portefolje-malbilde-faktisk_nov2015

Aksjeporteføljen sett i forhold til målbilde

Legg igjen en kommentar