Porteføljeoppdatering – Good bye KLP Obligasjon Global2

Det er intet jeg elsker mer enn å diskutere investeringer, og da særlig mine egne. Så da leserskaren stilte spørsmål om hvorfor jeg eide KLP Obligasjons Global 2, så var jeg selvsagt full av gode argumenter.

Øh, nei…

Faktum var at jeg ikke hadde noen god forklaring utover at obligasjonsfond er noe man ifølge akademia «må» ha i en investeringsportefølje. Jeg har derfor nå solgt dette fondet og fordelt midlene jevnt på KLP AksjeGlobal Indeks 4 og KLP AksjeFremvoksende markeder indeks 2.

Men hvorfor, tenker du kanskje?

Jeg sier ikke at det er feil å eie obligasjonsfond, men gitt dagens portefølje og ambisiøse mål om å bygge formue raskt, så er det ikke rett for meg. I forhold til aksjer så har nemlig obligasjoner generelt lav forventet avkastning, som regel ikke mye mer enn bankrente i gode tider. Det betyr i praksis at for hver krone som jeg putter inn i obligasjoner, så går jeg glipp av en viss meravkastning som kunne vært oppnådd i aksjemarkedet.

Ser vi kjapt på tabellen under, som jeg har rappet fra «The Reformed Broker«(anbefalt blogg!), så ser vi tydelig hvordan aksjer har gruset obligasjoner over tid.

obligasjoner-aksjer_tabell

Samtidig kommer det frem at obligasjoner i visse perioder faktisk har gjort det bedre enn aksjer, som f.eks på 30-og 2000-tallet. Det er disse periodene vi eier obligasjoner for, da det gir oss den fantastiske muligheten til å rebalansere, noe jeg anser å være det nærmeste man kommer en gratis lunsj i markedet. Det betyr i praksis at man dumper obligasjoner for å kjøpe aksjer som har falt i verdi. Det er derfor ikke så dumt å eie litt fra begge verdener.

Men tilbake til hvorfor jeg dumpet obligasjonsfondet.

Det er to forhold til som gjør det å eie obligasjonsfond foreløpig bare tull for min del:

  • Størrelsen på porteføljen er foreløpig kun ca NOK 220.000,-. Det betyr at de månedlige innskuddene fra egen inntekt utgjør ca 7% av porteføljens verdi. Med dette størrelsesforholdet gir det for meg ingen mening å holde ca NOK 11.000 i obligasjoner. Dukker det opp muligheter for å plukke grisebillige aksjer, så tar jeg bare penger fra boligkreditten. For min del vil det være mer logisk å legge til obligasjoner når porteføljen kommer opp i vesentlig større beløp.
  • Jeg har fortsatt boliggjeld. Siden forventet avkastning for obligasjoner ligger i området av god bankrente, ihvertfall i det korte bildet, så er det mer fornuftig å bare hive pengene inn på kreditten istedet. Fordelen med boligkreditt er at jeg bare kan trekke pengene ut igjen når kjøpsmuligheter byr seg.

Slik jeg ser det så er det ingen grunn for meg å inkludere obligasjoner i min investeringsportefølje med det første. Ihvertfall ikke før porteføljens verdi kommer opp mot NOK 1 mill+. Inntil da kommer jeg til å fokusere på å vekte meg opp i aksjer. Per i dag ser jeg at verdipapirer utgjør kun ca 8% av min netto formue inklusivt egen bolig, noe som er forsvinnende lite sett i fra et nerdete porteføljeperspektiv.

Oppdatert investeringsportefølje

Nedenfor kan du se hvordan verdipapirporteføljen ser ut etter at obligasjonsfondet ble dumpet. Som nevnt ovenfor ble midlene fordelt likt på hhv. KLP AksjeGlobal Indeks 4 og KLP AksjeFremvoksende markeder indeks 2.

Merk at vektingen jeg ønsker å ha for disse to fondene likevel ikke har økt. I stedet har jeg satt opp den prosentvise andelen jeg ønsker å ha av ETF`ene med tickernavn VTV og VBR 2,5% hver, noe som øker min eksponering mot verdiselskaper med totalt 5%. Dette mener jeg er fornuftig da denne typen selskaper har en høyere forventet avkastning på sikt.

Portefolje_19122914

Hva pokker har skjedd med vektingen i porteføljen, tenker du sikkert?

Grunnen til det massive avviket mellom faktisk vekting av enkelte fond og aksjer i forhold til ønsket vekt er at jeg er i startfasen med å bygge porteføljen.

Til nå har jeg fokusert på å fylle opp KLP AksjeGlobal Indeks 4 og KLP AksjeFremvoksende markeder indeks 2 til randen. Fremover blir det å kjøpe meg videre opp i US registrerte ETF`ene VTV, VBR og EFV. Utfordringen er at disse må kjøpes i større poster og er uegnet for månedlig sparing pga transaksjonskostnadene. I følge planen kommer jeg til å handle poster i størrelsesordenen NOK 20.000,- for å minimere kostnadene.

Ellers er det utrolig gøy å se porteføljen vokse slik den har gjort de siste månedene til hele NOK 218.296,-!!! Men mer om dette i neste innlegg som blir en statusoppdatering på hvordan jeg ligger an på ferden mot å besitte FUCK YOU MONEY.