen

Hva med aksjer og fond eid gjennom investeringskonto?

Jeg kan ikke se at de nye skattereglene vil omfatte gevinst på aksjer eid gjennom investeringskonto, også kalt kapitalforsikring med investeringsvalg/Unit Link/Fondskonto. Det kan heller ikke Anders Skar i Nordnet(se nedenfor). Det er derfor ikke feil å anta at slik gevinst ikke vil påvirkes av det nye skatteregimet.

Bilde: Skjermdump fra Nordnetbloggen tatt 7 desember 2015.

Ikke økt skatt på aksjer eid gjennom investeringskonto, sier Anders Skar i Nordnet

Likevel er det ikke helt sikkert.

At det ikke er nevnt i forslaget betyr ikke nødvendigvis at det er glemt. Som alltid når man har med politikere å gjøre, så er det greit å være foreberedt på det meste. Det endelige statsbudsjettet for 2016 vedtas ikke i Stortinget før 15 desember. Det er derfor lov å ha en avventende holdning. Som Thomas Furuseth i Morningstar sier, så er det foreløpig uvisst hvordan endringen i beskatning av aksjer vil bli for investeringskonto.

Men nå henger jeg meg opp i detaljer. Det vil uansett bli mer attraktivt å eie aksjer og fond gjennom investeringskonto i 2016. Det uavhengig av om produktet omfattes av de nye reglene eller ei. Joda, du mister skjermingsfradraget(0,9% i 2014), men fordelen med utsatt skatt på gevinst og utbytte blir bare større jo mer skatteskruen strammes.

Tabell: Skjermingsrenten siste fem år.

År 2014 2013 2012 2011 2010
Skjermingsfradrag 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,6%

PS: Jeg tok en prat med Skatteetaten om gevinst på aksjer eid via investeringskonto. De hadde dessverre ingen formening om hvordan de nye reglene vil slå ut, da ting ikke er endelig vedtatt.

Les også: Evaluering av aksjeporteføljen – Investeringskonto

Kjære lesere, hva tror dere politikerne kan finne på? Kan de nye skattereglene bli utvidet til å omfatte aksjer og fond eid gjennom investeringskonto?

32 kommentarer om “Statsbudsjett 2016 – investeringskonto enda mer attraktivt?”

 1. Hei

  Jeg leste en plass et de nye reglene også medførte at ikke realisert gevinst skulle skattlegges? Med andre ord «gevinst» ved årsskiftet er å regne som inntekt, uavhengig om det tas ut. Håper jeg har hørt feil! Har du noen formening om dette?

  Svar
 2. Eg synes det er direkte pinleg at ei Høgre/FRP regjering går inn for å heve skattene på aksjer. Hadde det enda vore ei AP eller sosialistisk regjering eller Venstre og KRF, men ei blå blå regjering, som liksom skal hjelpe og forstå næringslivet at dei vel å gjere dette, det synes eg er pinleg, flaut og irriterande.

  ***
  Når det står at Zero konto blir meir aktuelt så betyr vel dette at Zero konto blir meir lønnsomt viss og berre viss du ønskjer å skifte fond underveis i spareperioden ? For viss eg forstår dette rett så vil urealisert gevinst sjølv med det nye skatteforslaget ikkje bli beskatta sjølv på ein open konto, og realisert gevinst som blir tatt ut av kontoen vil både for open konto og Zero konto bli besktatta ? Eller vil det bli slik at penger tent på ein Zero konto bli lettare beskatta enn penger tent på ein open verdipapirkonto ?

  ***
  Det eg trøster meg med er at det er minimum 15 år til eg skal ta ut desse pengene. Mykje kan skje innan den tid. Forhåpentligvis har det kome ei ny regjering som har fått igjennom eit forslag som reduserer utbytteskatten. Men uansett flaut om det må ei AP regjering til for å få omgjort denne høge utbytteskatten.

