risiko-avkastning-aksjer-renter

Her ser du største 1-årige gevinst og tap, som du kunne oppleve mellom 2005 og 2015, med en million i fond med ulike fordelinger av aksje- og rentefond.

Legg igjen en kommentar