72-regelen: Hva er det og hvordan bruke den?

72-regelen er en nyttig formel for å anslå antall år det vil ta deg å doble pengene dine ut fra en gitt årlig avkastning.

Regelen kan også brukes til å beregne hvilken avkastning du trenger for å doble pengene innen et visst antall år.

Kalkulatorer og Microsoft Excel lar deg beregne nøyaktig hvor lang tid det vil å doble et gitt pengebeløp. 72-regelen er ikke like presis, men likevel super for rask hoderegning.

Det viktigste du trenger å vite:

  • 72-regelen er en enkel formel som beregner hvor lang tid det tar for en investering å doble seg i verdi ut fra avkastningen
  • 72-regelen gir mest nøyaktige resultater for avkastning i området 6% til 10% årlig
  • 72-regelen kan brukes på alt som øker eksponentielt, som avkastning eller inflasjon; den kan også vise effekten av årlige gebyrer på avkastningen fra en investering
  • Regelen kan også brukes til å anslå hvilken avkastning som kreves for at en investering skal doble seg i en tidsperiode

Formelen for 72-regelen

72-regelen kan brukes på to forskjellige måter: Den kan beregne tiden det tar å doble pengene eller hvilken avkastning som trengs for å doble pengene.

Antall år til dobling: 72 / Forventet årlig avkastning

Du deler 72 på den årlige gjennomsnittlige avkastningen som du forventer fra en investering. Du må bruke et tall for den årlige avkastningen som forventes over investeringsperioden. Resultatet du får inkluderer desimaler som representerer en ekstra del av et år.

Forventet årlig avkastning: 72 / Antall år til dobling

Du deler 72 på antall år som du skal være investert, for å beregne hvilken årlig avkastning du vil trenge. Antall år trenger ikke å være et helt tall. Formelen håndterer brøker og deler av et år. I tillegg antar den at avkastningen som beregnes er for hele investeringsperioden.

Legg igjen en kommentar