  Svar
  • Hei Klossowski,

   Her kan det komme endringer etterhvert. Aksjonærforeningen er ihvertfall på ballen. Uten at jeg vet noe om det vil hjelpe. Virker som de nye skattereglene for aksjonærer er foreslått uten å tenke på private investorer i aksjer og aksjefond. Godt mulig det blir korrigert, da ytterligere favorisering av bolig ikke er ønskelig. Men hvem vet hva disse politikerne tenker…

   #1 Urealisert gevinst i aksjer og fond vil ikke beskattes.
   #2 Ja, vanlige norsk registrerte fond er kun nyttige på investeringskonto hvis man skal bytte underveis. Dessverre er ikke det alltid noe man kan styre. Særlig gjelder det aktive fond hvor man plutselig ønsker å bytte fordi forvalteren slutter.
   #3 Gevinst realisert på vanlig konto beskattes når realisering er gjennomført. På investeringskonto skatter man ikke før pengene fra salget overføres ut av selve kontoen.

   Svar
 3. Det betyr vel at hvis man har overskudd på aksje og fondskontoen sin per dags dato og vurderer å bytte over til Investeringskonto Zero, så er det mest lønnsomt å faktisk å flytte før nyttår, og dermed betale dagens sats på 27%?

  Svar
    • I juli skrev du følgende:
     «Nåværende andeler (på aksje/fondskonto) flyttes over nyttår, dvs salg og så kjøpe opp igjen via investeringskkonto. Dette for å utsette skattekostnaden på hittil gevinst så lenge som mulig. Lite interessert i å få dette med på ligningen for 2015. I tillegg vil det bety at jeg mottar skjermingsfradrag for inneværende år. Ikke mye, men jeg tar de gratis pengene jeg kan få.»
     Hvordan står dette seg nå?

     Svar
     • Hei Mister,

      Hyggelig å se at du holder meg litt ørene 😉 Med dagens USD/NOK kurs kommer jeg ikke til å flytte noen ETF`er til investeringskonto, som først tenkt. Sitter plutselig inne med en del tusen i gevinst, som følge av en havarert NOK. Ellers vil jeg handle alle ETF`er via investeringskonto fremover.

 4. Så vidt jeg har forstått det så vil gevinst på Zero i 2018 beskattes med 22% mens gevinst på ordinær aksje- og fondskonto vil beskattes med nær 32%. Dette fordi Zero er et forsikringsprodukt hvor man ikke står som personlig eier av aksjene/fondsandelene. Det snakkes om dette i siste (?) utgave av Pengepodden.

  Svar
 5. Viss det ikkje er slik som Nåla i Veggen seier, vil eit alternativ då kunne vere å flytte pengene frå aksjefond til obligasjonsfond før ein så tek ut pengene, eller vil staten då seie: Stopp ein halv du må betale 33 prosent skatt fordi du tente desse pengene i aksjefond ?

  Svar
  • Investeringskonto utsetter skatt. Selger man aksjefond og bytter til obligasjonsfond innen kontoen, så vil du fortsatt skylde skatt for realisering av aksjegevinstene. Forskjellen i forhold til vanlig konto, er at skattekostnaden skyves frem i tid.

   Svar
 6. Noen som vet hva som faktisk blei vedtatt i Stortinget i dag rundt dette? Finner så langt ingenting i avisene.

  Svar
 7. Dette ble vedtatt i Stortinget den 14. desember (lovvedtak 37):

  «§ 10-31 første ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

  For personlig aksjonær skal skattepliktig gevinst etter fradrag for ubenyttet skjerming, oppjusteres med 1,15.»

  Merk at det står personlig aksjonær. Dette må bety at investeringskonto er unntatt siden man da ikke er personlig aksjonær.

  Svar
  • Dette fordrer endringer i spareplanen.

   Jeg har ingen tro på at reglene forblir så skrudd i det virkelig lange løp, de langsiktige sitteposisjonene mine kommer fremdeles til å gå inn på vanlig konto.

