Porteføljeoppdatering – Solgt vesle Bonheur

Etter en periode hvor oljeprisen så ut til å stabilisere seg på et hyggeligere nivå enn ved forrige korsvei, så er den igjen på vei ned i kjelleren. Hva pokker skjedde? Ifølge Dagens Næringsliv er OPEC ute med fanteri for å skvise ut amerikansk skiferoljeproduksjon. Hvorvidt dette er sant vites ei. Men ryktet sier at de har endret strategi vekk fra å kontrollere pris til markedsandel, ihvertfall på kort sikt. Uansett er det et voldsomt overskudd av både produksjon og olje på lager ute i markedet, mens etterspørselen lar vente på seg. At amerikanske oljelager nå er på rekordnivåer siden 1981 er med på å underbygger dette. Med nordsjøoljen igjen på meget lave nivåer har NOK svekket seg vanvittig mot USD den siste tiden. F.eks måtte jeg ut med hele NOK 8,3 per 1 USD, da jeg nylig vektet meg opp i en US registrert ETF!

Til tross for en rekordsvak NOK mot USD, fallende oljepris og nedbemanning i oljesektoren, så fortsetter jeg å laste opp med aksjer. Er det noe jeg har lært så er det å ignorere kortsiktig støy og holde seg til investeringsplanen. Det betyr at jeg bryr meg filla om at oljenæringen er i kne eller at mr Putin leker gjemsel eller krig når jeg plasserer langsiktige penger.

Siden 15 februar har porteføljen vokst fra kr 251.924, til hele kr 293.685,-. Ettersom porteføljens verdi for 12 måneders siden kun var kr 84.000,-, så er dette egentlig helt vilt. Økningen siden sist er på kr 41.761,-, hvorav kr 5.500,- er fast sparing, kr 25.550,- er andre innskutte midler og kr 10.211 er ren verdiøkning med god dra hjelp av styrkningen i USD mot NOK. Totalt har jeg denne måneden investert kr 31.050,-, noe som er ganske spenstig selv for min økonomi. Grunnen til dette er at jeg har vektet meg videre opp i iShares MSCI EAFE Value Index(EFV). Sett i lys av forrige måned er jeg nå igjen på god vei til å nå målet om kr 4,1 mill investert innen april 2026!

aksjeportefølje 15 mars

Endelig solgt vesle Bonheur

Fra forrige oppdatering husker du kanskje at jeg uttrykte min irritasjon for å ikke ha dumpet vesle Bonehur(BON) tidligere. Siste spiker i kisten for min del kom da Fred Olsen Energy(FOE), som utgjør mesteparten av verdiene i BON annonserte at de kuttet utbytte for regnskapsåret 2014. Konsekvensen av det er nemlig at mye av inntektsgrunnlaget i selskapet nå er borte.

Resultatet for min del er et brutto tap på kr 6.337,-, eller kr 4.626,- justert for skattefradrag på 27% av brutto tap. Dette kan kanskje virke som fillebeløp for deg, men det verste jeg vet er å tape penger. Samtidig var det kanskje nettopp denne avskyen for å selge en aksje i minus som gjorde at jeg presterte å sitte på med ned i kjelleren(se kursutvikling nedenfor). Dessverre er det slik at det å ta tap i aksjemarkedet sitter langt inne hos folk, også hos meg. Midlene fra dette salget er nå satt inn i KLP Fremvoksende Markeder Indeks 2.

Bonheur

Hvorfor solgte jeg ikke BON tidligere?

Mye av problemet her var at BON ble kjøpt tilbake i 2011, før jeg hadde etablert en skikkelig plan for kjøp/salg av enkelt aksjer. Uten dette er det nemlig svært vanskelig å forstå når et investerings case faller i fisk før det er for sent. I min egen «oppskrift» for salg av enkelt aksjer står det blant annet at en aksje skal selges når caset faller bort. Det betyr på godt norsk at et selskap som ikke lenger oppfyller visse kriterier til konkurransefortrinn, vekstutsikter, m.m. hives på sjøen. I ettertid er det moro å se at jeg med dagens rammeverk aldri ville investert i BON, da selskapet er altfor avhengig av at oljeprisen holder et visst nivå. Godt at jeg ihvertfall har lært noe etter 8 år som hobby investor på Oslo Børs.

KLP AksjeGlobal Indeks 4 vs. DNB Global Indeks

Som nevnt i forrige oppdatering, så synes ikke jeg det er en super ide å ha valutasikrede fond i min egen investeringsportefølje. Grunnen til det er at jeg har et noe pessimistisk syn på fremtiden til både oljeprisen og norsk økonomi generelt. Likevel kommer jeg ikke til å bytte ut det valutasikrerede indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks 4 med DNB Global Indeks med det første. Det er to grunner til det:

  • Å bytte aksjefond utenfor kreative anretninger, som fondskonto er synonymt med at det skal betales 27% skatt av eventuell gevinst. Fordi jeg allerede sitter inne i KLP fondet med en betydelig gevinst, så er jeg lite interessert i å realisere dette.
  • USD har allerede styrket seg så mye mot NOK at det å bytte fra et valutasikret indeksfond til et uten nå i mine øyne er meningsløst.

