aktive-fond-vs-indeksfond

Her ser du hvordan aktivt forvaltede fond og indeksfond er forskjellige i hvilke mål de søker å oppnå , strategi og risiko.

Legg igjen en kommentar