   Svar
 8. Eg investerer direkte i nokon Storebrand fond. I samband med dette fekk eg brev ifrå dei, og dei skreiv der at viss eg oppretter ein livsforsikringskonto, eller det som kallast zero konto hos Nordnet, så vil eg då få 25 prosent skatt, dvs det same som ved lønnsinntekt.

  Svar
 9. Hm. Har ikke orket å sette meg inn i disse zero-konto-greiene før, men ser nå at jeg blir nødt. Er det noen fordeler med zero-konto (el. tilsvarende) fremfor å opprette et AS, dersom man ser bort fra AS-ulempene som har med regnskap, eventuell revisjonsplikt dersom man er så stor, osv.?

  (Kan man f.eks. handle «Bermuda-selskapene» til Fredriksen på en zero-konto? Gjør man det i et AS anvendes vel ikke fritaksmetoden på nettopp den investeringen, om jeg har forstått ting rett…)

  Svar
  • Hei Jay,

   Kommer med en gjennomgang av de ulike investeringskontoene på markedet i løpet av januar. Sjelden har temaet vært mer relevant!

   Når det gjelder AS versus investeringskonto, så er det noe du bør undersøke med skattekyndige. Merk at man skal håndtere rimelig store beløp før det er vits å vurdere og opprette holdingselskap for eiendeler i børsnoterte aksjer og fond.

   Svar
 10. Så vidt jeg skjønt det så fikser Nordnet alle papirer som har med selvangivelsen å gjøre i forbindelse med utenlandske aksjer. En ulempe med kontoen er at enkelte aksjer ikke kan handles fra en zero-konto. Jeg har noen få aksjer i tillegg til fondene, en blanding av Oslo og Stockholm børs, og for enkelte svenske aksjer får jeg beskjed om at disse kan handles kun fra en ordinær aksje- og fondskonto.

  Svar
  • Hei Nåla-i-veggen,

   antar at du har hørt med Nordnet om de kan legge aksjene til i handelssystemet for Zero? De fikset ihvertfall tilgang til de sære ETF`ene mine 🙂

   Svar
 11. Hehe, nei jeg visste ikke at de kan gjøre individuelle tilpasninger. Men jeg har funnet andre interessante svenske aksjer i stedet så jeg har fått investert.
  Hadde egentlig tenkt å holde meg unna aksjer, men det er jo et litt spennende krydder, da. Men jeg går totalt inn med kun litt i underkant av 10% av den totale kapitalen, så får vi se hva denne posten utvikler seg til over tid.

  Svar
 12. Bra du tar opp dette temaet! Jeg sliter litt med å avgjøre om jeg bør flytte den månedlige pensjonssparingen min (DNB Global Indeks siden tidlig 2015) til Zero som følge av de nye reglene. Jeg har 35 år til pensjonsalder, frem til da blir det kun innskudd i dette ene fondet. Har du noen ide om de nye skattesatsene vil viske ut fordelen med skjermingsfradrag over så lang horisont?

  Svar
  • Hei Tor,

   Det kommer helt an på hvordan skjermingsfradraget blir fremover. Det igjen avhenger av rentemarkedet, da det fastsettes på «bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler»(http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/). Gitt dagens lave renter og økt skattetrykk på realisering av gevinst i aksjer og utbytte, så er investeringskonto blitt mer attraktivt. Likevel er det ikke fasit at alt av verdipapirer bør plasseres her. Selv eier jeg kun børsnoterte fond gjennom slikt pga utbytte. Tradisjonelle fond, som KLP AksjeFremvoksende Markeder 2 hvor jeg har tenkt å sitte i mange år fremover eier jeg på vanlig vis. Se min egen vurdering av hva som bør eies via investeringskonto her: https://www.finansnerden.no/evaluering-av-aksjeportefoljen15-investeringskonto/

   Svar

Legg igjen en kommentar