Så da sitter jeg nå her med et valutasikret KLP indeksfond inntil videre.

PS: Beklager en litt sen porteføljeoppdatering denne gangen. Lover å skjerpe meg i fremtiden 🙂

Tidligere porteføljeoppdateringer finner du ved å trykke på lenkene nedenfor:

Porteføljeoppdatering 15 februar

Porteføljeoppdatering 15 januar

 

Porteføljeoppdatering – Indeksfond, valutasikring og Bonheur

Den siste måneden har vært preget av fortsatt lav oljepris, svak norsk krone(NOK) og valg i Hellas. Nordsjøoljen har steget noen % og vaker nå rundt $60 fatet. Likevel er ikke det nok til å få fart på aktiviteten i oljesektoren med det første. Den svake NOK, som er et hendig resultat av at oljeprisen falt utenfor trollveggen gjør det dyrere å importere ting og tang fra det store utland. For min del merkes det mest ved at jeg får mindre verdi for pengene når jeg handler børshandlede fond(ETF`er) i USA. I Hellas er gjeldsspøkelse igjen ute av kista og glad kommunistene i det nyvalgte Syriza er lite interessert i å betale for siste tiår med fest og fjas. Samtidig holder rentene seg i kjelleren, noe som betyr billig boliglån. Dessverre er det slik at så lave renter er et stort varsko om at vi har dårligere økonomiske tider foran oss.

Til tross for all denne støyen så fortsetter jeg å laste opp med aksjer, og da særlig utenlandske.

Siden 15 januar har porteføljen vokst fra kr 235.637,- til hele kr 251.924,-. Det betyr at jeg endelig har rundet en kvart million! Økningen siden sist er på kr 16.287,-, hvorav kr 5.500,- er fast sparing, 4.500,- er andre innskutte midler og de resterende kr 7.287,- er ren avkastning med litt drahjelp av en svak NOK. Totalt har jeg i februar investert kr 10.000,-, noe som egentlig er litt i minste laget for å nå målet om kr 4,1 mill investert innen april 2026. Grunnen til dette er at jeg har ambisjoner om å kjøpe iShares MSCI EAFE Value Index(EFV) for et større beløp neste måned.

aksjeportefølje 15 februar 2015

ER DET VIRKELIG EN GOD IDE Å EIE AKSJEFOND MED VALUTASIKRING?

Siden USD gikk i taket i forhold til NOK i høst, så har jeg gått glipp av en del penger fordi indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks 4 er valutasikret. Det betyr i praksis at verdiene i dette fondet endres svært lite som følge av endringer i valutakursene, noe som suger når det er kronen som svekkes. Før vi går nærmere inn på mine tanker om dette skal vi se kjapt på hva valutasikring egentlig dreier seg om.

Valutasikring

Når jeg plasserer pengene mine utenlands påtar jeg meg hva vi kaller valutarisiko. Dette er en form for risiko som oppstår når jeg putter pengene mine inn i en annen valuta enn den jeg har utgifter i. Sagt anderledes, så er det risiko jeg opplever når sparepengene plasseres i en annen valuta enn den jeg trenger når midlene skal brukes. I tider med store valutasvingninger som nå, så kan dette ha mye å si for hvilken avkastning jeg får på aksjeinvesteringene. Hvis NOK går til himmels mens jeg har alle penger plassert i en annen valuta, så vil avkastningen målt i NOK bli rimelig laber.

La oss si at jeg kjøper en andel i det US registrerte børshandlede fondet Vanguard Small-Cap Value ETF(VBR) til $100,- og at en dollar er lik NOK 7,5 (se figur nedenfor). Målt i NOK blir prisen for denne andelen da kr 750,-. Hvis fondet så stiger 10% i verdi, så kan jeg selge andelen min for NOK 825,-. Men dersom kursen for USD skulle falle til NOK 5,-, så vil jeg kun få NOK 500,- for den samme andelen. Som du ser, så vil jeg da til tross for at fondet har steget i verdi målt i USD likevel ha tapt NOK 250,- på investeringen fordi dollaren har svekket seg mot NOK. På akkurat det samme viset kan jeg få en ekstra gevinst hvis den utenlandske valutaen skulle styrke seg mens jeg eier fondet/aksjen.

valutarisiko

Så, er det en god ide å eie fond med valutasikring?

