Hvordan kan jeg sikre aksjeporteføljen mot kriser?

Jeg har nylig sett på vis for å sikre aksjeporteføljen min mot potensiell uro. Selv om aksjemarkedet generelt har holdt seg stabilt, så er det stormfulle skyer på horisonten. For eksempel er Hellas på god vei til å misligholde statsgjelden og i Kina snakkes det om tidenes boble i aksjer. Normalt er dette ting aksjesparere ikke skal bry seg om, men jeg føler det er viktig at man som investor vet hvilke muligheter man har for å beskytte seg mot tap.

– Dette er et sponset innlegg for IG Markets.

Hvordan beskytte aksjeporteføljen

Trofaste lesere vet at jeg har satt av 10% av porteføljen min til enkelt aksjer og annet moro. Jeg er klar over at dette innebærer skyhøy risiko, men inntil jeg lærer er det noe jeg ønsker å beholde. Fordelen, eller kanskje ulempen? er at det gir meg fleksibilitet til å gjøre plasseringer av kortsiktig karakter. For eksempel tillater det meg å handle fancy ting, som opsjoner for å sikre meg mot en fallitt i Hellas.

Diagram 1: Aksjeporteføljen min per 28.06.2015.

Aksjeportefølje

La oss nå se nærmere på to potensielle kriser, hvilke konsekvenser de kan ha, og hva jeg kan gjøre for å redusere sjansen for betydelige tap i det korte bilde.

1. Hellas forlater eurosonen i en sky av kaos

I forrige uke(25 juni) kunne vi lese i DN at Hellas stadig trer nærmere mislighold av statsgjelden. For øyeblikket jobber de med en avtale med det Internasjonale Pengefondet(IMF) for å klare neste avdrag den 30 juni. Selv om en avtale her skulle gå skeis vil det i første omgang ikke være noen katastrofe. Hvis de derimot misligholder gjelden til den Europeiske Sentralbanken(ECB) 20 juli vil det sannsynligvis skje ting. Det vil nemlig strupe greske bankers tilgang på penger.

Konsekvenser

Hvis det skjer kan det føre til at Europeiske sentralbanker, inkludert ECB vil måtte ta betydelige nedskrivinger på den greske statsgjelden. Andre banker som har lånt grekerne penger vil også risikere å ta tap. Dette vil sannsynligvis gi en svekkelse i euro mot amerikanske dollar, samt knall og fall for det lokale aksjemarkedet. Vekker det bekymring for hvorvidt Spania, Italia og Portugal vil betale sin gjeld, så kan det fort også bli urolig i de globale markedene.

Hvordan sikre aksjeporteføljen

På forventning om en svekkelse i euro mot amerikanske dollar kan jeg sikre meg ved kjøp av en salgsopsjon(put opsjon) på valutaparet EUR/USD. Det vil si at jeg kjøper retten til å veksle euro mot dollar til en forhåndsavtalt pris(strike-pris) på en angitt dato inn i fremtiden, for så å kunne tjene penger på en svakere euro. For dette betaler jeg en såkalt opsjonspremie, som er prisen/kursen jeg betaler for salgsopsjonen.

En annen mulighet er å ta en short posisjon i den greske aksjeindeksen Greece 25, som består av de 25 største selskapene notert på den greske børsen(se utvikling i diagram nedenfor). I praksis betyr det at jeg kan selge verdipapiret, i  håp om at kursen faller, for så å kjøpe det tilbake i fremtiden til en lavere pris. Deretter kan jeg beholde differansen mellom kursen jeg solgte til, og den lavere prisen jeg kjøpte det tilbake for.

Diagram 2: Greece 25.

Greece 25 - aksjeindeks

2. Det kinesiske aksjemarkedet kræsjer

Etter at boligmarkedet startet å vakle har kineserne flyttet pengene over i aksjemarkedet. Siden har pensjonister og analfabeter handlet aksjer med begge hendene. Ettersom prisingen på Shanghai børsen nå har løpt milevis i fra selskapenes underliggende verdier, så florer rykter om en mulig boble. En nedgang i antall nyåpnede investeringskontoer kan indikere at festen snart er på hell. Hvordan millioner av uerfarne aksjesparere vil reagere nå når oppgangen ser ut til å snu til nedgang vites ei.

Konsekvenser

Hvis grådigheten blant kinesiske aksjonærer endres til frykt kan dette markedet raskt gå i kjelleren. I det korte bildet er det småaksjonærene som antas å få lide, noe som kan lede til sosial uro og opptøyer. På lenger sikt kan en smell føre til at det igjen blir vanskelig for næringslivet å hente finansiering i aksjemarkedet, slik man så etter fallet i 2007. Det kan i så fall på sikt virke negativt inn på landets allerede skjøre økonomiske vekst med negative følger for råvarer.

Hvordan sikre aksjeporteføljen

Fordi jeg har relativt stor eksponering til fremvoksende markeder, inklusivt Kina er det sannsynlig at en smell her vil svi i det korte bildet. For å sikre meg kan jeg ta en short posisjon i det kinesiske aksjemarkedet. Som utlending har jeg begrenset tilgang til de kinesiske indeksene, men noen muligheter finnes. For eksempel kan jeg shorte FTSE Xinhua China A50 indeksen, som består av de 50 største kinesiske selskapene hvor det er utstedt A-aksjer(se utvikling i diagram nedenfor). I praksis vil det fungere på lignende vis som forklart ovenfor i eksempelet med den greske indeksen.

Diagram 3: China A50.

China A50 - aksjeindeks

Det å ha mulighet til å sikre aksjeporteføljen med opsjoner og short posisjoner i indekser kan være nyttig, så fremt man vet hva man gjør. Det er derfor viktig å tilegne seg den nødvendige kunnskapen før man vurderer om det er noe man bør drive med. Er du interessert i å lære mer finnes det mye bra lesestoff på hjemmesidene til IG Markets.

FAKTABOKS IG MARKETS
- Etablert i London 1974.
- FTSE 250 selskap med en børsverdi på £2,2 milliarder (mai 2014)
- Netto omsetning globalt på £370.4 millioner (mai 2014)
- Kontor i Oslo og 16 andre land på fem kontinenter og over 1000 ansatte rundt om i verden (mai 2014)
- 126,100 kunder over hele verden (mai 2014)
- Verdens største CFD-aktør.
- Tilbyr handelsplattform for aktive tradere innen aksjer, råvarer, indekser og valuta totalt mer enn 10 000 markeder.
- Er underlagt tilsyn og kontroll av de lokale finanstilsyn i samtlige land de opererer.
- Markedsleder på teknologi og innovasjon.
- Gjennomsnittlig over fire millioner transaksjoner globalt hver måned (jul-sep 2014)

6 thoughts on “Hvordan kan jeg sikre aksjeporteføljen mot kriser?

 1. Å sikre seg har også en kostnad. Skulle det gå greit med Hellas og Kina, så vil en sikring med disse instrumentene redusere avkastningen.

  1. Hei Kjetil,

   Peanøtter. Var et tema som allerede lå i publiseringsplanen, så hadde uansett blitt skrevet, dog uten affiliate linker.

 2. Interessant , men dette er vel noe for 1) folk som er litt for glade i å leke med sparepengene og 2) ikke har så veldig lang tidshorisont. For oss som sparer «for evigheten» blir det nok mindre aktuelt.

  1. Hei Småsparer,

   Høress ut som et klokt resonnement. Skal man drive med dette setter det visse krav til å forstå man driver med.

Leave a Reply

Your email address will not be published.