vibrand-propsekt-ikke-valtasikring

Utdrag fra prospektet for Vibrand Kreditt, som viser at høyrentefondet ikke valutasikrer lån utstedt i utenlandsk valuta.

Legg igjen en kommentar