ulike-fordelinger-aksjefond-rentefond-beste-vetste-avkastning

Fem porteføljer med ulike fordelinger av globale aksjer (MSCI World) og norske 3-årige statsobligasjoner (STX4), og største 1-årige tap og gevinst om du hadde en million kroner investert.

Legg igjen en kommentar