Som privatperson opplever jeg valutarisiko, da de investerte midlene sannsynligvis vil bli benyttet i Norge på et eller annet tidspunkt. Ifølge pensjonkjempen KLP, så er det lurt å valutasikre hvis man er optimistisk på aksjemarkedets vegne, men bekymret for at NOK skal styrke seg mot utenlandsk valuta i et stigende marked.

Jeg er optimistisk på aksjemarkedets vegne, da det uansett vil stige med den generelle verdiskapningen i samfunnet på sikt. Selvsagt kan det plutselig bli noen år eller mer med negativ avkastning, men sett over et lengre perspektiv er jeg positiv. Det samme kan jeg derimot ikke si om utsiktene til den oljesmurte NOK, som har vært på rekordnivåer mot andre valutaer i snart flere tiår. Sjansen for at NOK plutselig skal styrke seg videre nå som oljeboomen ser ut å være på hell er i mine øyne mindre sannsynlig enn at den vil fortsatt være svak i tiden fremover.

Jeg synes derfor det ikke er en super ide å ha valutasikrede fond i min egen investeringsportefølje.

Hvordan valutasikring slår ut i praksis når NOK svekker seg

Fordelen med å ta valutarisiko blir tydeligst i nedgangstider, slik vi muligens nå står ovenfor her på oljeberget. Faktum er at oljeprisen omtrent har halvert seg, noe som senker aktiviteten i den norske økonomien og svekker NOK. Som vi allerede har nevnt, så vil kroneverdien av utenlandske aksjer stige når NOK svekkes. I et slikt tilfelle vil verdien av aksjene bli høyest dersom man ikke har valutasikring.

Dette kommer tydelig frem når vi sammenligner avkastningen i indeksfondene KLP AksjeGlobal Indeks 4 og DNB Global Indeks. Selv om disse fondene har relativ lik referanseindeks og sammensetning, så er avkastningen investorene sitter igjen for det siste året vidt forskjellig(se figur nedenfor).

DNB global indeks og KLP AksjeGlobal indeks

Hva kan det komme av tror du?

Indeksfondet fra KLP, som jeg eier er nemlig valutasikret, mens det fra DNB ikke er det. Mer presist har fondet med valutasikring steget «kun» 14,78% det siste året, mens det uten sikring har steget hele 35,35%. I den samme perioden har USD har styrket seg (((7,6 – 6)/6)*100) sånn ca 26,5% mot NOK. Dette betyr at brorparten av differensen på 20,57% i avkastning mellom disse to aksjefondene sannsynligvis kommer av at USD har styrket seg kraftig mot NOK.

Selv om valutasvingninger i teorien vil jevne seg ut på lang sikt, så kan det påvirke avkastningen investorene sitter igjen med ganske mye. Med et noe pessimistiske syn på norsk økonomi fremover vil jeg derfor vurdere å bytte KLP AksjeGlobal Indeks 4 ut med DNB Global Indeks. Mer om dette i neste porteføljeoppdatering.

HVA POKKER GJØR JEG MED BONHEUR?

Som nevnt i forrige oppdatering vurderer jeg om jeg skal selge Bonheur(BON). Etter at oljeprisen gikk i kjelleren og utsiktene til oljesektoren svartnet tenkte jeg at nå kan det ikke bli verre for vesle BON. Det var helt til Fred Olsen Energy(FOE), som utgjør brorparten av verdiene i BON gikk ut og annonserte at de ikke vil betale utbytte for 2014. I praksis, betyr det at mye av inntektsgrunnlaget i selskapet nå er borte.

Dette burde forsåvidt ikke komme som noen overraskelse på meg, da den lave oljeprisen gjør det vanskelig for selskapene innen oljesektoren å tjene penger. Med usikkerhet rundt kommende kontrakter for sine rigger og et marked som flommer over av skiferolje, så ser jeg ingen bedring i sikte for FOE og BON. Uten å synse for mye ser det fra mitt ståsted ut som om at oljeprisen kan holde seg lav i lang tid fremover. Hvem vet, kanskje er det varige strukturelle endringer i forholdet mellom tilbud og etterspørsel i oljemarkedet vi nå ser. Samtidig kan Midtøsten når som helst eksplodere i en ny regional krig, og så spretter prisen på olje opp igjen.

Det eneste som er sikkert er at jeg for fremtiden vil holde meg unna enkelt aksjer i selskaper, som er så til grader avhengig av en gitt råvare. Hadde jeg fulgt de retningslinjene jeg i dag benytter for kjøp av enkelt aksjer, så hadde jeg aldri kjøpt BON tilbake i 2011. Se derfor ikke bort i fra at BON er solgt innen neste porteføljeoppdatering!

Forrige porteføljeoppdatering finner du ved å trykke her.

Har du innspill til hva jeg bør gjøre med BON eller synspunkter rundt valutasikring, så er det flott om du kan dele i kommentarfeltet nedenfor.