avkastning-klpaksjeglobal-indeks

Her ser du avkastningen i det globale indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks sammenlignet med indeksen MSCI World hentet fra KLPs hjemmeside. (Kilde: KLP).

Legg igjen en kommentar