fond-klp-kostnader

Her ser du eksempel på hvordan KLP viser hva det globale indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks koster på nettsiden sin. Kilde: KLP

Legg igjen en kommentar